Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Group of Coins from the Artuqid Period in Şanlıurfa Museum

Year 2020, Volume 18, Issue 3, 253 - 276, 25.09.2020
https://doi.org/10.18026/cbayarsos.684237

Abstract

Şanlıurfa, one of the most developed cities of the Southeastern Anatolia Region, is adjacent to Diyarbakır in the northeast, Adıyaman in the northwest, Syria in the south, Mardin in the east and Gaziantep in the west. Dating back to the Paleolithic period, Şanlıurfa has gained an important place with the recent excavations in terms of world history and art. In history, Şanlıurfa is one of the oldest settlements of the region, which was called the Mesopotamia. The excavations in Göbekli Tepe, located in the village of Örencik that is close to the city center of the region, which has hosted many civilizations throughout the ages, resulted in the rewriting of the history, art, social and cultural history of the mankind. The architectural structures, which were excavated in Göbekli tepe and dated back to 10000 B.C. by the researchers, have turned out to be important discoveries in terms of architecture and history of art. Therefore, with the idea that all works carried out in such an important region would be valuable, a group of coins belonging to the Artuqid period in the Şanlıurfa Museum were introduced and interpreted in terms of art history.

References

  • Referans1 Tekin, O. (2009). “Sikke”, İslam Ansiklopedisi, TDV, C. 37, İstanbul. Referans2 Uykur, R. (2017). Madenden Yansıyan Tarih, Artuklu Sikkeleri, Ankara.

Şanlıurfa Müzesi’nde Bulunan Artuklu Dönemine Ait Bir Grup Sikke

Year 2020, Volume 18, Issue 3, 253 - 276, 25.09.2020
https://doi.org/10.18026/cbayarsos.684237

Abstract

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en gelişmiş şehirlerden biri olan Şanlıurfa, kuzeydoğuda Diyarbakır, kuzeybatıda Adıyaman, güneyde Suriye, doğuda Mardin ve batıda Gaziantep illeri ile komşudur. Paleolitik döneme kadar uzanan Şanlıurfa son dönemlerde gerçekleştirilen kazılarla dünya tarihi ve sanatı açısından önemli bir yere sahip olmuştur. Tarihte Şanlıurfa, Mezopotamya olarak adlandırılan bölgenin en eski yerleşim yerlerinin başında gelmektedir. Çağlar boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış bölgenin il merkezine yakın bir konumda yer alan Örencik köyünde bulunan Göbekli Tepe’de yapılan kazılar, insanoğluna ait tarih, sanat, sosyal ve kültürel geçmişin yeniden yazılmasına yol açmıştır. Göbekli Tepe’de gün yüzüne çıkarılmış ve araştırmacılar tarafından MÖ. 10.000’li yıllara tarihlendirilen mimari yapılar, mimarlık ve sanat tarihi açısından önemli bir buluş olmuştur. Dolayısıyla böylesine önemli bir bölgede yapılan her çalışmanın değerli olacağı düşüncesiyle, Şanlıurfa Müzesi’nde bulunan Artuklu dönemine ait bir grup sikke tanıtılarak, sanat tarihi açısından değerlendirilmiştir.

References

  • Referans1 Tekin, O. (2009). “Sikke”, İslam Ansiklopedisi, TDV, C. 37, İstanbul. Referans2 Uykur, R. (2017). Madenden Yansıyan Tarih, Artuklu Sikkeleri, Ankara.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Beşeri Bilimler Sayısı
Authors

Ercan ÇALIŞ (Primary Author)
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1359-4533
Türkiye

Publication Date September 25, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 18, Issue 3

Cite

APA Çalış, E. (2020). Şanlıurfa Müzesi’nde Bulunan Artuklu Dönemine Ait Bir Grup Sikke . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (3) , 253-276 . DOI: 10.18026/cbayarsos.684237