e-ISSN: 2687-2846
Başlangıç: 1991
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Hacettepe Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Makale çağrısı: 33. Sayı 2022 Güz


Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi Hacettepe Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü’nün yayın organı olup, çift-kör hakemli, açık erişimli akademik bir dergidir. Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi çeviribilim alanında bilimsel, özgün, ulusal ve uluslararası araştırma makaleleri yayımlamaktadır. Dergimiz ULAKBİM TR Dizin ve MLA indekslerinde taranmaktadır. Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca makaleler kabul etmektedir. Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi makale gönderme ve değerlendirme aşamaları için yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir. Ayrıca hakemlere ve/veya yazarlara herhangi bir ücret ödenmemektedir. Yazarlar makale başvurusu yaparken yayın haklarını devrettiklerini bildiren Telif Hakkı Beyan Formunu iletmekle yükümlüdürler. Dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar ön inceleme aşamasında intihal programları (iThenticate & Turnitin) aracılığıyla intihal ve benzerlik taramasına tabi tutulmaktadır.

Makale Gönderim Tarihi: Başlangıç: 21 Ocak 2022

2022 - Sayı: 32

Creative Commons

Creative Commons Lisansı