Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1304-4796 | e-ISSN 2146-2844 | Period Quarterly | Founded: 2003 | Publisher Celal Bayar University | http://edergi.cbu.edu.tr/ojs/index.php/sbeDergimize çalışma göndermek isteyen yazarların, çalışmalarının dergi yazım kurallarına göre düzenlenmiş hallerini "DergiPark" sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

- E-posta yolu ile gönderilen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Dergi yazım kurallarına göre düzenlenmeyen çalışmalar değerlendirme aşamasına alınmayacaktır.

Dergiye gönderilecek çalışmalar benzerlik programlarınca taratılmalı ve elde edilen benzerlik raporu çalışmanın yanında ek dosya olarak sisteme yüklenmelidir. Benzerlik raporunun sisteme yüklenmesi yazarın/yazarların sorumluluğundadır.
- Benzerlik raporu olmayan çalışmalar değerlendirme aşamasına alınmayacaktır.

2019 yılı için yazarların kesinlikle "ORCID" numaralarını çalışmaya eklemeleri gerekmektedir.
- ORCID numarası belirtilmeyen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Dergi Yazım Kuralları ve Yayın İlkelerine Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.


HAKKIMIZDA

ISSN: 1304-4796 | E-ISSN: 2146-2844

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2003 yılında hakemli bir akademik dergi olarak yayın hayatına başlamıştır. 2013 yılına kadar yılda iki sayı olarak yayımlanmıştır. 2013 yılında üç sayı yayınlanan dergimiz 2014 yılından itibaren yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında) yayımlanmaktadır. Dergi, 2013 yılında uluslararası hakemli dergi hüviyeti kazanmıştır. Dergide, sosyal bilimlerle (edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe, iktisat, işletme, maliye, eğitim bilimleri, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler vb.)  alakalı konularda özgün ve nitelikli çalışmalar yer almaktadır.

Dergiye yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler alanında uzman iki hakeme gönderilmektedir. Makaleler hakeme gönderilirken yazarların adları gizlenmekte, böylelikle hakemin makaleyi tarafsız değerlendirmesi amaçlanmaktadır. Yazarlara gönderilen hakem raporlarında da hakemlerin ismi bulunmamaktadır. Makaleyi değerlendiren iki hakemden birisinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi durumunda makale üçüncü hakeme gönderilmektedir. Hakem değerlendirme süreci tamamlanan makaleler dergide yayımlanmaktadır.

Mart ve Eylül Beşeri Bilimler Sayımız, Haziran İktisadi ve İdari Bilimler Sayımız, Aralık  İktisadi ve İdari Bilimler ve Beşeri Bilimler Ortak Sayımız olarak yayınlanmaktadır.


ABOUT OUR JOURNAL

ISSN: 1304-4796 | E-ISSN: 2146-2844

Manisa Celal Bayar University The Journal of Social Sciences began in 2003 as a refereed academic journal. It was published twice a year until 2013. It was published thrice a year in 2013. Since 2014, the journal appears as four issues yearly - in March, June, September and December. The Journal became international refereed academic journal in 2013. The Journal presents original and qualified articles devoted to social sciences (literature, history, psychology, sociology, philosophy, economy, management, education, political sciences, international relations etc.).

Articles submitted to the journal in accordance with the publishing rules are sent to the referees. The Journal operates an anonymous peer review system to sustain an objective assessment. In the event of a negative report from one of the referees, the article is sent to a third referee. An article is published only after the acceptance of it for publication by the referees.

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1304-4796 | e-ISSN 2146-2844 | Period Quarterly | Founded: 2003 | Publisher Celal Bayar University | http://edergi.cbu.edu.tr/ojs/index.php/sbe
Cover ImageDergimize çalışma göndermek isteyen yazarların, çalışmalarının dergi yazım kurallarına göre düzenlenmiş hallerini "DergiPark" sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

- E-posta yolu ile gönderilen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Dergi yazım kurallarına göre düzenlenmeyen çalışmalar değerlendirme aşamasına alınmayacaktır.

Dergiye gönderilecek çalışmalar benzerlik programlarınca taratılmalı ve elde edilen benzerlik raporu çalışmanın yanında ek dosya olarak sisteme yüklenmelidir. Benzerlik raporunun sisteme yüklenmesi yazarın/yazarların sorumluluğundadır.
- Benzerlik raporu olmayan çalışmalar değerlendirme aşamasına alınmayacaktır.

2019 yılı için yazarların kesinlikle "ORCID" numaralarını çalışmaya eklemeleri gerekmektedir.
- ORCID numarası belirtilmeyen çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Dergi Yazım Kuralları ve Yayın İlkelerine Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.


HAKKIMIZDA

ISSN: 1304-4796 | E-ISSN: 2146-2844

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2003 yılında hakemli bir akademik dergi olarak yayın hayatına başlamıştır. 2013 yılına kadar yılda iki sayı olarak yayımlanmıştır. 2013 yılında üç sayı yayınlanan dergimiz 2014 yılından itibaren yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında) yayımlanmaktadır. Dergi, 2013 yılında uluslararası hakemli dergi hüviyeti kazanmıştır. Dergide, sosyal bilimlerle (edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe, iktisat, işletme, maliye, eğitim bilimleri, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler vb.)  alakalı konularda özgün ve nitelikli çalışmalar yer almaktadır.

Dergiye yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler alanında uzman iki hakeme gönderilmektedir. Makaleler hakeme gönderilirken yazarların adları gizlenmekte, böylelikle hakemin makaleyi tarafsız değerlendirmesi amaçlanmaktadır. Yazarlara gönderilen hakem raporlarında da hakemlerin ismi bulunmamaktadır. Makaleyi değerlendiren iki hakemden birisinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi durumunda makale üçüncü hakeme gönderilmektedir. Hakem değerlendirme süreci tamamlanan makaleler dergide yayımlanmaktadır.

Mart ve Eylül Beşeri Bilimler Sayımız, Haziran İktisadi ve İdari Bilimler Sayımız, Aralık  İktisadi ve İdari Bilimler ve Beşeri Bilimler Ortak Sayımız olarak yayınlanmaktadır.


ABOUT OUR JOURNAL

ISSN: 1304-4796 | E-ISSN: 2146-2844

Manisa Celal Bayar University The Journal of Social Sciences began in 2003 as a refereed academic journal. It was published twice a year until 2013. It was published thrice a year in 2013. Since 2014, the journal appears as four issues yearly - in March, June, September and December. The Journal became international refereed academic journal in 2013. The Journal presents original and qualified articles devoted to social sciences (literature, history, psychology, sociology, philosophy, economy, management, education, political sciences, international relations etc.).

Articles submitted to the journal in accordance with the publishing rules are sent to the referees. The Journal operates an anonymous peer review system to sustain an objective assessment. In the event of a negative report from one of the referees, the article is sent to a third referee. An article is published only after the acceptance of it for publication by the referees.

Volume 17 - Issue 3 - Sep 2019
 1. Eğitimde Fırsat Ve İmkân Eşitliğine Farklı Bir Bakış
  Pages 1 - 17
  HÜSNÜ ERGÜN
 2. MİLLÎ MÜCADELE KONULU ROMANLARDA CELÂL BAYAR, ŞÜKRÜ SARACOĞLU VE ADNAN MENDERES
  Pages 18 - 42
  BETÜL ÖZTOPRAK
 3. OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN BİLİM İNSANI OLARAK YAPMAK İSTEDİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN RESİMLER YOLUYLA İNCELENMESİ
  Pages 43 - 65
  ELÇİN YAZICI, IŞIL YAMAN BAYDAR
 4. Mantık Tasarımı Dersi için Açık Uçlu Sorulardan Oluşan Bir Ölçme Aracı Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 66 - 95
  Birim BALCI, Birol Çiloğlugil, Mustafa Murat İnceoğlu
 5. Arapça Güzel Sözler Derlemesİ Nesrü’l-leâlî’nin Mensur Bir Tercümesi
  Pages 96 - 136
  Âdem CEYHAN, Hasan YILMAZ
 6. KLASİK İSLÂM MODERNİZMİ’NİN KUR’ÂN YORUMLARINA ETKİSİ FİLİBELİ AHMED HİLMİ VE MEHMET AKİF ÖRNEĞİ
  Pages 137 - 172
  R E
 7. ORTAOKUL ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SESLİ OKUMA HIZLARI İLE SESLİ OKUMA PROZODİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Pages 173 - 185
  Özgür BABAYİĞİT
 8. Öğretmenlerin “Etkili Sosyal Bilgiler Öğretmeni” Algısı: Nitel Bir Araştırma
  Pages 186 - 207
  Çiğdem Aldan Karademir, Aysun AKGÜL
 9. Celal Nuri (İleri)'den Büyüklere "Masal"lar
  Pages 208 - 233
  Hanife Yasemin Mumcu
 10. GALATLARIN ANADOLU’YA GEÇİŞ SÜRECİ VE BITHYNIA İLE İLİŞKİLERİ
  Pages 234 - 245
  İLKNUR GÜRGEN
 11. Saruhanlı İlçesinin Demografik Özellikleri
  Pages 246 - 265
  FERDİ AKBAŞ
 12. Aydın Güzelhisar Merkezindeki Osmanlı Dönemine Ait Vakıfların Tarihsel Dönüşümleri Üzerine Bazı Bilgiler
  Pages 266 - 289
  Bülent Çelik
 13. Türk ve Yunan Basınından Örneklerle Manisa'da İşgalin İlk Evresi (Mayıs-Haziran 1919)
  Pages 290 - 312
  Melih Akdeniz
 14. Birinci Dünya Savaşı Şairi Siegfried Sassoon ve Bir Gelibolu Gazisi
  Pages 313 - 325
  Mustafa Güllübağ
 15. Çevre Konusunun Seçim Beyannamelerindeki Yeri: 24 Haziran 2018 Milletvekili Genel Seçimi Örneği
  Pages 326 - 354
  Alper Uzun, Oğuzhan Özkan
 16. HAFIZLIK VE BEYİN
  Pages 355 - 364
  NECİP KUTLU, Temel Kacır, Beste Menteşe, Şüheda Alpay, Erol Ozan
 17. 2013-2014 YILI EDİRNE YENİ SARAY KAZISI İZNİK VE KÜTAHYA SERAMİKLERİ
  Pages 365 - 385
  Hasan Uçar
 18. SEYYİD AHMED CEZBÎ’NİN KENZÜ’L-ESRÂR ADLI TARİKATNÂMESİ
  Pages 386 - 406
  Suat Donuk
 19. ŞEHİRLERİN CİNSİYETİ ve AHMET HAMDİ TANPINAR’IN KADIN ŞEHİRLERİ
  Pages 407 - 422
  Serife Cagin
 20. SİCİLLER IŞIĞINDA MEŞAKKATLİ BİR İBADET OLAN HAC VE OSMANLI HACILARI
  Pages 423 - 451
  Nevzat Erkan
 21. TÜRK-İSLÂM DÜŞÜNCESİNİN SİYASAL TEMSİLİ: GELENEK, SAĞ SİYASET VE GÜNCEL YÖNELİMLER
  Pages 452 - 468
  Muhammet Ertoy
 22. MUĞLA’NIN ÜÇ CAMİSİNDE ASHÂB-I KEHF SEMBOLLERİ
  Pages 469 - 492
  İbrahim Ethem Karataş
 23. MACARLARIN GÖZÜYLE MİLLİ MÜCADELE VE TÜRK İMAJI
  Pages 493 - 518
  Müjdat KARAGÜLMEZ
 24. SİYASET, İKTİDAR/GÜÇ İSTENCİ VE KAPİTALİST SINIF AĞINDA MEDYALAR
  Pages 519 - 534
  İdiris Demirel
 25. TÜRKİYE’DE ROMANLARA YÖNELTİLEN NEFRET SÖYLEMİNİN ROMANLAR TARAFINDAN ALGILANMA BİÇİMİ: ROMAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA
  Pages 535 - 559
  Nuray YILMAZ SERT, Şuheda Burcu TURHAN
Indexes and Platforms
Makale Yazım Kılavuzu ve Yayın İlkeleri

Makale Yazım Kılavuzu ve Yayın İlkelerimiz

https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarsos/writing-rules