Hakkında

36. Sayı (2024 Bahar) için makale gönderim son tarihi 15 Nisan 2024'e kadar uzatılmıştır. Bu tarihten sonra iletilen makaleler, bir sonraki sayı için değerlendirmeye alınacaktır. 

Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi Hacettepe Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü’nün yayın organı olup, çift-kör hakemli, açık erişimli akademik bir dergidir. Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi çeviribilim alanında bilimsel, özgün, ulusal ve uluslararası araştırma makaleleri yayımlamaktadır. Dergimiz ULAKBİM TR Dizin ve MLA indekslerinde taranmaktadır. Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca makaleler kabul etmektedir. Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi makale gönderme ve değerlendirme aşamaları için yazarlardan herhangi bir ücret talep etmemektedir. Ayrıca hakemlere ve/veya yazarlara herhangi bir ücret ödenmemektedir. Yazarlar makale başvurusu yaparken yayın haklarını devrettiklerini bildiren Telif Hakkı Beyan Formunu iletmekle yükümlüdürler. Dergimize makale gönderen araştırmacılardan çalışmalarına ilişkin iThenticate veya  Turnitin programları kullanılarak oluşturulan intihal ve benzerlik raporu talep edilmektedir.


Yayın Sıklığı

Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi yılda iki kez Temmuz ve Aralık aylarında yayınlanmaktadır.

Son Güncelleme Zamanı: 31.03.2024 14:04:16