Year 2018, Volume 8 , Issue 2/2, Pages 37 - 59 2018-12-27

Batman İli Köy Tavukçuluğunun Durumu
Village Poultry Production in Batman Province

Seçkin GÜNGÖRDÜ [1] , Mehmet Fatih ÇELEN [2]


Bu çalışma Batman ilindeki köylerde yapılmakta olan kümes hayvanı yetiştiriciliğini incelemek amacıyla yapılmıştır.  Bu çalışmanın araştırma materyalini Batman ilinin Sason, Beşiri ve Gercüş ilçesi içerisindeki 14 köyden toplam 124 kişinin katılımıyla yapılan anketler oluşturmuştur. Çalışmada ankete katılan çiftçilerin sahip olduğu kanatlı hayvan sayısı, elde ettikleri ürünleri satıp satmadıkları, ek olarak yumurta ve tavuk eti satın alıp almadıkları sorulmuş, ayrıca yumurta ve tavuk etinin besin değeri hakkındaki düşünce ve eğilimlerini ortaya koymayı amaçlayan sorular yöneltilmiştir. Etlik piliç ve yumurta üretiminde uygulanan bakım, yönetim ve beslemeye ilişkin sorular sorularak köylerde kullanılan uygulamalar hakkında bilgi toplanmıştır. Çalışma sonuncunda batman ili köylerinde kümes hayvanları yetiştirme amacının yumurta üretme olduğu söylenebilir. Anket yapılan köylerde kümes hayvanı yetiştiriciliği yapanların % 99’unun kümeslerinin zeminin toprak olduğu saptanmıştır. Köylerde kümes hayvanlarının yetiştirilmesinde fabrika yemi hemen hemen hiç kullanılmadığı tespit edilmiştir.  Kümes hayvanlarının beslenmesinde de daha çok dane Yem + otlatma+Artıklar kullanıldığı saptanmıştır. Genel bir değerlendirme yapıldığında bu sonuçların ülkemiz köy tavukçuluğu modelinin geliştirilmesi konusunda katkı sağlayabileceği öngörülmektedir.

This study was conducted to examine poultry production in Batman province’s village. Fort his aim, questionnaire data of 124 participants in living 14 village of Batman province’s districts, Sason, Beşiri and Gercüş were used as research material. In the study, whether they sold the products they bought and whether they purchased eggs and chicken the number of poultry owned by the surveyed farmers was asked, also asked the farmers to raise their thoughts and tendencies about the nutritional value of eggs and chicken meat. Farmers were asked questions about maintenance, management and feeding in broiler and egg production and information was collected about the applications used in villages According to result of the study, it can be said that the reason to raise poultry in Batman province’s villages is to produce eggs. In the villages which the survey was done, it was confirmed that 99 % of the people who are doing poultry farming have poultry houses with soils grounds. It was found out that concentrate feed was almost never used in raising poultry in the villages. It was confirmed that mostly grain feed + pasturage + leavings are used in feeding poultry. When a general evaluation is made, it is predicted that these results may contribute to the development of the village poultry model of our country

 • Aksoy, T., Yurt, Z., İlaslan Çürek, D., Nilgün Yapıcı, N. 2007. Dünyada ve Ülkemizde Köy Tavukçuluğu. 5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. Cd.
 • Anonim, 2016. Batman İli Brifing Raporu. T.C. Batman Valiliği İl Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü, Batman.
 • BESD-BİR, 2018. http://www.besd-bir.org/istatistikler.htm. Erişim tarihi: 13.11.2018.
 • Branckaert, R.D.S., Gaviria, L., Jallade, J., Seiders, R.W. 2000. Transfer of technology in poultry production for developing country. XXI. World’s Poultry Congress, Montreal, Canada.
 • Copland, J.W., Alders, R.G. 2005. The Australian village poultry development programme in Asia and Africa. World’s Poultry Sci. Journ. 61:31-37.
 • Eyduran, E., 2008. Usage of Penalized Maximum Likelihood Estimation Method in Medical Research: An Alternative to Maximum Likelihood Estimation Method. Journal of Research in Medical Sciences, 13(6): 325-330.
 • Gue`ye, E., 2000. The role of family poultry in poverty alleviation, food security and the promotion of gender equality in rural Africa’. Outlook Agric. 29, 129–136.
 • Khalafalla, A.I., Awad, S., Hass, W. 1999. Village poultry production in the Sudan. http://www.iaea.org/nafa/d3/public/9-village-khalafalla.pdf. Erişim tarihi: 24.10.2009
 • Kushi, D.H., Adegbola, T.A., Umeh, A.P. 1998. The role of women in animal production. In: Animal Agriculture in West Africa: The Sustainability Question (Oduguwa, O.O., Fanimo, A.O. and Osinowo, O.A., Eds.). Proceedings of the Silver Anniversary Conference of the Nigerian Society for Animal Production and the Inaugural Conference of the West African Society for Animal Production held on March 21-26, 1998 at Gateway Hotel, Abeokuta, Nigeria, pp. 254-255.
 • Mbugua, P.N., 1990. Rural smallholder poultry production in Kenya. In: Smallholder Rural PoultryProduction, Proceedings of an International workshop held on October 9-13, 1990, Thesaloniki, Greece, Vol. II, pp. 117-132.
 • Riise, J.C., Permin, A., Mcainsh, C.V., Frederiksen, L. 2004. Keeping village poultry a technical manual on small-scale poultry production. Network for Smallholder Poultry Development. Copenhagen, DenmarkSAS, 1998.
 • SAS Institute, Cary, NC, USA.Sonaiya, E., Brankaert, R., Gueye, E., 1999.
 • Research and development option for family poultry. In: First INFPD/FAO electronic conference on family poultry. http://faoext02.fao.org/waicent/faoinfo/agricult/
 • Sonaiya, E.B. 2007. Family poultry, food security and the impact of HPAI. World’s Poultry Sci. Journ. 63:132-138. Spradbrow, P.B., 1993. Newcastle disease in village chickens. Poultry Science Rev. 5 (1993) 57-96.
 • Şekeroğlu, A., Akşimşek, Ş.D. 2007. Tokat İlinde Köy Tavukçuluğunun Yapısı 5. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi.
 • Cd.Tadelle, D., Ogle, B., 2001. Village Poultry Production Systems in Central Highlinds of Ethiopia. Tropical Animal Health and Production. 33, 521-537.Türkoğlu, M., Eleroğlu, H., 1999. Serbest broiler yetiştiriciliği. VIV Poultry Yutav’99. Uluslararası Tavukçuluk Fuarı ve Konferansı. 3-6 Haziran 1999. İstanbul. Sayfa :110-122.
 • Udo, H.M.J., 2002. Livestock and livelihoods. Animal Production Systems Group. Wageningen Institute of Animal Sciences, WIAS. Wageningen University, The Netherlands.
 • YUM-BİR, 2018. Yumurta Tavukçuluğu Verileri. http://www.yum-bir.org/UserFiles/File/yumurta-veriler2017web.pdf. Erişim tarihi: 13.11.2018.
 • Yurt, Z., 2002. Çanakkale İlindeki Kimi Köylerde Köy Tipi Kümes Hayvanı Yetiştiriciliğinin İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı.
Primary Language tr
Subjects Food Science and Technology
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Seçkin GÜNGÖRDÜ
Institution: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Mehmet Fatih ÇELEN (Primary Author)
Institution: UŞAK ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ UŞAK
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 27, 2018

Bibtex @research article { buyasambid482339, journal = {Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi}, issn = {2147-4877}, eissn = {2459-0614}, address = {Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Merkez Kütüphane BATMAN}, publisher = {Batman University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {37 - 59}, doi = {}, title = {Batman İli Köy Tavukçuluğunun Durumu}, key = {cite}, author = {Güngördü, Seçkin and Çelen, Mehmet Fatih} }
APA Güngördü, S , Çelen, M . (2018). Batman İli Köy Tavukçuluğunun Durumu . Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi , 8 (2/2) , 37-59 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/buyasambid/issue/41541/482339
MLA Güngördü, S , Çelen, M . "Batman İli Köy Tavukçuluğunun Durumu" . Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 8 (2018 ): 37-59 <https://dergipark.org.tr/en/pub/buyasambid/issue/41541/482339>
Chicago Güngördü, S , Çelen, M . "Batman İli Köy Tavukçuluğunun Durumu". Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 8 (2018 ): 37-59
RIS TY - JOUR T1 - Batman İli Köy Tavukçuluğunun Durumu AU - Seçkin Güngördü , Mehmet Fatih Çelen Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 59 VL - 8 IS - 2/2 SN - 2147-4877-2459-0614 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi Batman İli Köy Tavukçuluğunun Durumu %A Seçkin Güngördü , Mehmet Fatih Çelen %T Batman İli Köy Tavukçuluğunun Durumu %D 2018 %J Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi %P 2147-4877-2459-0614 %V 8 %N 2/2 %R %U
ISNAD Güngördü, Seçkin , Çelen, Mehmet Fatih . "Batman İli Köy Tavukçuluğunun Durumu". Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 8 / 2/2 (December 2018): 37-59 .
AMA Güngördü S , Çelen M . Batman İli Köy Tavukçuluğunun Durumu. Batman univ. yaşam bilim. derg.. 2018; 8(2/2): 37-59.
Vancouver Güngördü S , Çelen M . Batman İli Köy Tavukçuluğunun Durumu. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi. 2018; 8(2/2): 37-59.