PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAPILANDIRMACI KURAMA İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİ: FENOMENOGRAFİK BİR ÇALIŞMA

Year 2015, Volume 13, Issue 4, 0 - 0, 02.11.2016
https://doi.org/10.18026/cbusos.76371

Abstract

Yapılandırmacı yaklaşımın gelecekte uygulayıcıları olan sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı yaklaşıma ilişkin algılarının belirlenmesi önemlidir. Çünkü öğretmen adaylarının yapılandırmacı bir ders planlayabilmeleri ve uygulayabilmeleri bu yaklaşıma ilişkin bilgilerine, tutumlarına ve algılarına bağlıdır. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı, fenomenografik yaklaşım ışığında sınıf öğretmeni adaylarının yapılandırmacı kurama ilişkin algılarını ortaya koymaktır. Fenomenografi, eğitim araştırmalarında kullanılan; kişilerin çeşitli olaylara ilişkin deneyimlerindeki, kavramsallaştırmalarındaki, algılarındaki ve anlayışlarındaki farklı yolları nitel olarak belirlemeyi amaçlayan ampirik bir yaklaşımdır. Araştırmanın katılımcılarını Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören 127 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kelime ilişkilendirme testi kullanılmıştır. Elde edilen veriler fenomenografik analiz yöntemi yoluyla değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının yapılandırmacı kurama ilişkin algıları “Yapılandırmacılığın Kuramsal Temelleri, Yapılandırmacı Kuramda Program, Yapılandırmacı Kuramda Öğretmen, Yapılandırmacı Kuramda Öğrenci, Yapılandırmacı Kuramda Sınıf Ortamı, Yapılandırmacı Kuramda Kaynaklar, Yapılandırmacı Kurama İlişkin Yanlış Algılar” biçiminde yedi tema altında bu temaların altında yer alan alt temalar şeklinde gruplandırılıp değerlendirilmiştir.

Year 2015, Volume 13, Issue 4, 0 - 0, 02.11.2016
https://doi.org/10.18026/cbusos.76371

Abstract

Details

Journal Section Articles
Authors

Yrd. Doç. Dr. Nuray KURTDEDE FİDAN
0000-0002-2056-1994

Publication Date November 2, 2016
Published in Issue Year 2015, Volume 13, Issue 4

Cite

APA Kurtdede Fidan, Y. D. D. N. (2016). SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAPILANDIRMACI KURAMA İLİŞKİN ALGILARININ BELİRLENMESİ: FENOMENOGRAFİK BİR ÇALIŞMA . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 13 (4) , 0-0 . DOI: 10.18026/cbusos.76371