Year 2018, Volume 1 , Issue 1, Pages 32 - 43 2018-06-22

Yönetim Eyleminin Bir Parçası Olarak Karar Verme Süreçlerinde Belge/Bilgi Yönetiminin Önemi ve Katkıları
The Significance and Contributions of Document/Information Management in the Decision-Making Processes as a Part of Management Action

Mehmet TORUNLAR [1]


Karar vermek/almak; bireylerin, kurum, kuruluş veya örgütlerin hayatlarını sürdürmeleri ve faaliyetlerini yürütebilmeleri için en önemli unsurlardan birisidir. Kurum ve kuruluşlarda yönetim sürecinin temeli olarak nitelendirilebilecek olan karar mekanizmasının en fazla yarar sağlayacak şekilde işlemesi ve yürütülmesi gerekir. Amaçsız, hedef odaklı olmayan, statik bir karar verme günümüzde pek anlamlı ve verimli değildir. Bu çerçevede kararın doğru, hedef odaklı ve neticede başarılı olabilmesi için bir takım destek unsurlara da gereksinim vardır ki bunlar, belge/bilgi yönetimi sistemlerini kurgulayıp işletilir kılmak, doğru ve başarı odaklı kararlar almak noktasında en önemli idari süreçlerdendir. Bu bağlamda çalışma betimleme yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya temel teşkil etmesi için karar alma tipleri, süreçleri, durumları hakkında bilgiler sunulmuştur. Çalışma, belge/bilgi yönetiminin kamu hayatına ve karar süreçlerine etkileri ile bilişimin belge/bilgi yönetimine etkilerine odaklanmakta; ayrıca belge/bilgi yönetiminin karar verme süreçlerindeki önemi ve katkılarının neler olduğunu/olabileceğini ele alarak bu konuda öneriler sunmaktadır. 


Decision-making is one of the most important elements for individuals, institutions, and organizations to maintain their lives and carry out their activities. In institutions and organizations, the decision-making mechanism, which can be defined as the basis of the management process, should be processed and carried out in such a way as to provide the most benefit. An aimless, non-target-oriented and static decision-making process is not very meaningful and productive today. In this framework, there is also a need for a number of support elements to ensure that the decision is correct, target-oriented and consequently successful. These are the most important administrative processes for structuring and operating document/information management systems and for making accurate and success-oriented decisions. In this context, this study was carried out by using descriptive method. Information on the decision making types, processes and situations are given to form a basis for the study. The study focuses on the effects of document/information management on public life and decision-making processes and on the impact of information on document management. It also discusses what the benefits and contributions of document/information management are/can be in the decisionmaking processes and offers suggestions in this regard

 • Bilim-Teknoloji (2012). Kelebek Etkisi Nedir? (http://www.bilim-teknoloji.com/kelebek-etkisi-nedir/. Erişim tarihi: 05.03.2018.
 • Drucker, P. F. (1992). Etkin Yöneticilik. İstanbul: Eti Yayınevi.
 • Ersanel, N. (2001). Siber İstihbarat. Ankara: ASAM Yayınları.
 • Harari, Y. N. (2018). “Teknolojik elitlerin yeni hedefi beynimiz”, https://www.dunyahalleri.com/yuval-noah-harari-teknolojik-elitlerin-yeni-hedefi-beynimiz/. Erişim tarihi: 03.03.2018.
 • İlyasoğlu, E. (1997). Türk Bilgi Teknolojisi ve Gümrük Birliği. İstanbul: T. İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Karakurt, A. (2007). “Düşünce kuruluşları ve politika sürecindeki rolleri”, Amme İdaresi Dergisi, 40, (2), 1-20. http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/5e02d395915b1a1_ek.pdf? dergi=Amme%20Idaresi%20Dergisi. Erişim tarihi: 14.12.2017.
 • Kıral, E. (2015). Yönetimde Karar ve Etik Karar Verme Sorunsalı. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (2), 73-89. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/399581. Erişim tarihi: 05.03.2018.
 • Kuruüzüm, A. ve Atsan, N. (2001). “Analitik hiyerarşi yöntemi ve işletmecilik alanındaki uygulamaları”, Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F. http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423868948.pdfErişim tarihi: 17.11.2017.
 • Kuzuoğlu, S. (2018). “Yuval Noah Harari: Teknolojik elitlerin yeni hedefi beynimiz”, https://www.dunyahalleri.com/yuval-noah-harari-teknolojik-elitlerin-yeni-hedefi-beynimiz/, Erişim tarihi: 03.03.2018.
 • Nas, S. (2006). “Gemi operasyonlarının yönetiminde kaptanın bireysel karar verme süreci analizi ve bütünleşik bir model uygulaması”, (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. http://acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/12345/12413/189767.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Erişim tarihi: 03.03 2018.
 • Şener, S. ve Elevli, B (2017). “Endüstri 4.0’da Yeni İş Kolları ve Yüksek Öğrenim”, Mühendis Beyinler Dergisi, 1 (2), 25-37.ss. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/310191. Erişim tarihi: 03.03.2018.
Primary Language tr
Subjects Information Science and Library Science
Journal Section Peer- Reviewed Articles
Authors

Author: Mehmet TORUNLAR
Institution: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 22, 2018

Bibtex @research article { by418774, journal = {Bilgi Yönetimi}, issn = {}, eissn = {2636-8544}, address = {Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme Merkezi (BİLBEM) Gölbaşı 50. Yıl Yerleşkesi BEYAS Binası 06830 Gölbaşı/ANKARA}, publisher = {Ankara University}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {32 - 43}, doi = {10.33721/by.418774}, title = {Yönetim Eyleminin Bir Parçası Olarak Karar Verme Süreçlerinde Belge/Bilgi Yönetiminin Önemi ve Katkıları}, key = {cite}, author = {TORUNLAR, Mehmet} }
APA TORUNLAR, M . (2018). Yönetim Eyleminin Bir Parçası Olarak Karar Verme Süreçlerinde Belge/Bilgi Yönetiminin Önemi ve Katkıları. Bilgi Yönetimi , 1 (1) , 32-43 . DOI: 10.33721/by.418774
MLA TORUNLAR, M . "Yönetim Eyleminin Bir Parçası Olarak Karar Verme Süreçlerinde Belge/Bilgi Yönetiminin Önemi ve Katkıları". Bilgi Yönetimi 1 (2018 ): 32-43 <https://dergipark.org.tr/en/pub/by/issue/37228/418774>
Chicago TORUNLAR, M . "Yönetim Eyleminin Bir Parçası Olarak Karar Verme Süreçlerinde Belge/Bilgi Yönetiminin Önemi ve Katkıları". Bilgi Yönetimi 1 (2018 ): 32-43
RIS TY - JOUR T1 - Yönetim Eyleminin Bir Parçası Olarak Karar Verme Süreçlerinde Belge/Bilgi Yönetiminin Önemi ve Katkıları AU - Mehmet TORUNLAR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.33721/by.418774 DO - 10.33721/by.418774 T2 - Bilgi Yönetimi JF - Journal JO - JOR SP - 32 EP - 43 VL - 1 IS - 1 SN - -2636-8544 M3 - doi: 10.33721/by.418774 UR - https://doi.org/10.33721/by.418774 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bilgi Yönetimi Yönetim Eyleminin Bir Parçası Olarak Karar Verme Süreçlerinde Belge/Bilgi Yönetiminin Önemi ve Katkıları %A Mehmet TORUNLAR %T Yönetim Eyleminin Bir Parçası Olarak Karar Verme Süreçlerinde Belge/Bilgi Yönetiminin Önemi ve Katkıları %D 2018 %J Bilgi Yönetimi %P -2636-8544 %V 1 %N 1 %R doi: 10.33721/by.418774 %U 10.33721/by.418774
ISNAD TORUNLAR, Mehmet . "Yönetim Eyleminin Bir Parçası Olarak Karar Verme Süreçlerinde Belge/Bilgi Yönetiminin Önemi ve Katkıları". Bilgi Yönetimi 1 / 1 (June 2018): 32-43 . https://doi.org/10.33721/by.418774
AMA TORUNLAR M . Yönetim Eyleminin Bir Parçası Olarak Karar Verme Süreçlerinde Belge/Bilgi Yönetiminin Önemi ve Katkıları. BY. 2018; 1(1): 32-43.
Vancouver TORUNLAR M . Yönetim Eyleminin Bir Parçası Olarak Karar Verme Süreçlerinde Belge/Bilgi Yönetiminin Önemi ve Katkıları. Bilgi Yönetimi. 2018; 1(1): 43-32.