Information Management
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2636-8544 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Ankara University |


Journal of Information Management is the publication part of Information Management System Certification and Information Security (BİL-BEM) of Ankara University. This journal is published twice a year and electronically scientific journal. This journal adopts an open access approach. 

Information Management

e-ISSN 2636-8544 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Ankara University |
Cover Image


Journal of Information Management is the publication part of Information Management System Certification and Information Security (BİL-BEM) of Ankara University. This journal is published twice a year and electronically scientific journal. This journal adopts an open access approach. 

Volume 3 - Issue 1 - Jun 30, 2020
 1. Editörden.../ COVID-19 ve Bilgi Yönetimi
  Pages 1 - 1
  Fahrettin ÖZDEMİRCİ
 2. RapidMiner ile Twitter Verilerinin Konu Modellemesi
  Pages 1 - 10
  Ela ANKARALI , Özgür KÜLCÜ
 3. Bilgi Teknolojilerinin Bilgi Erişime Etkileri: Literatüre Dayalı Nitel Bir Çalışma
  Pages 11 - 24
  Mehmet Oytun CİBAROĞLU
 4. Geleceğin Arşivlerinin İnşası: Sosyal Medyanın Arşivlenmesi Hakkında Bir Değerlendirme
  Pages 25 - 38
  Bahattin YALÇINKAYA
 5. Evaluation of Mobile Banking Apps in Terms of Usability with Analytical Hierarchy Process
  Pages 39 - 49
  Mehmet Sinan BAŞAR , Sinan KUL
 6. Bilgi ve Belge Yönetimi Çalışanlarının Periyodik Sağlık Muayenesi Takip Süreçlerinin Değerlendirilmesi
  Pages 50 - 64
  Ayşegül DÖNMEZ , Güssün GÜNEŞ, PH.D.
 7. Halk Kütüphaneleri Personeli İçin Bir Sürekli Mesleki Eğitim ve Gelişim Modeli Önerisi
  Pages 65 - 89
  Recep IŞIK , Tülay OĞUZ
 8. Optimizasyon Çağında İş Dünyasına Belge/Bilgi Yönetim Sisteminin Getireceği Kazanımlar
  Pages 90 - 110
  Mehmet TORUNLAR
 9. TBMM’de Dilekçe Hakkı Çalıştayı Düzenlendi
  Pages 111 - 115
  Burcu YILMAZ
 10. “Arşiv Buluşmaları” 13 Şubat’ta Ankara’da Gerçekleştirildi
  Pages 116 - 116
  By Dergisi EDİTÖR KURULU
 11. Ankara Üniversitesi BİL-BEM Yayınları Ücretsiz Olarak Erişime Açıldı
  Pages 117 - 118
  By Dergisi EDİTÖR KURULU
 12. Türkiye’de Arşivlerin Bugünü ve Yarını, Kadınların Arşivlerdeki Yeri Sempozyumu Bu Yıl 14-15 Kasım 2020 Tarihleri Arasında İstanbul’da Düzenlenecek
  Pages 119 - 119
  Burcu YILMAZ
Indexes and Platforms