Year 2015, Volume 10 , Issue 1, Pages 1 - 9 2015-03-01

Management of Talent Development Process in Sport
Sporda Yetenek Gelişiminin Yönetim Süreci

Dilek SEVİMLİ [1]


In the development of elite athletes, talent identification and education, is a complex and multidimensional process. It is difficult to predict the future performance depending on the increasing amount of technical, tactical, conditioning and psychological needs in a sport. Factors such as children’s developmental stages and levels, gender, athlete development programs, social support, the quality of coaches, access to equipment and facilities can affect talent development process.Phases of talent identification, confirmation, development, refinement and transfer after detection process should be followed by taking into account talent development models under the umbrella of a sports federation with the strong cooperation of coaches, statisticians and sports scientists. In Turkey, instead of developing performance in a small number of talented athletes after puberty, experts should identify and select the talented athletes from the masses who were trained by high quality physical education teachers with the fundamental movement education in the beginning of kindergarten. Also the talented children should be trained by long term athlete development program
Üst düzey sporcuların yetiştirilmesinde, yeteneğin tanımlanması ve geliştirilmesi, karmaşık ve çok boyutlu bir süreçtir. Bir spor branşının teknik, taktik, kondisyonel ve psikolojik özelliklere olan ihtiyacı arttıkça gelecekteki performansı tahmin etmekte güçleşmektedir. Çocukların gelişim dönemleri ve düzeyleri, nisbi yaş etkisi, cinsiyet, sporcu eğitim programı, sosyal destek, antrenörlerin niteliği, araç-gereç ve tesislere erişim gibi faktörler yetenek geliştirme sürecini etkilemektedir. Bu çalışmada; temelde yetenek geliştirme modellerini dikkate alan yaklaşımların, yetenek taraması sonrasında yeteneği tanımlama, doğrulama, geliştirme, mükemmelleştirme ve transfer aşamalarının gerçekleştirilmesinde bir spor federasyonunun şemsiyesi altında spor bilimcilerin, antrenörlerin ve istatistikçilerin işbirliğinin önemi vurgulanmaktadır.Ülkemizde, ergenlik döneminden itibaren az sayıda yetenekli sporcunun performansını geliştirmek yerine, okul öncesi dönemden itibaren nitelikli beden eğitimi öğretmenlerinden temel hareket eğitimi almış kitleler arasından yeteneği tanımlanan çocuklara uzun erimli sporcu geliştirme programları önerilmektedir.
Other ID JA92TF85ZP
Journal Section Review
Authors

Author: Dilek SEVİMLİ

Dates

Application Date : March 1, 2015
Acceptance Date : September 28, 2020
Publication Date : March 1, 2015

Bibtex @ { cbubesbd357832, journal = {CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-1046}, address = {besbd.mcbu@gmail.com}, publisher = {MCBÜ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ}, year = {2015}, volume = {10}, pages = {1 - 9}, doi = {}, title = {Sporda Yetenek Gelişiminin Yönetim Süreci}, key = {cite}, author = {Sevi̇mli̇, Dilek} }
APA Sevi̇mli̇, D . (2015). Sporda Yetenek Gelişiminin Yönetim Süreci . CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 10 (1) , 1-9 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cbubesbd/issue/32241/357832
MLA Sevi̇mli̇, D . "Sporda Yetenek Gelişiminin Yönetim Süreci" . CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 10 (2015 ): 1-9 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cbubesbd/issue/32241/357832>
Chicago Sevi̇mli̇, D . "Sporda Yetenek Gelişiminin Yönetim Süreci". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 10 (2015 ): 1-9
RIS TY - JOUR T1 - Sporda Yetenek Gelişiminin Yönetim Süreci AU - Dilek Sevi̇mli̇ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 9 VL - 10 IS - 1 SN - -2149-1046 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Sporda Yetenek Gelişiminin Yönetim Süreci %A Dilek Sevi̇mli̇ %T Sporda Yetenek Gelişiminin Yönetim Süreci %D 2015 %J CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi %P -2149-1046 %V 10 %N 1 %R %U
ISNAD Sevi̇mli̇, Dilek . "Sporda Yetenek Gelişiminin Yönetim Süreci". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 10 / 1 (March 2015): 1-9 .
AMA Sevi̇mli̇ D . Sporda Yetenek Gelişiminin Yönetim Süreci. CBÜ BESBD. 2015; 10(1): 1-9.
Vancouver Sevi̇mli̇ D . Sporda Yetenek Gelişiminin Yönetim Süreci. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. 2015; 10(1): 1-9.