Year 2015, Volume 5 , Issue 2, Pages 549 - 567 2015-09-01

Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama
Determinants of Smartphone Selection: An Application of the University Students

Halim TATLI [1]


Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin akıllı telefon seçimi üzerinde etkili olan faktörlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Bingöl Üniversitesinde okuyan öğrencilere uygulanan bir anketten elde edilen veriler kullanılmıştır. Bu anket, Ekim-Kasım 2014 tarihlerinde 400 öğrenciye uygulanmıştır. Öğrencilerin akıllı telefon seçimi cevap değişkeni, yaşın logaritması, aylık gelirin logaritması ve öğrencilerin akıllı telefona ilişkin bakış açılarının puanın logaritması açıklayıcı değişken olarak alınmıştır. Analizlerde lojistik regresyon kullanılmıştır. Tahmin edilen lojistik regresyon analizi sonucunda; öğrencilerin akıllı telefona ilişkin bakış açılarının puanın logaritması ve aylık gelirin logaritması anlamlı bir şekilde akıllı telefonu seçme olasılığını artırdığı tespit edilmiştir. Yaşın logaritması ile öğrencilerin akıllı telefon seçimi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Araştırmanın sonuçları, aylık gelir ve öğrencilerin akıllı telefona ilişkin bakış açıları, akıllı telefon seçiminin önemli belirleyicileri olduğunu göstermiştir.
In this study, we aimed to identify the factors that impact on smartphone selection of university students. In this context, the data is obtained from a survey which is conducted to students that are studying in Bingöl University. This questionnaire was administered to 400 students in the November-October 2014. Student’s smartphone selection response variable, the logarithm of age, the logarithm of income and logarithm of the scores of the students' perspective on smart phone is taken as an explanatory variable. In the analysis were used logistic regression. The estimated results of logistic regression analysis; logarithm of the scores of the students' perspective on smart phone and the the logarithm of income was be found to increase the likelihood of smartphone selection in a meaningful way. Between the logarithm of age and smartphone selection was not found to be significant relationship. The results of the study, showed that the major determinants of smartphone selection monthly income and students' perspective on smartphones.
Other ID JA47GD87KU
Journal Section Research Article
Authors

Author: Halim TATLI

Dates

Publication Date : September 1, 2015

Bibtex @ { ckuiibfd365566, journal = {Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1308-5549}, eissn = {2147-4206}, address = {iibfdergi@karatekin.edu.tr}, publisher = {Cankiri Karatekin University}, year = {2015}, volume = {5}, pages = {549 - 567}, doi = {}, title = {Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {TATLI, Halim} }
APA TATLI, H . (2015). Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 5 (2) , 549-567 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ckuiibfd/issue/32905/365566
MLA TATLI, H . "Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2015 ): 549-567 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ckuiibfd/issue/32905/365566>
Chicago TATLI, H . "Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 (2015 ): 549-567
RIS TY - JOUR T1 - Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama AU - Halim TATLI Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 549 EP - 567 VL - 5 IS - 2 SN - 1308-5549-2147-4206 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama %A Halim TATLI %T Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama %D 2015 %J Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1308-5549-2147-4206 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD TATLI, Halim . "Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama". Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 5 / 2 (September 2015): 549-567 .
AMA TATLI H . Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 5(2): 549-567.
Vancouver TATLI H . Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2015; 5(2): 567-549.