PDF EndNote BibTex RIS Cite

Kümelenme Kavramı ve KOBİ\'lerde Rekabet Gücüne Etkisi

Year 2011, Volume 8, Issue 1, 21 - 56, 01.02.2011

Abstract

Kümelenme Kavramı ve KOBİ\'lerde Rekabet Gücüne Etkisi

Year 2011, Volume 8, Issue 1, 21 - 56, 01.02.2011

Abstract

Türkiye ekonomisinde önemli bir yeri olan KOBİ’ler günümüzde değişen dünya koşuları çerçeve- sinde uluslararası ticarette ülke içinde ve gelişmiş ve bazı gelişmekte olan ülkelere karşı giderek zorlaşan rekabet koşullarına ayak uydurabilme, rekabet gücünü artırma ve rekabet edebilirliği sürdürebilme nokta- sında çeşitli sorunlar yaşamaktadırlar. Bu amaçla bu sorunların aşılmasında önemli bir etkisi olan ‘Küme- lenme’ (Clustering) konusu incelenmiştir. Bir yandan kümelenme çalışmaları yapacak araştırmacılara, di- ğer yandan da KOBİ’lerin rekabet güçlerinin artırılabilmesi için yapılacak çalışmalarda yardımcı ve yol gösterici olması amaçlanan çalışmada, bir farkındalık yaratması noktasında, dünyada ve Türkiye’de küme- lenme ile ilgili neler yapıldığına dair geniş bir literatür çalışması gerçekleştirilmiştir

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Deniz TİMURÇİN This is me

Publication Date February 1, 2011
Published in Issue Year 2011, Volume 8, Issue 1

Cite

APA Timurçin, D. (2011). Kümelenme Kavramı ve KOBİ\'lerde Rekabet Gücüne Etkisi . Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences , 8 (1) , 21-56 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cankujhss/issue/4021/53099


Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences
Çankaya Üniversitesi ISSN 1309-6761 Printed in Ankara
cujhss.cankaya.edu.tr