PDF EndNote BibTex RIS Cite

Ekonomik Entegrasyon, Uzmanlaşlma ve Endüstrilerin Konumlanması

Year 2011, Volume 8, Issue 1, 57 - 80, 01.02.2011

Abstract

Ekonomik Entegrasyon, Uzmanlaşlma ve Endüstrilerin Konumlanması

Year 2011, Volume 8, Issue 1, 57 - 80, 01.02.2011

Abstract

Çalışmanın amacı ekonomik entegrasyonun bölgesel uzmanlaşma ve endüstriyel faaliyetlerin ko- numlanması üzerindeki etkilerini uluslararası ticaret teorilerinden ‘Geleneksel Ticaret Teorisi,’ ‘Yeni Ti- caret Teorileri’ ve ‘Yeni Ekonomik Coğrafya Teorisi’ çerçevesinde açıklamaktır. Bu üç teorik yaklaşım da ekonomik entegrasyon sonucunda uzmanlaşmanın ve yoğunlaşmanın arttığını tahmin etmekle beraber bu durumun sebepleri konusunda farklı açıklamalarda bulunmaktadırlar

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Şekip YAZGAN This is me

Publication Date February 1, 2011
Published in Issue Year 2011, Volume 8, Issue 1

Cite

APA Yazgan, Ş. (2011). Ekonomik Entegrasyon, Uzmanlaşlma ve Endüstrilerin Konumlanması . Cankaya University Journal of Humanities and Social Sciences , 8 (1) , 57-80 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cankujhss/issue/4021/53100


Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences
Çankaya Üniversitesi ISSN 1309-6761 Printed in Ankara
cujhss.cankaya.edu.tr