Year 2015, Volume 5 , Issue 1, Pages 337 - 346 2015-04-01

Verginin Ağırlıklandırılmış Fiyat Elastikiyetinin Hesaplanması: Türkiye (1998-2013)
The Calculation of Weighted Price Elasticity of Tax: Turkey (1998-2013)

Engin YILMAZ [1] , Bora SÜSLÜ [2]


Bu çalışma içerisinde, enflasyonun vergi gelirleri üzerindeki etkilerini inceleyen ilk çalışmalarda ortaya konulan, “gelişmekte olan ülkelerde verginin ağırlıklandırılmış fiyat elastikiyetinin birim olduğu” varsayımı Türkiye için 1998 -2013 periyodu için yeniden değerlendirilecektir. Ağırlıklandırılmış fiyat elastikiyetinin hesaplanmasında Türk vergi gelirleri ve fiyat endeksleri verileri kullanılmıştır. Dinamik En Küçük Kareler (DOLS) yöntemiyle, vergi sisteminin uzun dönem ağırlıklandırılmış fiyat elastikiyeti tahmin edilmiştir. Çalışmanın önemi Türkiye için verginin ağırlıklandırılmış fiyat elastikiyetini hesaplamaya yönelik ilk çalışma olmasıdır. Bu anlamda “gelişmekte olan ülkelerde verginin ağırlıklandırılmış fiyat elastikiyetinin birim olduğu” varsayımının yeniden gözden geçirilmesi için yol gösterici bir çalışma olacaktır.
In this study, the assumption of “the weighted price elasticity of tax is a unit in the developing countries” suggested in the first studies which examine the impacts of the inflation on tax revenues, will be reevaluated for Turkey in the period of 1998-2013. We use Turkish tax and price index data for calculating the weighted price elasticity of tax. Via the method of dynamic ordinary least squares (DOLS), the long run weighted price elasticity of tax system is guessed. The importance of this study is the fact that this is first study intended to the calculation of the weighted price elasticity of tax for Turkey. In this sense, it will be instructive study for the reconsideration of the assumption of “the weighted price elasticity of tax is a unit in the developing countries”.
Other ID JA33YN45KC
Journal Section Research Article
Authors

Author: Engin YILMAZ

Author: Bora SÜSLÜ

Dates

Publication Date : April 1, 2015

Bibtex @ { ckuiibfd365555, journal = {Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-5549}, eissn = {2147-4206}, address = {iibfdergi@karatekin.edu.tr}, publisher = {Cankiri Karatekin University}, year = {2015}, volume = {5}, pages = {337 - 346}, doi = {}, title = {Verginin Ağırlıklandırılmış Fiyat Elastikiyetinin Hesaplanması: Türkiye (1998-2013)}, key = {cite}, author = {YILMAZ, Engin and SÜSLÜ, Bora} }
APA YILMAZ, E , SÜSLÜ, B . (2015). Verginin Ağırlıklandırılmış Fiyat Elastikiyetinin Hesaplanması: Türkiye (1998-2013). Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 5 (1) , 337-346 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ckuiibfd/issue/32904/365555
MLA YILMAZ, E , SÜSLÜ, B . "Verginin Ağırlıklandırılmış Fiyat Elastikiyetinin Hesaplanması: Türkiye (1998-2013)". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2015 ): 337-346 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ckuiibfd/issue/32904/365555>
Chicago YILMAZ, E , SÜSLÜ, B . "Verginin Ağırlıklandırılmış Fiyat Elastikiyetinin Hesaplanması: Türkiye (1998-2013)". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2015 ): 337-346
RIS TY - JOUR T1 - Verginin Ağırlıklandırılmış Fiyat Elastikiyetinin Hesaplanması: Türkiye (1998-2013) AU - Engin YILMAZ , Bora SÜSLÜ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 337 EP - 346 VL - 5 IS - 1 SN - 1308-5549-2147-4206 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Verginin Ağırlıklandırılmış Fiyat Elastikiyetinin Hesaplanması: Türkiye (1998-2013) %A Engin YILMAZ , Bora SÜSLÜ %T Verginin Ağırlıklandırılmış Fiyat Elastikiyetinin Hesaplanması: Türkiye (1998-2013) %D 2015 %J Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-5549-2147-4206 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD YILMAZ, Engin , SÜSLÜ, Bora . "Verginin Ağırlıklandırılmış Fiyat Elastikiyetinin Hesaplanması: Türkiye (1998-2013)". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 / 1 (April 2015): 337-346 .
AMA YILMAZ E , SÜSLÜ B . Verginin Ağırlıklandırılmış Fiyat Elastikiyetinin Hesaplanması: Türkiye (1998-2013). Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 5(1): 337-346.
Vancouver YILMAZ E , SÜSLÜ B . Verginin Ağırlıklandırılmış Fiyat Elastikiyetinin Hesaplanması: Türkiye (1998-2013). Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 5(1): 346-337.