Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Azaplı Gölü (Gölbaşı, Adıyaman)’ndeki Acanthobrama thisbeae Freyhof & Özuluğ, 2014’nin Bazı Popülasyon Dinamiği Parametrelerinin Belirlenmesi

Year 2018, Volume 2, Issue 2, 38 - 42, 28.12.2018
https://doi.org/10.31594/commagene.479874

Abstract

Bu çalışma, Acanthobrama thisbeae’nin Azaplı Gölü popülasyonuna ait bazı popülasyon dinamiği parametrelerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma Ağustos 2014, Eylül 2014 ve Mayıs 2015 tarihlerinde avlanan 576 bireyde yapılmıştır. Bireylerin yaşları I-V arasında belirlenmiştir. Örneklenen I. yaş grubu en baskın (% 62.85) olup, bunu sırasıyla III. ve II. yaş grupları izlemiştir. İncelenen bireylerin boy değerleri 8.6-21.5 cm ve ağırlık değerleri ise 5.61-107.72 g arasında olup ortalama boy ve ağırlık değerleri sırasıyla 12.55±2.98 cm ve 23.43±19.39 g olarak hesaplanmıştır. Boy-ağırlık ilişkisi ise W=0.0053L3.2364 olarak belirlenmiştir. Popülasyon parametreleri L: 26.74 cm, k: 0.241. to: -1.13. Φ: 2.24 ve K: 0.91 olarak hesaplanmıştır. Ölüm oranları ve stoktan yararlanma düzeyi ise Z: 0.76. M: 0.55, F: 0.21 ve E: 0.27 olarak tahmin edilmiştir. Bu bulgulara göre popülasyon üzerinde aşırı avcılık baskısının bulunmadığı söylenebilir.    

References

 • Alp, A., & Büyükçapar, H.M. (2006). Kahramanmaraş’ta su ürünleri sektörünün gelişimi ve balıkçılığa uygun su kaynakları. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 104-110.
 • Alp, A., Bülbül, O., & Büyükçapar, H.M. (2004). Kahramanmaraş’ta Su Ürünleri Sektörünün Gelişimi ve Balıkçılığa Uygun Su Kaynakları. I. Kahramanmaraş Sempozyumu, 6-8 Mayıs 2004, Kahramanmaraş, Türkiye, 3. 1533-1542.
 • Anonim (2006). TS EN 14757-Su Kalitesi-Değişen Göz Açıklıklı Sık Örgülü Ağlarla Balık Numunesi Alınması. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 27.
 • Avşar, D. (2005). Balıkçılık Biyolojisi ve Popülasyon Dinamiği. Nobel Kitapevi, Adana, 332 pp.
 • Beverton, R.J.H., & Holt, S.J. (1957). On the Dynamics of Exploited Fish Populations. Great Britain, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Fishery Investigations Series, 19, 533pp.
 • Biricik, A.S. (1994). Gölbaşı Depresyonu (Adıyaman). Türk Coğrafya Dergisi, 29, 53-81.
 • Campana, S.E., Annand, C.M., & McMillan, J.I. (1995). Graphical and statistical methods for determining the consistency of age determinations. Transactions of the American Fisheries Society, 124, 131-138.
 • Dağlı, M. (2015). Biodiversity and conservation status of fish of Ceyhan River basin in Osmaniye, Turkey. Front. Mar. Sci. Conference Abstract: XV European Congress of Ichthyology. http://dx.doi.org/10.3389/conf.FMARS.2015.03.00181.
 • Erdoğrul, Ö., & Ateş, D.A. (2006). Determination of Cadmium and Copper in Fish Samples From Sır and Menzelet Dam Lake Kahramanmaraş, Turkey. Environmental Monitoring and Assessment, 117, 281-290.
 • Erdoğrul, Ö., & Bülbül, O. (2006). Kahramanmaraş Balık Halinde Satılan Acanthobrama marmid (Heckel, 1843) ve Halin Genel Hijyenik Durumunun Mikrobiyolojik Yönden Değerlendirilmesi. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), 41-45.
 • Erk’akan, F., & Özdemir, F. (2011). Revision of the Fish Fauna of the Seyhan and Ceyhan River Basins in Turkey. Research Journal of Biological Sciences, 6, 1-8.
 • Freyhof, J., & Özuluğ, M. (2014). Acanthobrama thisbeae, a new species of bream from southern Anatolia, Turkey (Teleostei: Cyprinidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 25, 1-10.
 • Kara, C., Alp, A., & Şimşekli, M. (2010). Distribution of Fish Fauna on the Upper and Middle Basin of Ceyhan River, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 10, 111-122.
 • Karakaya, G., Şen, B., Gölbaşı, S., & Özer Gölbaşı, G. (2014). Atatürk Baraj Gölü’nde Sıcaklık ve Çözünmüş Oksijenin Derinliğe Bağlı Değişimleri. Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 4(2), 82-90.
 • Kılıç, N.A. (2016). Acanthobrama thisbeae Freyhof & Özuluğ, 2014 Azaplı Gölü (Gölbaşi, Adıyaman) Popülasyonu İçin Bazı Popülasyon Dinamiği Parametrelerinin Belirlenmesi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Korkmaz, H., Karabulut, M., & Gürbüz, M. (2008). Water Potential of the Gölbaşı Lakes and Their Sustainable Management. J. Int. Environmental Application & Science, 3(5), 390-398.
 • Pauly, D. (1980). On the interrelationships between natural mortality, growth parameters, and mean environmental temperature in 175 fish stocks. Conseil International pour l'Exploration de la Mer, 39, 175-192.
 • Pauly, D., & Munro, J.L. (1984). Once more on the comparison of growth in fish and invertebrates. Fishbyte, 2(1),1- 21.
 • Sarıhan, E., Çiçek, E., & Toklu, B. (2007). Balık Biyolojisine Giriş. Nobel Kitabevi, Adana, 137 pp.
 • Sparre, P., & Venema, S.C. (1998). Introduction to tropical fish stock assessment. Part 1. Manual. FAO Fisheries Technical Paper. No. 306. 1 Rev.2. Rome, FAO. 407 pp.
 • Yönlü, Ö., Altunel, E., Karabacak, V., & Akyüz, H.S. (2013). Evolution of the Gölbaşı basin and its implications for the long-term off set on the East Anatolian Fault Zone, Turkey. Journal of Geodynamics, 65, 272-281.

Determination of Some Population Dynamic Parameters of Acanthobrama thisbeae Freyhof & Özuluğ, 2014 for Azaplı Lake (Gölbaşı, Adıyaman)

Year 2018, Volume 2, Issue 2, 38 - 42, 28.12.2018
https://doi.org/10.31594/commagene.479874

Abstract

The aim of this study was to determine population parameters of Acanthobrama thisbeae in Azaplı Lake, Ceyhan River basin. A total of 576 specimens were analyzed that were collected in August 2014, September 2014, and May 2015. Age of the specimens ranged from I to V age groups. Dominant age group was found I (62.85% ) followed by III and II age groups. Total length varied from 8.6-21.5 cm with the mean of 12.55±2.98 cm and total weight ranged from 5.61 to 107.72 with the mean of 23.43±19.39 g. Length-weight relationship were estimated W=0.0053L3.2364. Estimated population parameters were calculated as L: 26.74 cm, k: 0.241. to: -1.13. Φ: 2.24 and K: 0.91 for the population. Mortality and exploitation rates estimated as Z: 0.76, M: 0.55, F: 0.21 and E: 0.27, respectively. According to these values, it is expected that there are no over-fishing pressure on the population.    

References

 • Alp, A., & Büyükçapar, H.M. (2006). Kahramanmaraş’ta su ürünleri sektörünün gelişimi ve balıkçılığa uygun su kaynakları. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(1), 104-110.
 • Alp, A., Bülbül, O., & Büyükçapar, H.M. (2004). Kahramanmaraş’ta Su Ürünleri Sektörünün Gelişimi ve Balıkçılığa Uygun Su Kaynakları. I. Kahramanmaraş Sempozyumu, 6-8 Mayıs 2004, Kahramanmaraş, Türkiye, 3. 1533-1542.
 • Anonim (2006). TS EN 14757-Su Kalitesi-Değişen Göz Açıklıklı Sık Örgülü Ağlarla Balık Numunesi Alınması. Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 27.
 • Avşar, D. (2005). Balıkçılık Biyolojisi ve Popülasyon Dinamiği. Nobel Kitapevi, Adana, 332 pp.
 • Beverton, R.J.H., & Holt, S.J. (1957). On the Dynamics of Exploited Fish Populations. Great Britain, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Fishery Investigations Series, 19, 533pp.
 • Biricik, A.S. (1994). Gölbaşı Depresyonu (Adıyaman). Türk Coğrafya Dergisi, 29, 53-81.
 • Campana, S.E., Annand, C.M., & McMillan, J.I. (1995). Graphical and statistical methods for determining the consistency of age determinations. Transactions of the American Fisheries Society, 124, 131-138.
 • Dağlı, M. (2015). Biodiversity and conservation status of fish of Ceyhan River basin in Osmaniye, Turkey. Front. Mar. Sci. Conference Abstract: XV European Congress of Ichthyology. http://dx.doi.org/10.3389/conf.FMARS.2015.03.00181.
 • Erdoğrul, Ö., & Ateş, D.A. (2006). Determination of Cadmium and Copper in Fish Samples From Sır and Menzelet Dam Lake Kahramanmaraş, Turkey. Environmental Monitoring and Assessment, 117, 281-290.
 • Erdoğrul, Ö., & Bülbül, O. (2006). Kahramanmaraş Balık Halinde Satılan Acanthobrama marmid (Heckel, 1843) ve Halin Genel Hijyenik Durumunun Mikrobiyolojik Yönden Değerlendirilmesi. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), 41-45.
 • Erk’akan, F., & Özdemir, F. (2011). Revision of the Fish Fauna of the Seyhan and Ceyhan River Basins in Turkey. Research Journal of Biological Sciences, 6, 1-8.
 • Freyhof, J., & Özuluğ, M. (2014). Acanthobrama thisbeae, a new species of bream from southern Anatolia, Turkey (Teleostei: Cyprinidae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 25, 1-10.
 • Kara, C., Alp, A., & Şimşekli, M. (2010). Distribution of Fish Fauna on the Upper and Middle Basin of Ceyhan River, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 10, 111-122.
 • Karakaya, G., Şen, B., Gölbaşı, S., & Özer Gölbaşı, G. (2014). Atatürk Baraj Gölü’nde Sıcaklık ve Çözünmüş Oksijenin Derinliğe Bağlı Değişimleri. Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 4(2), 82-90.
 • Kılıç, N.A. (2016). Acanthobrama thisbeae Freyhof & Özuluğ, 2014 Azaplı Gölü (Gölbaşi, Adıyaman) Popülasyonu İçin Bazı Popülasyon Dinamiği Parametrelerinin Belirlenmesi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Korkmaz, H., Karabulut, M., & Gürbüz, M. (2008). Water Potential of the Gölbaşı Lakes and Their Sustainable Management. J. Int. Environmental Application & Science, 3(5), 390-398.
 • Pauly, D. (1980). On the interrelationships between natural mortality, growth parameters, and mean environmental temperature in 175 fish stocks. Conseil International pour l'Exploration de la Mer, 39, 175-192.
 • Pauly, D., & Munro, J.L. (1984). Once more on the comparison of growth in fish and invertebrates. Fishbyte, 2(1),1- 21.
 • Sarıhan, E., Çiçek, E., & Toklu, B. (2007). Balık Biyolojisine Giriş. Nobel Kitabevi, Adana, 137 pp.
 • Sparre, P., & Venema, S.C. (1998). Introduction to tropical fish stock assessment. Part 1. Manual. FAO Fisheries Technical Paper. No. 306. 1 Rev.2. Rome, FAO. 407 pp.
 • Yönlü, Ö., Altunel, E., Karabacak, V., & Akyüz, H.S. (2013). Evolution of the Gölbaşı basin and its implications for the long-term off set on the East Anatolian Fault Zone, Turkey. Journal of Geodynamics, 65, 272-281.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Biology
Journal Section Research Articles
Authors

Nuriye Ahsen KILIÇ This is me
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Türkiye


Sevil SUNGUR BİRECİKLİGİL (Primary Author)
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4018-6375
Türkiye


Erdoğan ÇİÇEK
NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
0000-0002-5334-5737
Türkiye

Publication Date December 28, 2018
Application Date November 7, 2018
Acceptance Date December 5, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 2, Issue 2

Cite

APA Kılıç, N. A. , Sungur Birecikligil, S. & Çiçek, E. (2018). Azaplı Gölü (Gölbaşı, Adıyaman)’ndeki Acanthobrama thisbeae Freyhof & Özuluğ, 2014’nin Bazı Popülasyon Dinamiği Parametrelerinin Belirlenmesi . Commagene Journal of Biology , 2 (2) , 38-42 . DOI: 10.31594/commagene.479874