Amaç ve Kapsam

Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi Hacettepe Üniversitesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü’nün yayın organı olup, hakemli, akademik ve açık erişimli bir dergidir. Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi çeviribilim alanında bilimsel, özgün, ulusal ve uluslararası araştırma makaleleri yayımlar. Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi bu bağlamda gerek uluslararası çağdaş kuram ve uygulamalar gerekse binlerce yıldır kültür ve uygarlıkların kaynaştığı bir coğrafyanın bilgi birikimini bilimsel çalışmalar kapsamında akademik dünyayla paylaşmayı amaçlar.

Dergide, yazın çevirisi, özel alan (hukuk, tıp, ekonomi, vb.) çevirisi, görsel-işitsel çeviri, teknik çeviri, basın çevirisi, sözlü çeviri, çeviri kuramı, çeviri eleştirisi, çeviri eğitimi, çeviri tarihi, çeviri etiği, çeviri teknolojileri, dilbilim ve çeviri, çeviri sosyolojisi, terimbilim ve çeviri gibi konulara yer verilmektedir.

Yayımlanma Ayları
Temmuz Aralık