Year 2018, Volume 16 , Issue 1, Pages 63 - 80 2018-03-31

POSTMODERN DİL ANLAYIŞI EKSENİNDE GÖÇMÜŞ KEDİLER BAHÇESİ KİTABI

İlyas AKMAN [1]


Postmodern düşüncenin en fazla önemsediği olgulardan biri dildir. Postmodernler, yaşamı ve özneleri, dilin bir ürünü olarak değerlendirirler. Onlar, dilden önce beden diye bir şeyin dahi olduğuna inanmazlar. Çalışmamızda, postmodernizmin önemli kuramcılarının dile yükledikleri anlamı ayrıntılı olarak ortaya koymaya çalıştık. Öte yandan dil, yapısı gereği sabit, mutlak, değişmez değildir. O, esnek ve kaygan bir zemine sahiptir. Yaşam ve özneler bu tarz kaygan bir zemine çekildiğinde, sağa sola savrulan bir yapıya bürünürler. Bundan dolayı postmodern düşünürler, dönem insanının, heyacanlı ama tehlikeli bir hayata sahip olduğunu dillendirirler. Dilin alanına çekilen yaşam ve özneler istikrardan uzaktırlar. Dilin istikrarsız durumu, sanata doğrudan yansır. Postmodern dönemde, belli sınırlara hapsedilmiş, sınırlı göndergesi olan anlamlara/yapılara yer verilmez. Bunun aksine, tüm sınırlardan arındırılmış, her türlü kısıtlanımlardan uzak tutulmuş anlamlar/yapılar muteberdir. Bunun için postmodern metinler, kâhinlerin alanı olarak tanımlanır. Yazarlar, metinleri oluştururken sabit, sınırlı anlama gelecek yapılar yerine, her okuyanın farklı yönlere çekebilecekleri yapılar kurmanın gayreti içerisine girerler. Postmodern dilin yapısından dolayı, bu dönemin eserlerinin anarşik bir yapısı vardır. Metinler, alışılmış okuma biçimlerine karşılık da vermezler. Bilge Karasu, Göçmüş Kediler Bahçesi adlı kitabındaki öyküleri, postmodern dil anlayışı ekseninde var eder. Biz de çalışmamızda, Bilge Karasu’nun söz konusu öykülerini, postmodern dilin hangi özellikleri üzerinden var ettiğini ortaya koymaya çalıştık.

Postmodernizm, Bilge Karasu, Göçmüş Kediler Bahçesi
  • AKATLI, Füsun (1997). “Çağdaş Bir Penelope”, Bilge Karasu Aramızda, haz. Füsun Akatlı, Müge Gürsoy Sökmen, içinde (115-124), Metis Yayınları, İstanbul. BARTHES, Roland (1998), Roland Barthes/Yaşantı, (çev.) Sema Rıfat, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. DERRİDA, Jacques (2010), Gramatoloji, (çev.) İsmet Birkan, BilgeSu Yayınları, Ankara. EAGLETON, Terry (2011), Postmodernizmin Yanılsamaları, (çev.) Mehmet Küçük, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. EMRE, İsmet (2006), Postmodernizm ve Edebiyat, Anı Yayınları, Ankara. FELMAN, Shoshana (1985), Writing and Madness, Cornell University Press, New York. FUNK, Rainer (2009), Ben ve Biz/Postmodern İnsanın Psikanalizi, (çev.) Çağlar Tanyeri, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. İLERİ, Cem (2007). Yazının da Yırtılıverdiği Yer/Bir Bilge Karasu Okuması, Metis Yayınları, İstanbul. KARASU, Bilge (2006). Ne Kitapsız Ne Kedisiz, Metis Yayınları, İstanbul. KARASU, Bilge (2008), Göçmüş Kediler Bahçesi, Metis Yayınları, İstanbul. LACAN, Jacques (2005), Êcrits, (translator) Alan Sheridan, Taylor&Francis e-Library. LYOTARD, Jean François (2013), Postmodern Durum, (çev.) İsmet Birkan, Bilgesu Yayınları, Ankara. LYOTARD, Jean François ve THEBAUD, Jean-loup (1985), Just Gaming, University of Minnesota Press, Minneapolis. MURPHY, John W. (2000), Postmodern Sosyal Analiz ve Postmodern Eleştiri, (çev.) Hüsamettin Arslan, Paradigma Yayınları, İstanbul. NİETZSCHE, Friedrich (2008), Ahlakın Soykütüğü Üstüne, (çev.) Ahmet İnam, Say Yayınları, İstanbul. ROSENAU, Pauline Marie (2004), Post-modernizm ve Toplum Bilimleri, (çev.) Tuncay Birkan, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara. OKAY, Orhan (1998). Sanat ve Edebiyat Yazıları, Dergâh Yayınları, İstanbul. SARUP, Madan (2004), Post-Yapısalcılık ve Postmodernizm, (çev.) Abdülbaki Güçlü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara. UÇAN, Hilmi (2008), “Derrida ve Dil Bağlamında Postmodernizm”, Hece, Düşüncede, Edebiyatta, Sanatta Modernizmden Postmodernizme Özel Sayısı, Ankara. YILDIRIM, Berna (2013). “Bilge Karasu’da Özne: Yazının Gücü”, Bilge Karasu’yu Okumak, haz. Doğan Yaşat, içinde (37-45), Metis Yayınları, İstanbul.
Primary Language tr
Journal Section Beşeri Bilimler Sayısı
Authors

Author: İlyas AKMAN

Dates

Publication Date : March 31, 2018

Bibtex @research article { cbayarsos411479, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {}, publisher = {Celal Bayar University}, year = {2018}, volume = {16}, pages = {63 - 80}, doi = {10.18026/cbayarsos.411479}, title = {POSTMODERN DİL ANLAYIŞI EKSENİNDE GÖÇMÜŞ KEDİLER BAHÇESİ KİTABI}, key = {cite}, author = {AKMAN, İlyas} }
APA AKMAN, İ . (2018). POSTMODERN DİL ANLAYIŞI EKSENİNDE GÖÇMÜŞ KEDİLER BAHÇESİ KİTABI. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 16 (1) , 63-80 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cbayarsos/issue/36381/411479
MLA AKMAN, İ . "POSTMODERN DİL ANLAYIŞI EKSENİNDE GÖÇMÜŞ KEDİLER BAHÇESİ KİTABI". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2018 ): 63-80 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cbayarsos/issue/36381/411479>
Chicago AKMAN, İ . "POSTMODERN DİL ANLAYIŞI EKSENİNDE GÖÇMÜŞ KEDİLER BAHÇESİ KİTABI". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 (2018 ): 63-80
RIS TY - JOUR T1 - POSTMODERN DİL ANLAYIŞI EKSENİNDE GÖÇMÜŞ KEDİLER BAHÇESİ KİTABI AU - İlyas AKMAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 80 VL - 16 IS - 1 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi POSTMODERN DİL ANLAYIŞI EKSENİNDE GÖÇMÜŞ KEDİLER BAHÇESİ KİTABI %A İlyas AKMAN %T POSTMODERN DİL ANLAYIŞI EKSENİNDE GÖÇMÜŞ KEDİLER BAHÇESİ KİTABI %D 2018 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 16 %N 1 %R %U
ISNAD AKMAN, İlyas . "POSTMODERN DİL ANLAYIŞI EKSENİNDE GÖÇMÜŞ KEDİLER BAHÇESİ KİTABI". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 16 / 1 (March 2018): 63-80 .
AMA AKMAN İ . POSTMODERN DİL ANLAYIŞI EKSENİNDE GÖÇMÜŞ KEDİLER BAHÇESİ KİTABI. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 16(1): 63-80.
Vancouver AKMAN İ . POSTMODERN DİL ANLAYIŞI EKSENİNDE GÖÇMÜŞ KEDİLER BAHÇESİ KİTABI. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 16(1): 80-63.