e-ISSN: 2149-1046
Founded: 1995
Period: Biannually
Publisher: Manisa Celal Bayar University
Cover Image
       

1995 yılında yayın hayatına başlayan CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (BESBD); Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin yayın organıdır. Spor Bilimlerinin kuramsal ve uygulamalı alanlarına (Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi, Spor Yönetimi, Sporda Psiko-Sosyal Alanlar, Hareket ve Antrenman Bilimleri, Sporcu Sağlığı ve Rekreasyon) ilişkin araştırma yazıları, olgu sunumları, özgün yazılar ve derlemeler yayınlandığı hakemli bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Dergimiz TR DİZİN yayın kriterleri çerçevesinde bilimsel eserlerde ETİK ONAM Belgesi istemektedir.
Dergimiz, Haziran 2017 yılı itibariyle yayınları TUBİTAK DERGİPARK AKADEMİK sistemi üzerinden kabul etmektedir.2022 - Volume: 17 Issue: 2