Price Policy

No fee is charged from the author or institution under any name.

Dergimiz erişime açık olup, makale gönderim, süreç işletim ücreti talep edilmemektedir.