Year 2016, Volume 14 , Issue 4, Pages 295 - 318 2016-12-30

BÜYÜME, BEŞERİ SERMAYE VE KALKINMA İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ’NİN EKONOMETRİK BİR İNCELEMESİ

H.Nehrin TUNALI [1] , Ayşegül YILMAZ [2]


           Ülkelerin mevcut kaynaklarını doğru ve etkin bir şekilde kullanmasına imkân verecek olan beşeri sermayenin yeterli nitelikte ve miktarda olması, ülkelerin ekonomik büyümesi ve kalkınması için hayati bir öneme sahiptir. Ayrıca, ekonomik büyüme unsurunun göstergesi niteliğinde olan reel gayrisafi yurtiçi hâsıla oranı; sağlık ve eğitim gibi faktörler ile beraber kalkınma üzerinde önemli bir etki yaratmaktadır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın yayınladığı raporlar incelendiğinde, bir ülkenin kalkınmışlık düzeyinin ‘’insani gelişmişlik endeksi’’ oranı tarafından temsil edildiği görülmektedir. Aynı raporlarda bir ülkenin sağlığa yönelik yatırımlarını belirleyen unsur olarak ‘’doğumda yaşam beklentisi oranı’’, eğitime yönelik yaptığı katkıları belirlemek için ise ‘’okullaşma oranı’’ düzeylerinin gösterge olarak kabul edildiği görülmektedir. Bu bağlamda çalışma, öncelikle beşeri sermaye, kalkınma ve büyüme kavramlarını teorik düzeyde inceleyecek, sonrasında OECD ülkelerinin verilerinden faydalanılarak bu ülkeler için ilişkinin geçerliliğini ekonometrik düzeyde test edecektir.

Ekonomik Büyüme, Kalkınma, Beşeri Sermaye
  • Kaynaklar
  • ALPER, A. Eren, ORANSAY Gürçem ve ALPER F. Özlem (2015), “Sermayenin Belirleyicileri: Üst Orta Gelirli Ülkeler Grubu ile OECD Karşılaştırmalı Analizi”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, S:3, C:9, ss. 565-578.
  • BARRO, Robert (1991), Economic Growth in Cross Section of Countries, The Quarterly Journal of Economics, S.106, C:2, ss. 403-443.
  • BARRO, Robert (2013), ‘’Education and Economic Growth’’, Annals of Economics and Finance, S.14, C:2A, ss. 277-304.
  • BAŞOL, Koray, DURMAN, Mustafa ve Mehmet Y. ÇELİK (2005), “Kalkınma Sürecinin Lokomotifi:Doğal Kaynaklar”,Muğla Üniversitesi SBE Dergisi,C:14, ss. 61-71.
  • BERBER, Metin (2004) “İktisadi Büyüme ve Kalkınma”, 4. Baskı, Derya Kitapevi, Trabzon.
  • BLOMSTROOM, Magnus, LİPSEY, Robert E. ve ZEJAN, Mario (1993), “Is Fixed Investment The Ket To Economic Growth”, National Bureau of Economic Reserach, S: 4436, ss. 1-25.
  • BLOOM, David ve CANNİNG, David (2003), “The Health and Poverty of Nations: From Theory to Practice”, Journal of Human Development, 4(1), 47-71.
  • ÇOLAK, Ömer F. ve ÖZTÜRKLER, Harun (2012), “Tasarrufun Belirleyicileri: Küresel Tasarruf Eğiliminde Değişim ve Türkiye’de Hanehalkı Tasarruf Eğilimin Analizi”, Bankacılar Dergisi, S:82, ss. 3-44.
Subjects Social
Journal Section İktisadi ve idari Bilimler Sayısı
Authors

Author: H.Nehrin TUNALI

Author: Ayşegül YILMAZ

Dates

Publication Date : December 30, 2016

Bibtex @research article { cbayarsos282797, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {}, publisher = {Celal Bayar University}, year = {2016}, volume = {14}, pages = {295 - 318}, doi = {10.18026/cbayarsos.282797}, title = {BÜYÜME, BEŞERİ SERMAYE VE KALKINMA İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ’NİN EKONOMETRİK BİR İNCELEMESİ}, key = {cite}, author = {TUNALI, H.Nehrin and YILMAZ, Ayşegül} }
APA TUNALI, H , YILMAZ, A . (2016). BÜYÜME, BEŞERİ SERMAYE VE KALKINMA İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ’NİN EKONOMETRİK BİR İNCELEMESİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 14 (4) , 295-318 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cbayarsos/issue/26899/282797
MLA TUNALI, H , YILMAZ, A . "BÜYÜME, BEŞERİ SERMAYE VE KALKINMA İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ’NİN EKONOMETRİK BİR İNCELEMESİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2016 ): 295-318 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cbayarsos/issue/26899/282797>
Chicago TUNALI, H , YILMAZ, A . "BÜYÜME, BEŞERİ SERMAYE VE KALKINMA İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ’NİN EKONOMETRİK BİR İNCELEMESİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 (2016 ): 295-318
RIS TY - JOUR T1 - BÜYÜME, BEŞERİ SERMAYE VE KALKINMA İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ’NİN EKONOMETRİK BİR İNCELEMESİ AU - H.Nehrin TUNALI , Ayşegül YILMAZ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 295 EP - 318 VL - 14 IS - 4 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi BÜYÜME, BEŞERİ SERMAYE VE KALKINMA İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ’NİN EKONOMETRİK BİR İNCELEMESİ %A H.Nehrin TUNALI , Ayşegül YILMAZ %T BÜYÜME, BEŞERİ SERMAYE VE KALKINMA İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ’NİN EKONOMETRİK BİR İNCELEMESİ %D 2016 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 14 %N 4 %R %U
ISNAD TUNALI, H.Nehrin , YILMAZ, Ayşegül . "BÜYÜME, BEŞERİ SERMAYE VE KALKINMA İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ’NİN EKONOMETRİK BİR İNCELEMESİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 14 / 4 (December 2016): 295-318 .
AMA TUNALI H , YILMAZ A . BÜYÜME, BEŞERİ SERMAYE VE KALKINMA İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ’NİN EKONOMETRİK BİR İNCELEMESİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 14(4): 295-318.
Vancouver TUNALI H , YILMAZ A . BÜYÜME, BEŞERİ SERMAYE VE KALKINMA İLİŞKİSİ: OECD ÜLKELERİ’NİN EKONOMETRİK BİR İNCELEMESİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 14(4): 318-295.