Year 2016, Volume 7 , Issue 1, Pages 12 - 41 2016-03-01

Gelir Seviyesi ile Sosyal Dışlanma İlişkisi Üzerine Bir Araştırma
A Research on Relationship between Income Level and Social Exclusion

Soner KARATAŞOĞLU [1] , Emel İSLAMOĞLU [2]


Küreselleşme süreci ve geniş kabul gören yeni liberal politikaların etkisiyle sosyo-ekonomik, demografik ve kültürel alanda meydana gelen değişimler eşitsizlik, güvencesizlik, adaletsizlik ve dışlanmışlık gibi birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Tüm bu sorunlarla birlikte toplumsal hayata tam olarak iştirak edememe, var olan üretim süreçlerine dâhil olamama olarak tanımlanan sosyal dışlanma sorunu ortaya çıkmıştır. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin önemli bir sorunu olan sosyal dışlanma Türkiye’nin de öncelikli sorunlarındandır. Türkiye’deki sosyal dışlanma özellikle sosyo-ekonomik göstergeler açısından en sorunlu bölgelerden biri olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde daha yoğun olarak yaşanmaktadır. Bu araştırma, gelir düzeyi ile sosyal dışlanma ilişkisini Mardin ili özelinde incelemeyi amaçlamıştır. Bu amaçla yapılan anket uygulamasının neticesinde; gelir seviyesi ile sosyal dışlanma arasında ters yönlü bir ilişki olduğu (siyasal katılım alanı hariç) ve gelir seviyesi yükseldikçe tüm alt yaşam alanlarında sosyal dışlanmanın azaldığı görülmektedir. Fakat dışlanmanın sadece gelire bağlı olmadığı gelir dışı bazı toplumsal parametrelerin de bu süreci tetiklediğini tespit edilmiştir.
Globalization process and widely acclaimed neo-liberal policies have leaded changes in social, economic, demographic and cultural fields and so many problems such as inequality, insecurity, injustice and exclusion. All these problems have concluded in another great problem, named social exclusion that means not to participate in social life and in current production process fully. Seen as a major problem in both developed and developing countries, social exclusion is also a big problem for Turkey. Social exclusion in Turkey is quite obvious especially in its Southeast region. This paper aims to analysis the relationship between income level and social exclusion in Mardin province, a city located in the region. The data from the survey show that there is an inverse relationship (except political participation field) between income level and social exclusion and that as income increases social exclusion in all life areas decreases. Yet, the data shows also that the exclusion does not just depend on income but also on some other social parameters.
Other ID JA33RN48KE
Journal Section Articles
Authors

Author: Soner KARATAŞOĞLU

Author: Emel İSLAMOĞLU

Dates

Publication Date : March 1, 2016

Bibtex @ { cider316988, journal = {Çalışma İlişkileri Dergisi}, issn = {2146-0000}, eissn = {2146-7854}, address = {editor@calismailiskileri.org}, publisher = {Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi}, year = {2016}, volume = {7}, pages = {12 - 41}, doi = {}, title = {Gelir Seviyesi ile Sosyal Dışlanma İlişkisi Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {KARATAŞOĞLU, Soner and İSLAMOĞLU, Emel} }
APA KARATAŞOĞLU, S , İSLAMOĞLU, E . (2016). Gelir Seviyesi ile Sosyal Dışlanma İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Çalışma İlişkileri Dergisi , 7 (1) , 12-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cider/issue/29534/316988
MLA KARATAŞOĞLU, S , İSLAMOĞLU, E . "Gelir Seviyesi ile Sosyal Dışlanma İlişkisi Üzerine Bir Araştırma". Çalışma İlişkileri Dergisi 7 (2016 ): 12-41 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cider/issue/29534/316988>
Chicago KARATAŞOĞLU, S , İSLAMOĞLU, E . "Gelir Seviyesi ile Sosyal Dışlanma İlişkisi Üzerine Bir Araştırma". Çalışma İlişkileri Dergisi 7 (2016 ): 12-41
RIS TY - JOUR T1 - Gelir Seviyesi ile Sosyal Dışlanma İlişkisi Üzerine Bir Araştırma AU - Soner KARATAŞOĞLU , Emel İSLAMOĞLU Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Çalışma İlişkileri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 12 EP - 41 VL - 7 IS - 1 SN - 2146-0000-2146-7854 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çalışma İlişkileri Dergisi Gelir Seviyesi ile Sosyal Dışlanma İlişkisi Üzerine Bir Araştırma %A Soner KARATAŞOĞLU , Emel İSLAMOĞLU %T Gelir Seviyesi ile Sosyal Dışlanma İlişkisi Üzerine Bir Araştırma %D 2016 %J Çalışma İlişkileri Dergisi %P 2146-0000-2146-7854 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD KARATAŞOĞLU, Soner , İSLAMOĞLU, Emel . "Gelir Seviyesi ile Sosyal Dışlanma İlişkisi Üzerine Bir Araştırma". Çalışma İlişkileri Dergisi 7 / 1 (March 2016): 12-41 .
AMA KARATAŞOĞLU S , İSLAMOĞLU E . Gelir Seviyesi ile Sosyal Dışlanma İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Çalışma İlişkileri Dergisi. 2016; 7(1): 12-41.
Vancouver KARATAŞOĞLU S , İSLAMOĞLU E . Gelir Seviyesi ile Sosyal Dışlanma İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Çalışma İlişkileri Dergisi. 2016; 7(1): 41-12.