Book Review
BibTex RIS Cite

Bildkompensation durch Sprache

Year 2020, Issue: 28, 192 - 199, 24.07.2020

Abstract

Ulla Fix’in editörlüğünü yaptığı Hörfilm. Bildkompensation durch Sprache [Sesli Betimleme (İşitsel Film): Filmlerde Görselin Sözle Telafisi] başlıklı kitap bir pilot araştırmanın ürünüdür ve Philologische Studien und Quellen [Filoloji Araştırmaları ve Kaynakları] dizisinde yayımlanmıştır. Bu kitap sesli betimleme konusunda gerçekleştirilen ilk kapsamlı çalışmalardandır. Ulla Fix’in yazdığı tanıtıcı giriş bölümü dışında kitap, dokuz yazarın kaleme aldığı sekiz makale ve oldukça ayrıntılı bir ekten oluşmaktadır. İki kısımdan meydana gelen bu ek, 91 sayfayla kitabın yaklaşık üçte birini kaplamaktadır. Birinci kısımda, incelenen filmin dört sayfalık sekans tutanağına, ikinci kısımda ise çekim analizleriyle birlikte transkripsiyonu gösteren bir tabloya yer verilmiştir.

References

  • Fix, U. (2002). Hörfilm. Bildkompensation durch Sprache. Vorstellung eines Projekts. In Christiane Maaß, Sabine Schrader (Hrsg.) „Viele Sprachen lernen ... ein notwendiges Uebel“? Chancen und Probleme der Mehrsprachigkeit. Leipzig, 241-254.
  • Hörfilm e.V. (n.d.). Wirkommen bei Hörfilm e. V. Hörfilm e. V. http://hoerfilmev.org/index.php?id=212
  • RTÜK. (2019). Sağırların, İşitme ve Görme Engellilerin Yayın Hizmetlerine Erişiminin İyileştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. (11 Ekim 2019/ 30915 tarih/sayılı) Resmî Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191011-15.htm (11.01.2020)
  • Salway, A. (2007). A Corpus-based analysis of the language of audio description. J. Diaz Cintas, P. Orero & A. Remael (Eds.), Media for all: Subtitling for the deaf, audio description and sign language (ss. 151-174). Amsterdam: Rodopi.

Sesli Betimleme (İşitsel Film): Filmlerde Görselin Sözle Telafisi

Year 2020, Issue: 28, 192 - 199, 24.07.2020

Abstract

Ulla Fix’in editörlüğünü yaptığı Hörfilm. Bildkompensation durch Sprache [Sesli Betimleme (İşitsel Film): Filmlerde Görselin Sözle Telafisi] başlıklı kitap bir pilot araştırmanın ürünüdür ve Philologische Studien und Quellen [Filoloji Araştırmaları ve Kaynakları] dizisinde yayımlanmıştır. Bu kitap sesli betimleme konusunda gerçekleştirilen ilk kapsamlı çalışmalardandır. Ulla Fix’in yazdığı tanıtıcı giriş bölümü dışında kitap, dokuz yazarın kaleme aldığı sekiz makale ve oldukça ayrıntılı bir ekten oluşmaktadır. İki kısımdan meydana gelen bu ek, 91 sayfayla kitabın yaklaşık üçte birini kaplamaktadır. Birinci kısımda, incelenen filmin dört sayfalık sekans tutanağına, ikinci kısımda ise çekim analizleriyle birlikte transkripsiyonu gösteren bir tabloya yer verilmiştir.

References

  • Fix, U. (2002). Hörfilm. Bildkompensation durch Sprache. Vorstellung eines Projekts. In Christiane Maaß, Sabine Schrader (Hrsg.) „Viele Sprachen lernen ... ein notwendiges Uebel“? Chancen und Probleme der Mehrsprachigkeit. Leipzig, 241-254.
  • Hörfilm e.V. (n.d.). Wirkommen bei Hörfilm e. V. Hörfilm e. V. http://hoerfilmev.org/index.php?id=212
  • RTÜK. (2019). Sağırların, İşitme ve Görme Engellilerin Yayın Hizmetlerine Erişiminin İyileştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. (11 Ekim 2019/ 30915 tarih/sayılı) Resmî Gazete https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191011-15.htm (11.01.2020)
  • Salway, A. (2007). A Corpus-based analysis of the language of audio description. J. Diaz Cintas, P. Orero & A. Remael (Eds.), Media for all: Subtitling for the deaf, audio description and sign language (ss. 151-174). Amsterdam: Rodopi.
There are 4 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Nurhan Baş 0000-0003-2534-4371

Publication Date July 24, 2020
Published in Issue Year 2020 Issue: 28

Cite

APA Baş, N. (2020). Sesli Betimleme (İşitsel Film): Filmlerde Görselin Sözle Telafisi. Çeviribilim Ve Uygulamaları Dergisi(28), 192-199.