Year 2020, Volume 18 , Issue 2, Pages 36 - 50 2020-06-24

Gemi Türü Seçimini Etkileyen Faktörlerin Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi
Evaluation of the Criteria Affecting to the Ship Selection Using the Analytic Hierarchy Process (AHP)

Ömer Faruk GÖRÇÜN [1]


Denizyolu taşımacılığı lojistik süreçlerin yanı sıra, küresel tedarik zincirleri için giderek artan bir öneme sahiptir. En az iki liman arasında uzun mesafeli ve diğer taşıma türlerine kıyasla düşük maliyetli taşımacılık faaliyeti yapılmasına olanak sağlayan denizyolu taşımacılığının en temel unsurlarının başında gemiler ve deniz araçları gelmektedir. Bu kapsamda denizyolu taşımacılığı çerçevesinde uygun gemi türünün seçimi son derece kritik bir karar olarak tanımlanabilmektedir. Gemi türü seçimi ile ilgili alınabilecek olası karar alternatifleri çok sayıda faktör tarafından etkilendiği için, söz konusu seçim bir Çok Kriterli Karar Alma problemi (ÇKKV) olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) metodolojisi uluslararası lojistik faaliyetlerde kullanılacak gemilerin türlerine ilişkin seçim süreçlerinde karar alıcılar tarafından karar alma süreçlerinde matematiksel bir model olarak kullanılabilecek yapısal ve sistematik bir çerçeve olarak önerilmektedir.

Maritime transportation has an increasing importance for global supply chains. The main element of the maritime transportation that can provide the opportunity to carry out transportation activities between two seaports is the marine vessels. Within this framework, proper ship selection can be defined as an extremely critical decision in the frame of the maritime transportation. Aforementioned selection can be defined as the multi-criteria decision-making problem due to decision alternatives concerning with ship selection are affected by various factors. In this study, the methodology of the Analytic Hierarchy Process is proposed as a systematic and structural frame that can be used as a mathematical model that can be used by decision-makers in the selection process of ships which use in the international logistics activities. This study is based on data that obtained from conducted meetings with experts who are senior executives or owner of maritime transportation companies.

  • Referans1 James Myers ve Mark Alpert, “Determinant Buying Attributes: Meaning and Measurement”, Marketing, 32, 1968, 13-20.
  • Referans2 Thomas Saaty, “A Scaling Method for Priorities in Hierarchical Structures”, Journal of Mathematical Psychology, 15, 1977, 234-281.
  • Referans3 James Finan ve William Hurley, “ Transitive Calibration Of The AHP Verbal Scale”, European Journal of Operational Research, 112, 1999, 367-372.
  • Referans4 Saaty, T. L. 1980. The Analytic Hierarchy Process, McGraw-Hill, New York, NY, 423s.
  • Referans5 José Antonıo Alonso “Consistency in the Analytic Hierarchy Process: A New Approach”, International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, 14, 2006, 445−459.
  • Referans6 Zeynep Şener ve Ece Özturk, “A QFD-based Decision Model for Ship Selection in Maritime Transportation”, International Journal of Innovation, Management and Technology, 6, 2015, 202-205.
  • Referans7 Meifeng Luo, (2010). Determinants of Container Ship Investment Decision and Ship Choice. International Forum On Shipping. Ports and Airports (IFSPA) 2010 - Integrated Transportation Logistics: From Low Cost to High Responsibility Congress, 10-18 October, Chengdu Sichuan, 449-462.
  • Referans8 Zeynep Şener, “Evaluating Ship Selection Criteria for Maritime Transportation”, Journal of Advanced Management Science, 4, 2016, 325-328.
  • Referans9 Özkan Uğurlu, “Application of Fuzzy Extended AHP Methodology for Selection of Ideal Ship For Oceangoing Watchkeeping Officers”, International Journal of Industrial Ergonomics, 47, 2015, 132-140.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section İktisadi ve idari Bilimler Sayısı
Authors

Orcid: 0000-0003-3850-6755
Author: Ömer Faruk GÖRÇÜN
Institution: KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 24, 2020

APA Görçün, Ö . (2020). Gemi Türü Seçimini Etkileyen Faktörlerin Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (2) , 36-50 . DOI: 10.18026/cbayarsos.486826