Volume: 6 - Issue: 11

Year: 2020

Makaleler

Research Article

1. BEYTÊN KURDÎ: MEMÊ ALAN WEK MÎNAK

Research Article

2. TAYBETÎYÊN SEBKA IRAQÎ DI HELBESTÊN ÎBN ADEM (WACIM) DA