ISSN: 1303-8486
Founded: 2002
Publisher: Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü
Cover Image
       

COLLOQUIUM ANATOLICUM dergisi, TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanında taranan hakemli bir dergidir ve yılda bir kez yayınlanmaktadır. Colloquium Anatolicum’un kısaltması CollAn şeklinde belirlenmiştir. Colloquium Anatolicum’a Paleoantropoloji, Fizikiantropoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Klasik Arkeoloji, Eskiçağ Tarihi, Hititoloji, Sümeroloji, Latin Dili ve Edebiyatı, Yunan Dili ve Edebiyatı, Bizans Sanat Tarihi ile Mimarlık Tarihi ve Restorasyon konulu özgün makaleler içermektedir. Yayın temini için www.zerobooksonline.com ile iletişime geçilebilir.