e-ISSN: 2717-7254
Founded: 2019
Period: Biannually
Publisher: Cappadocia University Press
Cover Image
       

CJAS, Kapadokya Üniversitesi, Sosyal ve Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yayımlanan hakemli, bilimsel, akademik bir dergidir. 

Dergimiz Directory of Open Access Journals (DOAJ), Index CopernicusERIH PlusOpenAIREBASE (Bielefeld Academic Search Engine), Scientific Indexing Services, Directory of Research Journals IndexingGoogle Scholar tarafından endekslenmektedir.

Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu (no. 6279) uyarınca CJAS, Milli Kütüphane Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı, İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi, İzmir Milli Kütüphane Vakfı Kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ve Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi tarafından arşivlenmektedir.

CJAS bir Crossref üyesidir. Yayımlanan makalelere Crossref tarafından DOI numarası atanır. CJAS yayımladığı tüm materyali Kapadokya Üniversitesi Kurumsal Akademik Arşivi'nde (KÜNASİS) arşivler ve Handle sistemi aracılığıyla makalelere kalıcı URL'ler verir. CJAS uluslararası ISSN organizasyonu ve ROAD veri tabanlarında yer almaktadır. Dergimizin açık erişim telif hakkı politikaları Sherpa/Romeo veri tabanında listelenmektedir.