PDF EndNote BibTex RIS Cite

Çok Katlı Yapıların İndirgenmiş Rijitlik Matrisi ile Statik ve Dinamik Analizi

Year 2007, Volume 3, Issue 2, 123 - 132, 01.06.2007

Abstract

Çok Katlı Yapıların İndirgenmiş Rijitlik Matrisi ile Statik ve Dinamik Analizi

Year 2007, Volume 3, Issue 2, 123 - 132, 01.06.2007

Abstract

Çok katl çerçevelerin yatay yükler tesirindeki analizi, Sigalov Yöntemi ile pratik olarak yap labilmektedir. Bu çal mada, Sigalov Yöntemi çerçeveler ile birlikte perde ve/veya bo luklu perde dü ey elemanlar n n da yer ald makalede, e ilme ve eksenel deformasyon etkilerinin ikisi de göz önüne al nm t r. Dö emeler kendi düzlemlerinde rijit diyafram olarak kabul edildi inden, her katta, asal eksenler yönünde iki öteleme ve dü ey eksen etraf nda bir dönme olarak üç serbestlik derecesi al nm t r. Çerçeve, perde ve bo luklu perde elemanlar ndan olu abilen ta y c sistemler için indirgenmi rijitlik matrisleri elde edilmi ve i lem prosedürü aç klanm t r. Sunulan hesap yöntemi Matlab ortam nda kolayl kla programlanabilmekte ve sonuca k sa zamanda ula labilmektedir. Yöntem literatürden al nan çe itli say sal örneklerle test edilmi ve sonuçlar kar la t r larak de erlendirilmi tir

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Kanat Burak BOZDOĞAN This is me


Duygu ÖZTÜRK This is me

Publication Date June 1, 2007
Acceptance Date
Published in Issue Year 2007, Volume 3, Issue 2

Cite

Bibtex @ { cbayarfbe53325, journal = {Celal Bayar University Journal of Science}, issn = {1305-130X}, eissn = {1305-1385}, address = {}, publisher = {Celal Bayar University}, year = {2007}, volume = {3}, number = {2}, pages = {123 - 132}, title = {Çok Katlı Yapıların İndirgenmiş Rijitlik Matrisi ile Statik ve Dinamik Analizi}, key = {cite}, author = {Bozdoğan, Kanat Burak and Öztürk, Duygu} }
APA Bozdoğan, K. B. & Öztürk, D. (2007). Çok Katlı Yapıların İndirgenmiş Rijitlik Matrisi ile Statik ve Dinamik Analizi . Celal Bayar University Journal of Science , 3 (2) , 123-132 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cbayarfbe/issue/4045/53325
MLA Bozdoğan, K. B. , Öztürk, D. "Çok Katlı Yapıların İndirgenmiş Rijitlik Matrisi ile Statik ve Dinamik Analizi" . Celal Bayar University Journal of Science 3 (2007 ): 123-132 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cbayarfbe/issue/4045/53325>
Chicago Bozdoğan, K. B. , Öztürk, D. "Çok Katlı Yapıların İndirgenmiş Rijitlik Matrisi ile Statik ve Dinamik Analizi". Celal Bayar University Journal of Science 3 (2007 ): 123-132
RIS TY - JOUR T1 - Çok Katlı Yapıların İndirgenmiş Rijitlik Matrisi ile Statik ve Dinamik Analizi AU - Kanat BurakBozdoğan, DuyguÖztürk Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Celal Bayar University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 132 VL - 3 IS - 2 SN - 1305-130X-1305-1385 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Celal Bayar University Journal of Science Çok Katlı Yapıların İndirgenmiş Rijitlik Matrisi ile Statik ve Dinamik Analizi %A Kanat Burak Bozdoğan , Duygu Öztürk %T Çok Katlı Yapıların İndirgenmiş Rijitlik Matrisi ile Statik ve Dinamik Analizi %D 2007 %J Celal Bayar University Journal of Science %P 1305-130X-1305-1385 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Bozdoğan, Kanat Burak , Öztürk, Duygu . "Çok Katlı Yapıların İndirgenmiş Rijitlik Matrisi ile Statik ve Dinamik Analizi". Celal Bayar University Journal of Science 3 / 2 (June 2007): 123-132 .
AMA Bozdoğan K. B. , Öztürk D. Çok Katlı Yapıların İndirgenmiş Rijitlik Matrisi ile Statik ve Dinamik Analizi. CBUJOS. 2007; 3(2): 123-132.
Vancouver Bozdoğan K. B. , Öztürk D. Çok Katlı Yapıların İndirgenmiş Rijitlik Matrisi ile Statik ve Dinamik Analizi. Celal Bayar University Journal of Science. 2007; 3(2): 123-132.
IEEE K. B. Bozdoğan and D. Öztürk , "Çok Katlı Yapıların İndirgenmiş Rijitlik Matrisi ile Statik ve Dinamik Analizi", Celal Bayar University Journal of Science, vol. 3, no. 2, pp. 123-132, Jun. 2007