Hakem Rehberi

Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, alana katkı sağlayacak özgün akademik çalışmalara yer verir.  Bu yüzden gönderilen çalışmaların daha önce başka bir dergide yayınlanmamış ve gönderildiği zamanda başka bir derginin yayın sürecinde yer almıyor olması gerekmektedir. Bunun yanında daha önce başka bir akademik mecrada yayınlanmamış tezden üretilen makaleler ile ulusal/uluslararası sempozyumlarda sunulan sözlü bildiriler de hakem sürecinden geçirilmek suretiyle ve bu durum makalenin ilk sayfasında dipnot olarak belirtilmek suretiyle yayınlanabilir.

Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, kör hakem politikasını benimsemiştir. Dergiye gönderilen çalışmalar, çalışma konusunun dergiye uygunluğu açısından editör tarafından ön incelemeye tabi tutulur. Dergide yayımlanması açısından uygun görüldüğü takdirde çalışmalar, çift kör-hakemlik değerlendirme işlemi için bağımsız iki hakeme gönderilir. Hakemler kendilerine sistem üzerinden atanan yayınları 2 hafta içinde belirtilen kriterlere göre değerlendirdikten sonra, değerlendirme formlarını doldurarak dönüş yapmakla yükümlüdür. Hakemin bu süre içinde değerlendirmeyi yapamadığı durumda; editörler hakemden makaleyi çekerek yeni hakeme gönderebilir. Bu süreçte çalışmanın, yazar bilgisi ve hakem bilgisi taraflardan gizlenmektedir. İki hakemin görüş ayrılığı bulunması durumunda bir üçüncü hakemden görüş istenilir. Hakem değerlendirmeleri sonucuna göre makalelerin dergide yayımı konusunda kabul, düzeltme veya ret kararı verilmektedir. Reddedilen makalelerin, ret gerekçesi yazarlara bildirilir. Dergiye gönderilen makalelerin yayın sürecinin 2 ay içinde tamamlanması öngörülmektedir.