Year 2020, Volume 10 , Issue 1, Pages 42 - 57 2020-06-30

Ceceli Müftü İbrahim Efendi ve Manzûm Esmâ-i Hüsnâ'sı
Ceceli Mufti Ibrahim Efendi and His Versed Esma-i Husna

Zahir SÜSLÜ [1]


Kastamonu’da yirmi sene müftülük yapmış olan Ceceli Müftü İbrahim Efendi 18. yüzyılda yaşamış, dinî nitelikte manzûm ve mensûr eserleri olan bir şahsiyettir. Müellifin üç manzûm ve üç mensûr eseri mevcuttur. Ancak bu şahsiyet hakkında şuara tezkirelerinde herhangi bir bilgi yoktur. Bu sebeple Ceceli Müftü İbrahim Efendi’nin ve eserlerinin tanıtılması, klasik Türk edebiyatı sahası için önemlidir.  Yine klasik Türk edebiyatı dönemi içerisinde dinî nitelikli birçok eser manzûm olarak tercüme ve telif edilmiştir. Bu türlerden biri de manzûm olarak kaleme alınan esmâ-i hüsnâlardır. Ceceli Müftü İbrahim Efendi’nin hayatı ve eserleri ile beraber, 29 beyitlik esmâ-i hüsnâsı da bu türe örnek olması bakımından makalede tanıtılmıştır. 
Ceceli Mufti Ibrahim Efendi, who worked as a mufti for twenty years in Kastamonu, lived in the 18th century and wrote religious verse and prose works. The author has three verses and three prose works however, there is no information about him in tezkires. The introduction of Ceceli Müftü İbrahim Efendi and his works is important for the field of Classical Turkish literature for this reason. During the period of Classical Turkish Literature, many religious verses were translated and copyrighted as verse. One of these types is esmâ-i hüsnâ, which is written as verse. The life and works of Ceceli Müftü İbrahim Efendi and 29 couplets of esmâ-i hüsnâ were introduced in this article as an example to this genre.
 • Aboelezz, T.İ.M.M. (2017). Arap ve Türk Edebiyatında Manzûm Esmâ-İ Hüsnâlar ve İbrâhîm Nûreddîn Efendi’nin “Fera’idü’l-Le’alî” Adlı Eseri (İnceleme-Metin). (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 471200).
 • Bursalı Mehmed Tahir. (2009). Osmanlı Müellifleri I-III (Cilt I). Ankara: Bizim Büro Basımevi.
 • Külekçi, N. (1997). Esmâ-i Hüsnâ Şerhi İbn İsâ Saruhânî. Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Topaloğlu, B. “Esma-i Hüsna”. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. İstanbul 1995. c. 11, s. 404-418.
 • Yılmaz, O. (2014). Hamdî Efendi’nin “Manzûm Münâcât ve Arz-ı Hâcât – Manzûm Esmâ-i Hüsnâ Şerhi” Adlı Eseri (İnceleme – Metin). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 369098).
 • Ceceli İbrahim Efendi, Risâle fî Fezâ’ili’l-Mekke, Kastamonu İl Halk Kütüphanesi, nu: 37 Hk 1415/1.
 • Ceceli İbrahim Efendi, Risâle-i Udhiye, Kastamonu İl Halk Kütüphanesi, nu: 37 Hk 1758/1.
 • Gulam Ali Efendi, Şerh-i Nazm-i Hâl, Kastamonu İl Halk Kütüphanesi, nu: 37 Hk 3957/1.
 • İbrahim Efendi, İlm-i Hâl, Kastamonu İl Halk Kütüphanesi, nu: 37 Hk 1862/2.
 • İbrahim Efendi Kastamonî, Manzûm İlm-i Hâl, Kastamonu İl Halk Kütüphanesi, nu: 37 Hk 2004.
 • İbrahim Efendi Kastamonî, Manzûme fî Esmâillâh, Kastamonu İl Halk Kütüphanesi, nu: 37 Hk 2283/2.
 • İbrahim Efendi Kastamonî, Manzûme fi’l-Beyâni’l İlmi Hâli’l-Mükellefîne, Kastamonu İl Halk Kütüphanesi, nu: 37 Hk 2283/1.
 • İbrahim Efendi Kastamonî, Manzûme fi’l-Ferâ’iz, Kastamonu İl Halk Kütüphanesi, nu: 37 Hk 2283/3.
 • İbrahim Efendi Kastamonî, Şerhu Risâle Manzûme, Kastamonu İl Halk Kütüphanesi, nu: 37 Hk 1120/12.
 • İbrahim Efendi, Manzum İlmihal, Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, Aşir Efendi bölümü, nu: 00437-007.
 • Müftü İbrahim, Erbaûn Hadisen, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Konya İl Halk Kütüphanesi, nu: 42 Kon 1824/1.
Primary Language tr
Subjects Literature
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-9518-7597
Author: Zahir SÜSLÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2020

Bibtex @research article { buyasambid628933, journal = {Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi}, issn = {2147-4877}, eissn = {2459-0614}, address = {Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Merkez Kütüphane BATMAN}, publisher = {Batman University}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {42 - 57}, doi = {}, title = {Ceceli Müftü İbrahim Efendi ve Manzûm Esmâ-i Hüsnâ'sı}, key = {cite}, author = {Süslü, Zahir} }
APA Süslü, Z . (2020). Ceceli Müftü İbrahim Efendi ve Manzûm Esmâ-i Hüsnâ'sı . Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi , 10 (1) , 42-57 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/buyasambid/issue/55551/628933
MLA Süslü, Z . "Ceceli Müftü İbrahim Efendi ve Manzûm Esmâ-i Hüsnâ'sı" . Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 10 (2020 ): 42-57 <https://dergipark.org.tr/en/pub/buyasambid/issue/55551/628933>
Chicago Süslü, Z . "Ceceli Müftü İbrahim Efendi ve Manzûm Esmâ-i Hüsnâ'sı". Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 10 (2020 ): 42-57
RIS TY - JOUR T1 - Ceceli Müftü İbrahim Efendi ve Manzûm Esmâ-i Hüsnâ'sı AU - Zahir Süslü Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 42 EP - 57 VL - 10 IS - 1 SN - 2147-4877-2459-0614 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi Ceceli Müftü İbrahim Efendi ve Manzûm Esmâ-i Hüsnâ'sı %A Zahir Süslü %T Ceceli Müftü İbrahim Efendi ve Manzûm Esmâ-i Hüsnâ'sı %D 2020 %J Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi %P 2147-4877-2459-0614 %V 10 %N 1 %R %U
ISNAD Süslü, Zahir . "Ceceli Müftü İbrahim Efendi ve Manzûm Esmâ-i Hüsnâ'sı". Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 10 / 1 (June 2020): 42-57 .
AMA Süslü Z . Ceceli Müftü İbrahim Efendi ve Manzûm Esmâ-i Hüsnâ'sı. Batman univ. yaşam bilim. derg.. 2020; 10(1): 42-57.
Vancouver Süslü Z . Ceceli Müftü İbrahim Efendi ve Manzûm Esmâ-i Hüsnâ'sı. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi. 2020; 10(1): 42-57.