Year 2020, Volume 10 , Issue 1, Pages 89 - 98 2020-06-30

The Profile of Sports High Schools Within The Official Secondary Education Institutions: A Descriptive Analysis
Resmi Ortaöğretim Kurumları İçinde Spor Liselerinin Profili: Betimsel Bir Analiz

Mustafa Enes IŞIKGÖZ [1] , Melike ESENTAŞ [2]


The purpose of this study is to describe the profile of sports high schools among the official secondary education institutions in terms of different variables. This is a descriptive survey model and document analysis method was used in the research. The study document is composed of “Formal Education 2018-2019 National Education Statistics” published by the Ministry of National Education (MEB). Among the statistics, only data belonging to official secondary (general+vocational) education institutions and sports high schools were included in the analysis. Numerical and percentage values were used in the data analysis and the place of sports high schools among the official secondary education institutions was attempted to be determined in terms of different variables. Following the study, sports high schools rank among the general and vocational official secondary schools/institutions with a 0.87% as a school, 0.52% as the number of classrooms and 0.46% as the number of students. A total of 295.330 teachers composed of 151.151 males and 144.179 females work in general and vocational official secondary education institutions while this number is 1.332 in total composed of 851 males and 481 females in sports high schools. As of 2018, 2.376.872 graduates from general and vocational high schools have applied the higher education institutions exam (YKS) while 4.540 applications have been received from the sports high schools. Among the students being graduates of general and vocational high schools who have applied to YKS, 16.61% of them have got into undergraduate program, 13.28% into associate degree program and 6.15% into the open education program. 1.28% of the sports high school students who have applied to YKS have got into the undergraduate program, 1.97% into the associate degree program and 1.92% into the open education program. 

Bu çalışmanın amacı; resmi ortaöğretim kurumları içerisinde spor liselerinin profilinin çeşitli nicel değişkenler açısından betimlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma betimsel nitelikte tarama modelinde olup, araştırmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın dokümanını Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan “Örgün Eğitim 2018-2019 Millî Eğitim İstatistikleri” oluşturmaktadır. İstatistiklerden sadece resmi ortaöğretim (genel+mesleki) kurumları ile spor liselerine ait veriler inceleme kapsamına alınmıştır. Verilerin analizinde sayı ve yüzde değerleri kullanılmış, spor liselerinin çeşitli değişkenler açısından resmi ortaöğretim kurumları içerisindeki yeri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma neticesinde; spor liselerinin genel ve mesleki resmi ortaöğretim okul/kurumları içerisinde okul olarak %0.87, derslik sayısı olarak %0.52, öğrenci sayısı olarak %0.46’lık bir yer tutmaktadır.  Genel ve mesleki resmi ortaöğretim kurumlarında toplam 151.151 erkek ve 144.179 kadın olmak üzere toplam 295.330 öğretmen görev yaparken, spor liselerinde bu sayı 851 erkek ve 481 kadın olmak üzere toplam 1.332’dir. 2018 yılı itibarı ile genel ve mesleki lise çıkışlılarından yükseköğretim kurumları sınavına (YKS) 2.376.872 öğrenci başvururken, spor lisesi çıkışlı öğrencilerinden 4.540 başvuru yapılmıştır. YKS’ye başvuran genel ve mesleki lise çıkışlı öğrencilerinin %16.61’i lisans,  %13.28’i önlisans, %6.15’i açıköğretim programlarına yerleşmiştir. YKS’ye başvuran spor lisesi öğrencilerinin ise %1.28’i lisans, %7.91’i önlisans, %1.92’si açıköğretim programlarına yerleşmiştir.

  • Altındaş, M.E. (2009). Türkiye’de açılan spor liselerinin amaç hedef ve beklentilerinin araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.Bursalıoğlu, Z. (2005). Okul yönetiminde yeni yapı ve davranış. Ankara: Pegem-A Yayıncılık.Çakır, F. (2016). Spor lisesi öğrencilerinin öğrenim süreci ve akademik başarı ilişkilerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.
Primary Language tr
Subjects Sport Sciences
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0001-7804-1011
Author: Mustafa Enes IŞIKGÖZ
Institution: Mardin Artuklu Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8980-5662
Author: Melike ESENTAŞ (Primary Author)
Institution: Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi

Dates

Publication Date : June 30, 2020

Bibtex @research article { buyasambid643902, journal = {Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi}, issn = {2147-4877}, eissn = {2459-0614}, address = {Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsü Merkez Kütüphane BATMAN}, publisher = {Batman University}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {89 - 98}, doi = {}, title = {Resmi Ortaöğretim Kurumları İçinde Spor Liselerinin Profili: Betimsel Bir Analiz}, key = {cite}, author = {Işıkgöz, Mustafa Enes and Esentaş, Melike} }
APA Işıkgöz, M , Esentaş, M . (2020). Resmi Ortaöğretim Kurumları İçinde Spor Liselerinin Profili: Betimsel Bir Analiz . Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi , 10 (1) , 89-98 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/buyasambid/issue/55551/643902
MLA Işıkgöz, M , Esentaş, M . "Resmi Ortaöğretim Kurumları İçinde Spor Liselerinin Profili: Betimsel Bir Analiz" . Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 10 (2020 ): 89-98 <https://dergipark.org.tr/en/pub/buyasambid/issue/55551/643902>
Chicago Işıkgöz, M , Esentaş, M . "Resmi Ortaöğretim Kurumları İçinde Spor Liselerinin Profili: Betimsel Bir Analiz". Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 10 (2020 ): 89-98
RIS TY - JOUR T1 - Resmi Ortaöğretim Kurumları İçinde Spor Liselerinin Profili: Betimsel Bir Analiz AU - Mustafa Enes Işıkgöz , Melike Esentaş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 89 EP - 98 VL - 10 IS - 1 SN - 2147-4877-2459-0614 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi Resmi Ortaöğretim Kurumları İçinde Spor Liselerinin Profili: Betimsel Bir Analiz %A Mustafa Enes Işıkgöz , Melike Esentaş %T Resmi Ortaöğretim Kurumları İçinde Spor Liselerinin Profili: Betimsel Bir Analiz %D 2020 %J Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi %P 2147-4877-2459-0614 %V 10 %N 1 %R %U
ISNAD Işıkgöz, Mustafa Enes , Esentaş, Melike . "Resmi Ortaöğretim Kurumları İçinde Spor Liselerinin Profili: Betimsel Bir Analiz". Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 10 / 1 (June 2020): 89-98 .
AMA Işıkgöz M , Esentaş M . Resmi Ortaöğretim Kurumları İçinde Spor Liselerinin Profili: Betimsel Bir Analiz. Batman univ. yaşam bilim. derg.. 2020; 10(1): 89-98.
Vancouver Işıkgöz M , Esentaş M . Resmi Ortaöğretim Kurumları İçinde Spor Liselerinin Profili: Betimsel Bir Analiz. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi. 2020; 10(1): 89-98.