PDF EndNote BibTex RIS Cite

Önısıtıcılı Siklonlarda Dalma Borusu Çap Değişiminin Toz Toplama Verimliliğine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Year 2008, Volume 4, Issue 2, 229 - 240, 01.06.2008

Abstract

References

 • A. Raoufi, M. Farzaneh, M. Shams, R. Ebrahimi, “Numerical simulation and optimization of fluid flow in cyclone vortex finder”, Chemical Engineering and Processing , 2007
 • Fıçıcı,F., “ Siklonlarda Dalma Borusu Çap Değişiminin Akış Parametrelerine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi” Yüksek Lisans Tezi, S.Ü., Fen Bil.Ens.,Sakarya,2006
 • Jo,Y., Tien,C., Ray,M.B.,” Development of a Post Cyclone to Improve The Efficiency of Reverse Flow Cyclones” Powder Technology, Vol:113 pp.97–108 2000
 • Arı,V.,” Çimento Endüstrisinde Kullanılan Önısıtıcı Siklon reaktörlerin Deneysel İncelenmesi” Doktora Tezi, S.Ü., Fen Bil.Ens.,Sakarya,2000
 • Gimbun, J.,Chuah,T.G.,Fakhru’lRazi,A., Choong,T.S.Y.,2005”The İnfluence of Temperature and İnlet Velocity on Cyclone Pressure Drop: a CFD Study”, Chemical Engineering and Processing vol: 44, pp: 7-12,2005
 • Kim.,C.H,Lee.,J.W,” A New Collection Efficiency Model for Small Cyclones Considering The BoundaryLayer Effect” Journal of Aerosol Science vol:32 pp:251-269, 2001
 • Zhang,R.,Basu,P.,” A Simple Model for Prediction of Solid Collection Efficiency of a Gas–Solid Separator” Powder Technology Vol:147 pp:86–93, 2004
 • Fassani,F.L., Jr,J.L.,” A Study of The Effect of High Inlet Solids Loading on a Cyclone Separator Pressure Drop and Collection Efficiency” Powder Technology Vol:107 pp:60–65, 2000
 • Lim, K.S., Kim, H.S., Lee,K.W.,” Characteristics of The Collection Efficiency for a Cyclone With Different Vortex Finder Shapes” Journal of Aerosol Science Vol:35 pp: 743–754, 2004
 • Lim, K.S., Kwon, S.B., Lee, K.W.,” Characteristics of The Collection Efficiency for a Double Inlet Cyclone With Clean Air” Journal of Aerosol Science Vol:34 pp:1085–1095, 2003
 • Shi, L., Bayless, D. J.,” Comparison of Boundary Conditions for Predicting The Collection Efficiency of Cyclones” Powder Technology Vol:173 pp:29–37, 2007
 • Zhao, B.,” Development of a New Method for Evaluating Cyclone Efficiency” Chemical Engineering and Processing Vol: 44 pp:447–451, 2005
 • Avci, A., Karagoz,I., “Effects of flow and Geometrical Parameters on The Collection Efficiency in Cyclone Separators” Journal of Aerosol Science Vol:34 pp: 937–955, 2003
 • Gimbun, J., Chuah, T.G., Choong, T. S.Y., Fakhru’l-Razi A.,” Prediction of The Effects of Cone Tip Diameter on The Cyclone Performance” Journal of Aerosol Science Vol:36 pp:1056–1065, 2005
 • Kütükçeken,E.,”Teğetsel GirişliEksenel Çıkışlı Siklon Dizaynı”,Yüksek Lisans Tezi,İTÜ,İstanbul 2001.

Önısıtıcılı Siklonlarda Dalma Borusu Çap Değişiminin Toz Toplama Verimliliğine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Year 2008, Volume 4, Issue 2, 229 - 240, 01.06.2008

Abstract

Siklonlar, içinde katı bulunan bir gaz akımının sınırları belli bir girdaba dönüştürülmesi sonucu meydana gelen merkezkaç kuvveti ile katının gazdan ayrılması işleminde kullanılan sabit parçalı cihazlardır. Basit yapılı olmaları, yüksek sıcaklık ve basınç şartlarında çalışmaları gibi önemli avantajları vardır. Siklonlar mühendislik açısından değerlendirilirken iki önemli parametre göz önünde bulundurulur. Bunlar, toz toplama verimliliği ve basınç kaybıdır. Bu çalışmada önısıtıcı siklonlarda toz toplama verimliliğini etkileyen dalma borusu çapında değişiklikler yapılarak deneysel olarak incelenmiştir. Deneyler, endüstride kullanılan gerçek önısıtıcılı siklonun prototipi imal edilerek gerçek çalışma şartlarında yapılmıştır

References

 • A. Raoufi, M. Farzaneh, M. Shams, R. Ebrahimi, “Numerical simulation and optimization of fluid flow in cyclone vortex finder”, Chemical Engineering and Processing , 2007
 • Fıçıcı,F., “ Siklonlarda Dalma Borusu Çap Değişiminin Akış Parametrelerine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi” Yüksek Lisans Tezi, S.Ü., Fen Bil.Ens.,Sakarya,2006
 • Jo,Y., Tien,C., Ray,M.B.,” Development of a Post Cyclone to Improve The Efficiency of Reverse Flow Cyclones” Powder Technology, Vol:113 pp.97–108 2000
 • Arı,V.,” Çimento Endüstrisinde Kullanılan Önısıtıcı Siklon reaktörlerin Deneysel İncelenmesi” Doktora Tezi, S.Ü., Fen Bil.Ens.,Sakarya,2000
 • Gimbun, J.,Chuah,T.G.,Fakhru’lRazi,A., Choong,T.S.Y.,2005”The İnfluence of Temperature and İnlet Velocity on Cyclone Pressure Drop: a CFD Study”, Chemical Engineering and Processing vol: 44, pp: 7-12,2005
 • Kim.,C.H,Lee.,J.W,” A New Collection Efficiency Model for Small Cyclones Considering The BoundaryLayer Effect” Journal of Aerosol Science vol:32 pp:251-269, 2001
 • Zhang,R.,Basu,P.,” A Simple Model for Prediction of Solid Collection Efficiency of a Gas–Solid Separator” Powder Technology Vol:147 pp:86–93, 2004
 • Fassani,F.L., Jr,J.L.,” A Study of The Effect of High Inlet Solids Loading on a Cyclone Separator Pressure Drop and Collection Efficiency” Powder Technology Vol:107 pp:60–65, 2000
 • Lim, K.S., Kim, H.S., Lee,K.W.,” Characteristics of The Collection Efficiency for a Cyclone With Different Vortex Finder Shapes” Journal of Aerosol Science Vol:35 pp: 743–754, 2004
 • Lim, K.S., Kwon, S.B., Lee, K.W.,” Characteristics of The Collection Efficiency for a Double Inlet Cyclone With Clean Air” Journal of Aerosol Science Vol:34 pp:1085–1095, 2003
 • Shi, L., Bayless, D. J.,” Comparison of Boundary Conditions for Predicting The Collection Efficiency of Cyclones” Powder Technology Vol:173 pp:29–37, 2007
 • Zhao, B.,” Development of a New Method for Evaluating Cyclone Efficiency” Chemical Engineering and Processing Vol: 44 pp:447–451, 2005
 • Avci, A., Karagoz,I., “Effects of flow and Geometrical Parameters on The Collection Efficiency in Cyclone Separators” Journal of Aerosol Science Vol:34 pp: 937–955, 2003
 • Gimbun, J., Chuah, T.G., Choong, T. S.Y., Fakhru’l-Razi A.,” Prediction of The Effects of Cone Tip Diameter on The Cyclone Performance” Journal of Aerosol Science Vol:36 pp:1056–1065, 2005
 • Kütükçeken,E.,”Teğetsel GirişliEksenel Çıkışlı Siklon Dizaynı”,Yüksek Lisans Tezi,İTÜ,İstanbul 2001.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ferit FIÇICI This is me


Vedat ARI This is me


Ömür ARAS This is me

Publication Date June 1, 2008
Acceptance Date
Published in Issue Year 2008, Volume 4, Issue 2

Cite

Bibtex @ { cbayarfbe53358, journal = {Celal Bayar University Journal of Science}, issn = {1305-130X}, eissn = {1305-1385}, address = {}, publisher = {Celal Bayar University}, year = {2008}, volume = {4}, number = {2}, pages = {229 - 240}, title = {Önısıtıcılı Siklonlarda Dalma Borusu Çap Değişiminin Toz Toplama Verimliliğine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Fıçıcı, Ferit and Arı, Vedat and Aras, Ömür} }
APA Fıçıcı, F. , Arı, V. & Aras, Ö. (2008). Önısıtıcılı Siklonlarda Dalma Borusu Çap Değişiminin Toz Toplama Verimliliğine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi . Celal Bayar University Journal of Science , 4 (2) , 229-240 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cbayarfbe/issue/4047/53358
MLA Fıçıcı, F. , Arı, V. , Aras, Ö. "Önısıtıcılı Siklonlarda Dalma Borusu Çap Değişiminin Toz Toplama Verimliliğine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi" . Celal Bayar University Journal of Science 4 (2008 ): 229-240 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cbayarfbe/issue/4047/53358>
Chicago Fıçıcı, F. , Arı, V. , Aras, Ö. "Önısıtıcılı Siklonlarda Dalma Borusu Çap Değişiminin Toz Toplama Verimliliğine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi". Celal Bayar University Journal of Science 4 (2008 ): 229-240
RIS TY - JOUR T1 - Önısıtıcılı Siklonlarda Dalma Borusu Çap Değişiminin Toz Toplama Verimliliğine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi AU - FeritFıçıcı, VedatArı, ÖmürAras Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Celal Bayar University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 229 EP - 240 VL - 4 IS - 2 SN - 1305-130X-1305-1385 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Celal Bayar University Journal of Science Önısıtıcılı Siklonlarda Dalma Borusu Çap Değişiminin Toz Toplama Verimliliğine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi %A Ferit Fıçıcı , Vedat Arı , Ömür Aras %T Önısıtıcılı Siklonlarda Dalma Borusu Çap Değişiminin Toz Toplama Verimliliğine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi %D 2008 %J Celal Bayar University Journal of Science %P 1305-130X-1305-1385 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Fıçıcı, Ferit , Arı, Vedat , Aras, Ömür . "Önısıtıcılı Siklonlarda Dalma Borusu Çap Değişiminin Toz Toplama Verimliliğine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi". Celal Bayar University Journal of Science 4 / 2 (June 2008): 229-240 .
AMA Fıçıcı F. , Arı V. , Aras Ö. Önısıtıcılı Siklonlarda Dalma Borusu Çap Değişiminin Toz Toplama Verimliliğine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi. CBUJOS. 2008; 4(2): 229-240.
Vancouver Fıçıcı F. , Arı V. , Aras Ö. Önısıtıcılı Siklonlarda Dalma Borusu Çap Değişiminin Toz Toplama Verimliliğine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi. Celal Bayar University Journal of Science. 2008; 4(2): 229-240.
IEEE F. Fıçıcı , V. Arı and Ö. Aras , "Önısıtıcılı Siklonlarda Dalma Borusu Çap Değişiminin Toz Toplama Verimliliğine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi", Celal Bayar University Journal of Science, vol. 4, no. 2, pp. 229-240, Jun. 2008