Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1304-4796 | e-ISSN 2146-2844 | Period Quarterly | Founded: 2003 | Publisher Manisa Celal Bayar University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarsosManisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergi, sosyal bilimlerin her alanından Türkçe ya da İngilizce dillerinde hazırlanmış çalışmaları kabul etmektedir.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine çalışmalarını göndermek isteyen yazarların, "Etik İlkeler ve Yayın Politikası" sayfasını ziyaret etmeleri ve belirtilen kuralları dikkatle incelemeleri rica olunur.

Dergiye gönderilecek olan çalışmaların "Makale Yayım ve Yazım İlkeleri" kılavuzuna uygun şekilde hazırlanarak; "Telif Hakkı Devir Formu", "Benzerlik Raporu" ve "Etik Kurul Onay Belgesi" ile birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Dergiye gönderilecek çalışmalara katkıda bulunan her yazarın ORCID bilgisi sistemde yer almalı ve çalışma içerisinde belirtilmelidir.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1304-4796 | e-ISSN 2146-2844 | Period Quarterly | Founded: 2003 | Publisher Manisa Celal Bayar University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarsos
Cover ImageManisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Dergi, sosyal bilimlerin her alanından Türkçe ya da İngilizce dillerinde hazırlanmış çalışmaları kabul etmektedir.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine çalışmalarını göndermek isteyen yazarların, "Etik İlkeler ve Yayın Politikası" sayfasını ziyaret etmeleri ve belirtilen kuralları dikkatle incelemeleri rica olunur.

Dergiye gönderilecek olan çalışmaların "Makale Yayım ve Yazım İlkeleri" kılavuzuna uygun şekilde hazırlanarak; "Telif Hakkı Devir Formu", "Benzerlik Raporu" ve "Etik Kurul Onay Belgesi" ile birlikte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Dergiye gönderilecek çalışmalara katkıda bulunan her yazarın ORCID bilgisi sistemde yer almalı ve çalışma içerisinde belirtilmelidir.

İstiklal Marşı 100. Yıl Armağan Sayısı Last Issue
Volume 19 - Issue Armağan Sayısı - May 19, 2021
 1. Eskiçağ Yakın Doğu ve Hellen Toplumlarında “Gök Tanrısı” İnancı
  Pages 1 - 18
  Onur GÜNDAY
 2. Yüksek Performanslı Çalışma Sistemleri: Konya İlinde Bir Araştırma
  Pages 19 - 35
  Büşra YİĞİTOL, Ahmet DİKEN
 3. Analysis of Purchasing Behavior`s Within Family Structures and Social Media: In Terms of Impacts on Home Economy
  Pages 36 - 53
  Zafer ADIGÜZEL, Sinem KOCATÜRK
 4. Çalışanların İş Yaşam Kalitesinin Bağlamsal ve Görev Performansı Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma
  Pages 54 - 68
  Mutlu TOKMAK
 5. Okul Müdürlerinin İş Doyumu: Nitel Bir Çalışma
  Pages 69 - 88
  Suzan CANLI, Şevket SİNDİ
 6. Sağlık İletişimi ve Sosyal Medya: Sivil Toplum Kuruluşlarının Twitter Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 89 - 109
  Esra KURT
 7. Yöneticilerin Etik Karar Verme Durumları Üzerine Bir Araştırma
  Pages 110 - 120
  Adem ÖZDEMİR, Abdullah KARAKAYA
 8. Havacılık Yönetimi Öğrencilerine Yönelik İş İlanlarının Analizi
  Pages 121 - 136
  Volkan YAVAŞ
 9. Research on Backers’ Motivations in Reward-Based Crowdfunding with Analytic Network Process
  Pages 137 - 156
  Ender İRKÖREN, Murat ERTUĞRUL
 10. Moğol-İlhanlı Siyasî-Askerî Stratejilerine Dair Bir Memlûk Kaynağının Analizi
  Pages 157 - 172
  Ahmet SAĞLAM, Ramazan AKSOY
 11. Sağlık Sektöründe Bireylerin Hizmet Sunucu Tercihlerini Etkileyen Faktörler
  Pages 173 - 185
  Birol YETİM, Yusuf ÇELİK
 12. Hasta-Hekim İlişkisinde Güven İletişimi: Hastaların Bakış Açısıyla Ölçmeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
  Pages 186 - 202
  Gülsüm Şeyma KOCA, Gülsün ERİGÜÇ
 13. Hemşire Çizelgeleme Problemlerinin Genetik Algoritmalarla Optimizasyonu ve Bir Uygulama
  Pages 203 - 210
  Ahsen KÜÇÜK, İpek DEVECİ KOCAKOÇ
 14. Türk Bankacılık Sisteminde Kamusal Sermayeli Bankaların Karşılaştırmalı Etkinlik Analizi: 2008-2017 Dönemi Değerlendirmesi
  Pages 211 - 230
  Hakan YALÇINKAYA, Sezen DURAMAZ
 15. The Impacts of Publicly and Privately-Owned Banks on Economic Growth in Turkey: A Comparative Analysis
  Pages 231 - 248
  Hatice Elanur KAPLAN
 16. Şenol Turan’ın Alaturka Münzevi Romanında Anlatıcı ve Bakış Açısı Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 249 - 262
  Fatma ELGEREN
 17. Kurumsal Vatandaşlık ve Liderlik Tarzı İlişkisi: Bir Araştırma
  Pages 263 - 272
  Uğur UĞUR, Sevtap SARIOĞLU UĞUR
 18. İlişki Doyum İndeksi: Türkçe’ye Uyarlama, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 273 - 286
  Yalçın ÖZDEMİR, Ali Serdar SAĞKAL
 19. The Impact of Foreign Exchange and Oil Prices Shocks on the Novel Google Trend Based Index of Economic Policy Uncertainty: A Case of Developing Country
  Pages 287 - 298
  Umut Burak GEYİKCİ, Fatma İZMİRLİ ATA, Lale DEMİRLİOĞLU
 20. Geleneksel Dünyada Bilgi, Eğitim ve Ulema’nın Toplumsal Konumu
  Pages 299 - 310
  Aznavur DEMİRPOLAT
Indexes and Platforms