Year 2018, Volume 16 , Issue 1, Pages 679 - 692 2018-03-31

X-XVII. YÜZYILLARDA UKRAYNA TARİHİNDE TÜRK İZİ

Hacı Murat ARABACI [1]


MARKOV, Vladimir İvanoviç; Turkish Traces in Ukraine History Throgout X-XVIIth Century , Evrasiya Press, St. Petersburg, 2016. I. Edition.

Vladimir İvanoviç, Turkish Traces in Ukraine History
  • MARKOV, Vladimir İvanoviç; Turkskiy Sled v İstorii Ukrainı X-XVII vv. (X-XVII. Yüzyıllarda Ukrayna Tarihinde Türk İzi), Evrasiya Yayınevi, St. Petersburg, 2016. I. Baskı
  • MARKOV, Vladimir İvanoviç; Turkish Traces in Ukraine History Throgout X-XVIIth Century , Evrasiya Press, St. Petersburg, 2016. I. Edition.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Beşeri Bilimler Sayısı
Authors

Author: Hacı Murat ARABACI

Dates

Publication Date : March 31, 2018

APA Arabacı, H . (2018). X-XVII. YÜZYILLARDA UKRAYNA TARİHİNDE TÜRK İZİ . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 16 (1) , 679-692 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cbayarsos/issue/36381/411543