Year 2019, Volume 3 , Issue 1, Pages 27 - 31 2019-06-30

Pearl Mullet (Alburnus tarichi (Guldenstaedtii, 1814)) Fishing with Trammel Nets in Lake Van
Van Gölü’nde Fanyalı Uzatma Ağları ile İnci Kefali (Alburnus tarichi (Guldenstaedtii, 1814)) Avcılığı

Adem Sezai BOZAOĞLU [1] , Mustafa AKKUŞ [2] , Adiyet YEŞİL [3]


This study was conducted with the contributions of 77 interview participants to determine the characteristics of the trammel net and fishing boats, problems of fishermen, and the landing amount of pearl mullet (Alburnus tarichi, Güldenstädt, 1814) captured in Lake Van between 2016 and 2017. According to the results, it was found out that trammel nets were the only fishing gear that are used by fishermen on pearl mullet fishing in Lake Van. In terms of the FAO standards, it was found out that the technical plans of trammel nets were drawn accordingly, and a fishing boat uses an average of 4393 m of trammel net. In addition, it was determined that the fishing boats used in pearl mullet fishery in Lake Van had an average engine power of 92±36.75 BG and the average length of the boats was 12±2.25 m. Furthermore, the most important problems of fishermen were named as illegal, uncontrolled, and unregulated (IUU) fishing, low fish prices, and lack of harbor facilities.

Bu çalışma, Van Gölü inci kefali (Alburnus tarichi, Güldenstädt, 1814) avcılığında kullanılan fanyalı uzatma ağları ve balıkçı teknelerinin özelliklerini, avlanan inci kefali miktarını ve balıkçıların sorunlarını belirlemek için 2016–2017 yılları arasında, 77 kişiyle anket görüşmesi yapılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada inci kefali avcılığında sadece fanyalı uzatma ağlarının kullanıldığı saptanmıştır. Ağların teknik planı FAO standartlarına göre tanımlanmış ve Van Gölü’nde bir balıkçı teknesinin ortalama 4393 m fanyalı uzatma ağı kullandığı saptanmıştır. İnci kefali avcılığında kullanılan balıkçı teknelerinin ortalama 92±36.75 BG motor gücüne sahip olduğu ve teknelerin ortalama uzunluklarının 12±2,25 m olduğu tespit edilmiştir. Balıkçıların en önemli sorunlarının yasadışı avcılık, balık fiyatlarının düşük olması ve çekek yeri sorunu olduğu sonucuna varılmıştır.

 • Aura, C.M., Nyamweya, C.S., Njiru, J.M., Musa, S., Ogari, Z., May, L., & Wakwabi, E. (2018). Exploring the demarcation requirements of fish breeding and nursery sites to balance the exploitation, management and conservation needs of Lake Victoria ecosystem. Fisheries Management and Ecology, 2018, 1-9.
 • Avşar, D. (2005). Balıkçılık Biyolojisi ve Popülasyon Dinamiği. Adana, Türkiye, Nobel Yayın Evi, 332 pp.
 • Ay, A., & Duman E. (2015). Rize İlinde Kullanılan Uzatma Ağlarının Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi. Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 27(1), 35-48.
 • Cilbiz, M., Küçükkara, R., Ceylan, M., Savaşer, S., & Meke, T. (2015). Trammel net selectivity of common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) in Manyas Lake, Turkey. Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 1(1), 1-7.
 • Çetinkaya, O., Sarı, M., & Arabacı, M. (1995). Van Gölü (Türkiye) İnci Kefali (Chalcalburnus tarichi, Pallas 1811) Avcılığında Kullanılan Fanyalı Uzatma Ağlarının Av Verimi ve Seçiciliği Üzerine Bir Ön Çalışma. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 12(1-2), 1-13.
 • Çınar, Ş. (2010). Eğirdir Gölünde Monofilament (Tek Kat) ve Multifilament (Çok Kat) Fanyalı Ağların Av Verimlerinin karşılaştırılması (Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, Türkiye.
 • Gündoğdu, S. (2010). Erçek Gölü İnci Kefali (Chalcalburnus tarichi, Pallas 1811) Populasyonu Üzerine Bir Araştırma (Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Türkiye.
 • Kılıç, S. (2014). Türkiye Denizlerindeki Balık Stoklarının Yönetimi İçin Yeni Bir Kavram: 'İhtiyatlı Balıkçılık Yönetimi'. Yunus Araştırma Bülteni, (4), 85-97.
 • Machiels, M.A., Kling, M., Lanters, R., & Van den-sen, W.L. (1994). Effect of snood Length and hanging ratio on effectivitiy and selectivity of bottom-set gillnets for pikeperch (Stizostedion lucioperca) and bream (Abramis brama). Journal of Fisheries Research, 19, 231-239.
 • Mullon, C., Freon, P., & Cury, P. (2005). The dynamics of collapse in world fisheries. Fish and fisheries, 6(2), 111-120.
 • Özdemir, S., & Erdem, Y. (2006). The comparasion of catch efficiency of mono and multifilament gillnets on different weather conditions. Science and Engineering Journal of Fırat University, 18(1), 63-68.
 • Özyurt, C.E., Kiyağa, V.B., & Akamca E. (2008). İskenderun Körfezi’nde Fanyalı Uzatma Ağları ile Dil Balığı Avcılığı. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 3, 233–237.
 • Sarı, M. (1997). Van Gölü İnci Kefalinin Stok Miktarının Tahmini ve Balıkçılık Yönetim Esaslarının Belirlenmesi (Doktora Tezi). Ege Üniversitesi, İzmir, Türkiye.
 • Sarı, M. (2008). Threatened fishes of the world: Chalcalburnus tarichi (Pallas 1811) (Cyprinidae) living in the highly alkaline Lake Van, Turkey. Environmental biology of fishes, 81(1), 21-23.
 • SUBİS, (2018). Su Ürünleri Bilgi İşlem Sistemi, Van. (Erişim Tarihi 20 Eylül 2018).
 • Şen, Y. (2016). Demirköprü Baraj Gölü’nde Sazan (Cyprinus carpio L., 1758) Türü İçin Kullanılan Uzatma Ağlarının Av Verimliliği ve Seçiciliğinin Belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi). İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir, Türkiye.
 • Tokaç, A. (2010). Ağ Yapım ve Donam Tekniği: Balıkçılık 2. İzmir, Türkiye, Ege Üniversitesi Yayınları, 321 pp.
 • TÜİK, (2017). Türkiye İstatistik kurumu. www.tuik.gov.tr. (Erişim Tarihi: 20 Nisan 2018).
 • Ural, M., & Canpolatı, İ. (2009). Doğu ve GAB. Su Ürünleri Kooperatiflerinin Yapısı ve Av Araçları ile Balıkçı Teknelerinin Teknik Özellikleri. TÜBAV Bilim Dergisi, 2(4), 372-384.
 • Williams, N. (1998). Overfishing Disrupts Entire Ecosystems. Sciences, 279, 50352-809.
Primary Language tr
Subjects Biology
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4078-5159
Author: Adem Sezai BOZAOĞLU (Primary Author)
Institution: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8900-9495
Author: Mustafa AKKUŞ
Institution: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1020-0407
Author: Adiyet YEŞİL
Institution: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : March 31, 2019
Acceptance Date : June 8, 2019
Publication Date : June 30, 2019

Bibtex @research article { commagene547234, journal = {Commagene Journal of Biology}, issn = {}, eissn = {2602-456X}, address = {Adıyaman Bilimsel Araştırmalar Derneği,}, publisher = {ABADER (Adıyaman Bilimsel Araştırmalar Derneği)}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {27 - 31}, doi = {10.31594/commagene.547234}, title = {Van Gölü’nde Fanyalı Uzatma Ağları ile İnci Kefali (Alburnus tarichi (Guldenstaedtii, 1814)) Avcılığı}, key = {cite}, author = {Bozaoğlu, Adem Sezai and Akkuş, Mustafa and Yeşi̇l, Adiyet} }
APA Bozaoğlu, A , Akkuş, M , Yeşi̇l, A . (2019). Van Gölü’nde Fanyalı Uzatma Ağları ile İnci Kefali (Alburnus tarichi (Guldenstaedtii, 1814)) Avcılığı . Commagene Journal of Biology , 3 (1) , 27-31 . DOI: 10.31594/commagene.547234
MLA Bozaoğlu, A , Akkuş, M , Yeşi̇l, A . "Van Gölü’nde Fanyalı Uzatma Ağları ile İnci Kefali (Alburnus tarichi (Guldenstaedtii, 1814)) Avcılığı" . Commagene Journal of Biology 3 (2019 ): 27-31 <https://dergipark.org.tr/en/pub/commagene/issue/46593/547234>
Chicago Bozaoğlu, A , Akkuş, M , Yeşi̇l, A . "Van Gölü’nde Fanyalı Uzatma Ağları ile İnci Kefali (Alburnus tarichi (Guldenstaedtii, 1814)) Avcılığı". Commagene Journal of Biology 3 (2019 ): 27-31
RIS TY - JOUR T1 - Van Gölü’nde Fanyalı Uzatma Ağları ile İnci Kefali (Alburnus tarichi (Guldenstaedtii, 1814)) Avcılığı AU - Adem Sezai Bozaoğlu , Mustafa Akkuş , Adiyet Yeşi̇l Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31594/commagene.547234 DO - 10.31594/commagene.547234 T2 - Commagene Journal of Biology JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 31 VL - 3 IS - 1 SN - -2602-456X M3 - doi: 10.31594/commagene.547234 UR - https://doi.org/10.31594/commagene.547234 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kommagene Biyoloji Dergisi Van Gölü’nde Fanyalı Uzatma Ağları ile İnci Kefali (Alburnus tarichi (Guldenstaedtii, 1814)) Avcılığı %A Adem Sezai Bozaoğlu , Mustafa Akkuş , Adiyet Yeşi̇l %T Van Gölü’nde Fanyalı Uzatma Ağları ile İnci Kefali (Alburnus tarichi (Guldenstaedtii, 1814)) Avcılığı %D 2019 %J Commagene Journal of Biology %P -2602-456X %V 3 %N 1 %R doi: 10.31594/commagene.547234 %U 10.31594/commagene.547234
ISNAD Bozaoğlu, Adem Sezai , Akkuş, Mustafa , Yeşi̇l, Adiyet . "Van Gölü’nde Fanyalı Uzatma Ağları ile İnci Kefali (Alburnus tarichi (Guldenstaedtii, 1814)) Avcılığı". Commagene Journal of Biology 3 / 1 (June 2019): 27-31 . https://doi.org/10.31594/commagene.547234
AMA Bozaoğlu A , Akkuş M , Yeşi̇l A . Van Gölü’nde Fanyalı Uzatma Ağları ile İnci Kefali (Alburnus tarichi (Guldenstaedtii, 1814)) Avcılığı. Comm. J. Biol.. 2019; 3(1): 27-31.
Vancouver Bozaoğlu A , Akkuş M , Yeşi̇l A . Van Gölü’nde Fanyalı Uzatma Ağları ile İnci Kefali (Alburnus tarichi (Guldenstaedtii, 1814)) Avcılığı. Commagene Journal of Biology. 2019; 3(1): 27-31.