Açık Erişim İlkesi

Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi'nde yayınlanan makaleler veya yayınlanış bir eser "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND 4.0)" kapsamında herhangi bir ticari amaç gütmeksizin, uygun referans verilmesi, lisansa bağlantı verilmesi ve üzerinde değişiklik yapıldıysa bilgi verilmesi kaydıyla, her ortam veya formatta kopyalayabilir ve yeniden dağıtılabilir.


Budapeşte Açık Erişim İnsiytifi'nin 2002 tarihli "açık erişim" tanımına göre, "kullanıcılar, internete erişimle ilgili teknik engeller haricinde herhangi bir mali, yasal veya teknik engele maruz kalmaksızın, yayınlanmış makaleleri okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, dağıtabilir, yazdırabilir, arayabilir, bağlantı aracılığıyla tam metnine erişimi sağlayabilir, dizinleyebilir, yazılımlar için veri olarak sunabilir veya herhangi başka bir yasal amaç için kullanabilir". Bu tanıma uygun olarak Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi'nde yayınlanmış tüm içerikler ücretsiz olarak kullanıcıların veya kurumlarının erişimine açıktır.

Son Güncelleme Zamanı: 10.03.2021 22:27:50