Editor

Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ

Turkey
fozdemirci@gmail.com
ORCID: 0000-0001-5861-9779
Subjects: Social Science,Information Management,Archive,Information Systems,Electronic Documentation Management Systems,Information Management
Institution: Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme ve Bilgi Güvenliği Merkezi (BİL-BEM)

Assistant Editor

Prof. Dr. Özgür KÜLCÜ

Turkey
ozgurkulcu@gmail.com
Subjects: Information Management
Institution: HACETTEPE UNIV

Asst. Prof. Dr. Bahattin YALÇINKAYA

Turkey
bahakaya@gmail.com
ORCID: 0000-0003-2393-5207
Subjects: Social Science
Institution: Marmara Ünviersitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Burcu YILMAZ

Turkey
burcuyilmaz750@gmail.com
ORCID: 0000-0002-3241-9784
Subjects: Information Management
Institution: Ankara Üniversitesi, Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme Merkezi

Foreign Language Editor

Prof. Dr. Özgür KÜLCÜ

Turkey
ozgurkulcu@gmail.com
Subjects: Information Management
About: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Institution: HACETTEPE UNIV
URL: http://www.bby.hacettepe.edu.tr/akademik/ozgurkulcu/

Prof. Dr. Özlem GÖKKURT DEMİRTEL

Turkey
ozlem.gkurt@gmail.com
Subjects: Information Management
Institution: Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Editorial Board

Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ

Turkey
fozdemirci@gmail.com
ORCID: 0000-0001-5861-9779
Subjects: Social Science,Information Management,Archive,Information Systems,Electronic Documentation Management Systems,Information Management
Institution: Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme ve Bilgi Güvenliği Merkezi (BİL-BEM)

Prof. Dr. Fazıl GÖKGÖZ

Turkey
fgokgoz@ankara.edu.tr
Subjects: Quantitative Decision Methods
Institution: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hayri SEVER

Turkey
sever@cankaya.edu.tr
ORCID: 0000-0002-8261-0675
Subjects: Computer Sciences and Engineering
Institution: ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Hrvoje STANČİĆ

Croatia
hrvoje.stancic@zg.t-com.hr
ORCID: 0000-0001-6925-4402
Subjects: Information Management,Archive
Institution: Department of Information and Communication Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb

Prof. Dr. John GATHEGİ

United States
jgathegi@usf.edu
Subjects: Information Systems
Institution: School of Information, University of South Florida

Prof. Dr. Özgür KÜLCÜ

Turkey
ozgurkulcu@gmail.com
Subjects: Information Management
Institution: HACETTEPE UNIV

Prof. Dr. Özlem GÖKKURT DEMİRTEL

Turkey
ozlem.gkurt@gmail.com
Subjects: Information Management
Institution: Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Assoc. Prof. Dr. İbrahim ARPACI

Turkey
ibrahim.arpaci@gop.edu.tr
ORCID: 0000-0001-6513-4569
Subjects: Education Technologies,Information Systems
Institution: Gaziosmanpaşa University, Faculty of Education

Assoc. Prof. Dr. Kımız DALKIR

Canada
kimiz.dalkir@mcgill.ca
Subjects: Information Management
Institution: School of Information Studies McGill University

Assoc. Prof. Dr. Nevzat ÖZEL

Turkey
nevzatozel@gmail.com
Subjects: Social Science,Information Management
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ, BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Asst. Prof. Dr. Bahattin YALÇINKAYA

Turkey
bahakaya@gmail.com
ORCID: 0000-0003-2393-5207
Subjects: Social Science
Institution: Marmara Ünviersitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Dr. Mehmet Altay ÜNAL

Turkey
mehmetaltayunal@gmail.com
ORCID: 0000-0001-8607-5043
Subjects: Information Technology Education
Institution: ANKARA UNIVERSITY, INSTITUTE OF STEM CELL

Dr. Sefer YAZICI

Turkey
seferyazici06@gmail.com
ORCID: 0000-0003-1975-1720
Subjects: Information Management,Archive,Information Systems,Documentation,Electronic Documentation Management Systems,Library Science
Institution: Türkiye Büyük Millet Meclisi

Mehmet TORUNLAR

Turkey
mehmettorunlar06@gmail.com
ORCID: 0000-0002-0633-8307
Subjects: Social Science,Information Management
Institution: Araştırmacı-Yazar

Burcu YILMAZ

Turkey
burcuyilmaz750@gmail.com
ORCID: 0000-0002-3241-9784
Subjects: Information Management
Institution: Ankara Üniversitesi, Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme Merkezi

Advisory Board

Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR

Turkey
ozcaglar52@gmail.com
Subjects: Human and Economic Geography,Regional Geography,Urban Geography,Turkish Human Geography,Turkish Economic Geography,Habitation Geography,Region-Section-Local Analysis,Regional Analysis and Regional Planning in Turkey
Institution: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Coşkun POLAT

Turkey
polatcoskun@karatekin.edu.tr
Subjects: Information Management
Institution: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Bülent YILMAZ

Turkey
byilmaz963@gmail.com
Subjects: Information Management
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ

Turkey
fozdemirci@gmail.com
ORCID: 0000-0001-5861-9779
Subjects: Social Science,Information Management,Archive,Information Systems,Electronic Documentation Management Systems,Information Management
Institution: Ankara Üniversitesi Bilgi Yönetim Sistemleri Belgelendirme ve Bilgi Güvenliği Merkezi (BİL-BEM)

Prof. Dr. Fatoş SUBAŞIOĞLU

Turkey
fsubasioglu@hotmail.com
Subjects: Information Management
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Fazıl GÖKGÖZ

Turkey
fgokgoz@ankara.edu.tr
Subjects: Quantitative Decision Methods
Institution: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hamza KANDUR

Turkey
kandur@marmara.edu.tr
Subjects: Information Management
Institution: ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Hasan Sacit KESEROĞLU

Turkey
hasankeseroglu@gmail.com
Subjects: World Languages and Literature,Ancient Languages and Cultures,Urban Archeology,Greek and Roman Period,Information Management,Documentation,Library Science,Ancient History,Epistemology,Urban History
Institution: KASTAMONU UNIVERSITY

Prof. Dr. Hayri SEVER

Turkey
sever@cankaya.edu.tr
ORCID: 0000-0002-8261-0675
Subjects: Computer Sciences and Engineering
Institution: ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Hrvoje STANČİĆ

Croatia
hrvoje.stancic@zg.t-com.hr
ORCID: 0000-0001-6925-4402
Subjects: Information Management,Archive
Institution: Department of Information and Communication Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb

Prof. Dr. Hüseyin ODABAŞ

Turkey
odabashuseyin@gmail.com
ORCID: 0000-0002-1239-4866
Subjects: Information Management
Institution: Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Prof. Dr. İnci ÖNAL

Turkey
onal@hacettepe.edu.tr
Subjects: Information Management
Institution: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Prof. Dr. John GATHEGİ

United States
jgathegi@usf.edu
Subjects: Information Systems
Institution: School of Information, University of South Florida

Prof. Dr. Mehmet TOPLU

Turkey
mtoplu09@gmail.com
Subjects: Open and Distance Learning,Information Management,Information Systems,Documentation,Internet,Library Science,Internet Publishing,Media Literacy,Media Technologies,Social Media Studies,Communication Economy,Communication Ethics,Communication Sociology,Communication History,New Communication Technologies,Political Thought,Political Sociology
Institution: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Mustafa SAĞSAN

Turkey
mustafa.sagsan@neu.edu.tr
Subjects: Information Management
Institution: Yakın Doğu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Prof. Dr. Niyazi ÇİÇEK

Turkey
ncicek@istanbul.edu.tr
Subjects: Archive,Electronic Documentation Management Systems
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ, ARŞİVCİLİK ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Oya GÜRDAL TAMDOĞAN

Turkey
gurdaloya@gmail.com
ORCID: 0000-0002-4543-4959
Subjects: Information Management
Institution: Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Prof. Dr. Özgür KÜLCÜ

Turkey
ozgurkulcu@gmail.com
Subjects: Information Management
Institution: HACETTEPE UNIV

Prof. Dr. Özlem GÖKKURT DEMİRTEL

Turkey
ozlem.gkurt@gmail.com
Subjects: Information Management
Institution: Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Prof. Dr. Sacit ARSLANTEKİN

Turkey
sacit.arslantekin@gmail.com
Subjects: Information Management,Archive,Information Systems,Documentation,Electronic Documentation Management Systems,Internet,Library Science
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ, BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Serap KURBANOĞLU

Turkey
kurbanogluserap@gmail.com
Subjects: Information Management
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Tülay OĞUZ

Turkey
tulay.fenerci@ankara.edu.tr
Subjects: Information Management
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ, BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Türksel KAYA BENSGHİR

Turkey
tbensghir@gmail.com
Subjects: Social Science,Communication Studies (Communication and Media Studies),Public Administration,Technology and Innovation Management,Data Management,Management and Strategy
Institution: ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Yasemin GÜLBAHAR

Turkey
ysmnglbhr@gmail.com
ORCID: 0000-0002-1726-3224
Subjects: Education & Teacher Training,Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,Open and Distance Education,Information Technology Education,Education Technologies,Material Development,Teaching Design,Distance Education Design and Management,Computer Sciences and Engineering
Institution: Ankara Üniversitesi

Assoc. Prof. Dr. Fikret ARI

Turkey
fari@eng.ankara.edu.tr
Subjects: Electronics
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Assoc. Prof. Dr. Güray SOYDAN

Turkey
gsoydan@hacettepe.edu.tr
Subjects: Medical Pharmacology
Institution: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Assoc. Prof. Dr. Gülten ALIR

Turkey
gulten.alir@gmail.com
Subjects: Information Management,Archive,Information Systems,Electronic Documentation Management Systems
Institution: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

Assoc. Prof. Dr. İbrahim ARPACI

Turkey
ibrahim.arpaci@gop.edu.tr
ORCID: 0000-0001-6513-4569
Subjects: Education Technologies,Information Systems
Institution: Gaziosmanpaşa University, Faculty of Education

Assoc. Prof. Dr. Kımız DALKIR

Canada
kimiz.dalkir@mcgill.ca
Subjects: Information Management
Institution: School of Information Studies McGill University

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ali AKKAYA

Turkey
mali7akkaya@gmail.com
Subjects: Social Science
Institution: İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

Assoc. Prof. Dr. Nevzat ÖZEL

Turkey
nevzatozel@gmail.com
Subjects: Social Science,Information Management
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ, BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Assoc. Prof. Dr. Semra GÜNDÜÇ

Turkey
gunduc@ankara.edu.tr
Subjects: Computer Sciences and Engineering
Institution: Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Assoc. Prof. Dr. Yavuz ERDOĞAN

Turkey
yavuzerdogan@hotmail.com
Subjects: Criminal and Criminal Procedure Law
Institution: EUROPEAN UNIVERSITY OF LEFKE

Asst. Prof. Dr. Bahattin YALÇINKAYA

Turkey
bahakaya@gmail.com
ORCID: 0000-0003-2393-5207
Subjects: Social Science
Institution: Marmara Ünviersitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Asst. Prof. Dr. Halise ŞEREFOĞLU HENKOĞLU

Turkey
halise.serefoglu@adu.edu.tr
Subjects: Information Technology Education,Education Technologies,Teaching Design,Information Systems,Information Management,Information Systems
Institution: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Asst. Prof. Dr. Haydar YALÇIN

Turkey
haydar.yalcin@ikc.edu.tr
Subjects: Information Management,Information Systems,Electronic Documentation Management Systems,Internet,Library Science
Institution: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Asst. Prof. Dr. Kasım BİNİCİ

Turkey
kbinici@karatekin.edu.tr
ORCID: 0000-0002-8071-9693
Subjects: Information Management
Institution: Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Asst. Prof. Dr. Tolga ÇAKMAK

Turkey
cakmaktlg@gmail.com
ORCID: 0000-0002-7700-6609
Subjects: Information Management
Institution: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Asst. Prof. Dr. Türkay HENKOĞLU

Turkey
turkay.henkoglu@adu.edu.tr
Subjects: Information Security and Cryptology,Information Systems,Computer System Architecture and Equipment,Computer Communication Networks,Information and Technology Law,Cloud Computing,Information Systems,Electronic Documentation Management Systems,Internet,Information Management,Information Systems,System Development,Social Media Applications and Analysis,Technology and Innovation Management
Institution: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Asst. Prof. Dr. Vural ÇELİK

Turkey
vural.celik@kamusm.gov.tr
Subjects: Statistics,Law,Engineering,Computer Sciences and Engineering,Industrial Engineering,Social Science,Communication Studies (Communication and Media Studies),Basic Sciences
Institution: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Kamu Sertifikasyon Merkezi

Dr. Erkan AKDOĞAN

Turkey
eakdogan@ankara.edu.tr
ORCID: 0000-0001-9840-9557
Subjects: Law,Public International Law,Social Science,Philosophy,Politics
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ, KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ, MİLLETLERARASI HUKUK ANABİLİM DALI

Dr. Hale ILGAZ

Turkey
haleilgaz@gmail.com, hilgaz@ankara.edu.tr
Subjects: Social Science
Institution: Ankara Üniversitesi

Dr. Mehmet Altay ÜNAL

Turkey
mehmetaltayunal@gmail.com
ORCID: 0000-0001-8607-5043
Subjects: Information Technology Education
Institution: ANKARA UNIVERSITY, INSTITUTE OF STEM CELL

Dr. Mehmet Bilge Kağan ÖNAÇAN

Turkey
mbko@yahoo.com
ORCID: 0000-0002-7147-0945
Subjects: Engineering,Computer Sciences and Engineering,Social Science,Information Management
Institution: Özel Sektör

Dr. Safa Burak GÜRLEYEN

Turkey
sbg5311@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-3641-0285
Subjects: Information Security and Cryptology,Information Systems,Computer Communication Networks,Gross Data,Decision Support Systems,Data Mining,Data Base,Artificial Intelligence,Archive,Information Systems,Electronic Documentation Management Systems,Geographic Information Systems,Information Management
Institution: Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Dr. Sefer YAZICI

Turkey
seferyazici06@gmail.com
ORCID: 0000-0003-1975-1720
Subjects: Information Management,Archive,Information Systems,Documentation,Electronic Documentation Management Systems,Library Science
Institution: Türkiye Büyük Millet Meclisi

Dr. Şahika EROĞLU

Turkey
sahikaeroglu@gmail.com
Subjects: Information Management
Institution: Hacettepe üniversitesi