Year 2019, Volume 3 , Issue 1, Pages 56 - 67 2019-06-30

A Tribute to Prof. Dr. Bayram Göçmen (23 December 1965–22 March 2019)
Prof. Dr. Bayram Göçmen’in Anısına (23 Aralık 1965– 22 Mart 2019)

Mehmet Zülfü YILDIZ [1] , Gözde GÜRELLİ [2] , Deniz YALÇINKAYA [3] , Bahadır AKMAN [4] , Naşit İĞCİ [5] , Mert KARIŞ [6] , Mehmet Anıl OĞUZ [7]


If there's something written to my destiny: "Biology/Zoology is not a profession for me, it's my lifestyle. My feelings, approaches and reactions are coming out of this lifestyle.  If you want to learn something, experience it! If you take nature as an example, there is no chance of making a mistake! That's the right way!" Prof. Dr. Bayram GÖÇMEN

We (and many people around the world who know him) are in deep sorrow to lose Prof. Dr. Bayram GÖÇMEN, who passed away on 22 March 2019. He will always be remembered with his passion to biology, the invaluable works and students he left behind.

Alnıma yazılmış bir şey varsa: “Biyoloji/Zooloji benim için bir meslek değil, bir yaşam tarzıdır. Duygularım, yaklaşımlarım, tepkilerim, bu yaşam tarzının içinden çıkmadır. Öğrenmek istiyorsan tecrübe et! Doğa örnek alındığında hata yapma şansınız da yoktur!” Prof. Dr. Bayram Göçmen

Biz (ve dünyanın çeşitli yerlerinde kendisini tanıyan birçok insan) 22 Mart 2019'da vefat eden Prof. Dr. Bayram GÖÇMEN'i kaybetmekten büyük üzüntü duyuyoruz. Kendisi her zaman biyolojiye olan tutkusuyla, geride bıraktığı değerli eserlerle ve öğrencilerle hatırlanacaktır.

 • Akat, E., & Göçmen, B. (2014). A histological study on hepatic structure of Lyciasalamandra arikani (Urodela: Salamandridae). Russian Journal of Herpetology, 21(3), 201-204.
 • Akat, E., Arıkan, H., & Göçmen, B. (2014). Histochemistry and biometric studies of the gastrointestinal system of Hyla orientalis (Bedriaga, 1890) (Anura: Hyliidae). European Journal of Histochemistry, 58, 291-295.
 • Akat, E., Arıkan, H., & Göçmen, B. (2014). Investigation of dorsal/ventral skin and the parotoid region of Lyciasalamandra billae and Lyciasalamandra luschani basoglui (Urodela: Salamandridae). Biologia, 69(3), 389-394.
 • Akman, B., & Godmann, O. (2014). A new subspecies of Lyciasalamandra antalyana (Amphibia: Salamandridae) from the Lycian Coast, Turkey. Salamandra, 50, 3, 125-132.
 • Akman, B., & Göçmen, B. (2014). Distribution, taxonomy and biology of Stenodactylus grandiceps Haas, 1952 (Squamata: Gekkonidae) in Anatolia. Biherean Biologist, 8(2), 63-74.
 • Akman, B., & Göçmen, B. (2019). Taxonomy, Biology and Landmark Based Geometric Morphometric Analysis of Head Shape of the Blind Snake Populations, Xerotyphlops vermicularis (Merrem, 1820) (Squamata: Typhlopidae) in Turkey and Cyprus. Commagene Journal of Biology, 3(1), 6-11.
 • Akman, B., Göçmen, B., İğci, N., & Yalçınkaya, D. (2013). Range extention of Lyciasalamandra antalyana (Başoğlu & Baran, 1976). Biherean Biologist, 7(1), 7–12.
 • Akman, B., Göçmen, B., Veith, M., Oğuz, M.A., & Yalçınkaya, D. (2013). New localities of Lyciasalamandra luschani luschani (Steindachner, 1891) (Amphibia: Urodela: Salamandridae). Herpetologica Romanica, 7, 29-39.
 • Akman, B., Yalçınkaya, D., Karış, M., & Göçmen, B. (2011). Range extension of Lyciasalamandra atifi (Başoğlu, 1967) (Amphibia: Urodela: Salamandridae). North-Western Journal of Zoology, 7(2), 360–362.
 • Akman, B., Yıldız, M.Z., Bulum, E., & Göçmen, B. (2015). Van Kertenkelesi (Darevskia sapphirina)’nin Yayılışı, Taksonomisi ve Biyolojisi Hakkında. II. Ulusal Zooloji Kongresi, 28-31 Ağustos 2015, Afyon, Türkiye.
 • Akman, B., Yıldız, M.Z., İğci, N., Tel, A.Z., Adızel, Ö., Bulum, E., & Göçmen, B. (2016). Van kertenkelesi (Darevskia sapphirina)’nin bazı ekolojik özellikleri. Adıyaman Üniversitesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 4(1), 20-32.
 • Akman, B., Yıldız, M.Z., Özcan, A.F., Bozkurt, M.A., İğci, N., & Göçmen, B. (2018). On the herpetofauna of the East Anatolian Province of Bitlis (Turkey). Herpetozoa, 3, 69-82.
 • Akman, B., Yıldız, M.Z., Sarıkaya, B., İğci, N., Sami, E., Özcan, A. F., Bozkurt, A.F., & Göçmen, B. (2015). Adana İli’nin Kurbağa ve Sürüngen Biyoçeşitliliği, Tehditler ve Alınması Gereken Önlemler. Biyoçeşitlilik Sempozyumu, 22-24 Mayıs 2015, Şanlıurfa, Türkiye.
 • Akşit, D., Falakalı-Mutaf, B., Göçmen, B., & Gürelli, G. (2008). A preliminary observations on Trichodina sp. (Ciliophora: Peritricha) on the Gils of Limpets (Patella spp.) in Antalya (Turkey). North-Western Journal of Zoology, 4(2), 295-299.
 • Arıkan, H., Göçmen, B., Atatür, M.K., Kumlutaş, Y., & Çiçek, K. (2009). Morphology of peripheral blood cells from various Turkish snakes. North-Western Journal of Zoology, 5(1), 61–73.
 • Arıkan, H., Göçmen, B., İğci, N., & Akman, B. (2014). Age-dependent variations in the venom proteins of Vipera kaznakovi Nikolsky, 1909 and Vipera ammodytes (Linneaus, 1758) (Ophidia: Viperidae). Turkish Journal of Zoology, 38(2), 216-221.
 • Arıkan, H., Göçmen, B., Kumlutaş, Y., Alpagut-Keskin, N., Ilgaz, Ç., & Yıldız, M.Z. (2008). Electrophoretic characterisation of the venom samples obtained from various Anatolian snakes (Serpentes: Colubridae, Viperidae, Elapidae). North-Western Journal of Zoology, 4(1), 16–28.
 • Arıkan, H., Göçmen, B., Mermer, A., & Bahar, H. (2005). An electrophoretic comparison of the venoms of a colubrid and various viperid snakes from Turkey and Cyprus, with some taxonomic and phylogenetic implications. Zootaxa, 1038, 1–10.
 • Arıkan, H., Göçmen, B., Yıldız, M.Z., Ilgaz, Ç., & Kumlutaş, Y. (2008). Morphology of peripheral blood cells from some lacertid lizards. Russian Journal of Herpetology, 15(3), 1–6. Arıkan, H., Tosunoğlu, M, Atatür, M., & Göçmen, B. (2007). Some comments on the breeding biology of Pelodytes caucasicus Boulenger, 1896 from Uzungöl, Northeast Anatolia. Turkish Journal of Zoology, 31(1), 53–64.
 • Atatür, M. K., & Göçmen, B. (2001). Kuzey Kıbrıs’in Kurbağa ve Sürüngenleri (Amphibians and Reptiles of Northern Cyprus). İzmir, Türkiye, Ege Üniversitesi Basımevi, 63 pp. Atatür, M., Budak, A., & Göçmen, B. (2003). Omurgasızlar Biyolojisi. İzmir, Türkiye, Ege Üniversitesi Basımevi, 503 pp.
 • Aytar, C., İğci, N., Göçmen, B., & Nalbantsoy, A. (2014). Kanser tedavisinde biyoaktif peptidlerin potansiyel kullanımı: Vipera ammodytes (Linnaeus, 1758) yılan zehrinin terapötik kullanım potansiyeli. II. Biyomühendislik Ögrenci Kongresi, 15-16 Mart 2014, İzmir, Türkiye.
 • Bandyopadhyay, P.K., Chakraborty, A., Mitra, A.K., & Göçmen, B. (2008). Monocystis elongatum n.sp. (Protozoa: Apicomplexa: Monocystidae) from seminal vesicles of the earthworm Perionyx excavatus (Perrier) (Annelida: Oligochaeta) in West Bengal, India. North-Western Journal of Zoology, 4(1), 91-98.
 • Bandyopadhyay, P.K., Göçmen, B., Bhowmik, B., & Mitra, A.K. (2006). A new species of Monocystis Stein, 1848 (Protista: Apicomplexa: Eugregarinida) from the Indian earthworm, Amynthas hawayanus Rosa, 1981 (Annelida: Oligochaeta). Türkiye Parazitoloji Dergisi, 30(2), 155-157.
 • Bandyopadhyay, P.K., Mallik, P., Göçmen, B., & Mitra, A.K. (2006). Monocystis apporectodea sp. nov. (Protozoa: Apicomplexa: Eugregarinida), from an Indian earthworm Apporrectodea trapezoides Duges. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 30(1), 50-52.
 • Bandyopadhyay, P.K., Mallik, P., Göçmen, B., & Mitra, A.K. (2006). Monocystis metaphirae sp. nov. (Protista: Apicomplexa: Monocystidae), from the earthworm Metaphirae houlleti (Perrier). Türkiye Parazitoloji Dergisi, 30(1), 53-55.
 • Bandyopadhyay, P.K., Mitra, A.K., & Göçmen, B. (2006). A new endoparasitic genus, Stomatocystis indica gen. nov., sp. nov. (Apicomplexa: Sporozoea: Stomatophorinae) from the seminal vesicles of an Indian earthworm (Annelida: Oligochaeta) Amynthas diffringens Baird. Zootaxa, 1191, 61-68.
 • Bandyopadhyay, P.K., Mitra, A.K., & Göçmen, B. (2009). Observation on Monocystis constricta n. sp. (Protozoa: Apicomplexa: Monocystidae) from an Indian Earthworm, Eutyphoeus quaripapillatus Michelsen, 1907. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 33(3), 254-258.
 • Banerjee, S., Bandyopadhyay, P.K., Göçmen, B., & Mitra, A.K. (2011). Myxobolus lalbaghensis sp. n. from a freshwater fish of West Bengal, India. North-Western Journal of Zoology, 7(1), 1-4.
 • Budak, A., & Göçmen, B. (1995). Kuzey Kıbrıs Lacerta laevis Gray, 1838 (Sauria: Lacertidae) örnekleri hakkında. Doğa-Turkish Journal of Zoology, 19(2), 1–15. Budak, A., & Göçmen, B. (2005). Herpetoloji. İzmir, Türkiye, Ege Üniversitesi Basımevi, 226 sp.
 • Budak, A., Atatür, M., & Göçmen, B. (2000). Omurgasızlar Sistematiği (Arthropoda Hariç). İzmir, Türkiye, Ege Üniversitesi Basımevi, 101 pp.
 • Budak, A., Atatür, M., Göçmen, B. & Akyurtlaklı, N. (2000). Omurgasızlar Sistematiği Uygulama Kılavuzu. İzmir, Türkiye, Ege Üniversitesi Basımevi, 81 pp.
 • Budak, A., Göçmen, B, Mermer, A., Ayaz, D., & Çiçek, K. (2006). Omurgalılar Biyolojisi Uygulama Kılavuzu. İzmir, Türkiye, Ege Üniversitesi Basımevi, 159 pp.
 • Budak, A., Göçmen, B., Mermer, A., & Kaya, U. (2002). Omurgalılar Sistematiği. İzmir, Türkiye, Ege Üniversitesi Basımevi, 268 pp.
 • Çelen, Ç., Göçmen, B., Erzurumlu, Y., Yildiz, M.Z., & Nalbantsoy, A. (2017). Inhibition of Na+/K+-ATPase in SHSY5Y and U87MG Cancer Cells by the venom of Desert Black Cobra (Walterinnesia morgani) from Şanlıurfa, Turkey. 1st International Congress on Cancer & Ion Channels (IONCC2017), 21 – 23 September 2017, Sanliurfa, Turkey.
 • Çelen, Ç., Keçeciler, C., Karış, M., Göçmen, B., Yesil-Celiktas, Ö., & Nalbantsoy, A. (2018). Cytotoxicity of Silica Nanoparticles with Transcaucasian Nose-horned Viper, Vipera ammodytes transcaucasiana, Venom on U87MG and SHSY5Y Neuronal Cancer Cells. Applied Biochemistry and Biotechnology, 186(2), 350-357.
 • Çevik, I.E., Göçmen, B. & Mermer, A. (2001). Hayvan Fizyolojisi, Cilt 1. İzmir, Türkiye, Ege Üniversitesi Basımevi, 127 pp.
 • Çiçek, K., & Göçmen, B. (2013). Food composition of Ocellated Skink, Chalcides ocellatus (Forskal, 1775) (Squamata: Scincidae) from the Cyprus Island. Acta Herpetologica, 8(2), 167-170.
 • Damm, M., Hempel, B.-F., Nalbantsoy, A., Petras, D., Karış, M., Gocmen, B., Oğuz, M.A., Kunthning, A., & Süssmuth, R. D. (2017). First venom analysis of the nose-horned viper Vipera ammodytes transcaucasiana and the transdanubian sand viper Vipera ammodytes montandoni by mass spectrometry and bioactivity screening. 30. Der Tag der Chemie ist eine Gemeinschaftsveranstaltung von Freie Universität Berlin 5. Juli 2017, Berlin, Germany.
 • Demiröz, T., Albayrak, G., Nalbantsoy, A., Göçmen, B., & Baykan, Ş. (2018). Anti-inflammatory properties of Centaurea calolepis Boiss. and cnicin against Macrovipera lebetina obtusa (Dwigubsky, 1832) and Montivipera xanthina (Gray, 1849) venoms in rat. Toxicon, 158, 37-42.
 • Demiröz, T., Albayrak, G., Nalbantsoy, A., Göçmen, B., &, Baykan, Ş. (2017). In vivo anti-inflammatory activities of Centaurea calolepis Boiss. and Cnicin against viper venom induced-inflammation. 2nd International Gazi Pharma Symposium Series (GPSS), 11-13 October 2017, Ankara, Turkey.
 • Er, Ö., Eksin, E., Soylu, H., Göçmen, B., Nalbantsoy, A., Yurt, F., & Erdem, A. (2018). Investigation of Vipera anatolica Venom Disintegrin via Intracellular Uptake with Radiolabeling Study and Cell Based Electrochemical Biosensing Assay. Applied Biochemistry and Biotechnology, 187(4), 1539-1550.
 • Ergen, G., Göçmen, B., & Falakalı, B. (2000). Ultrastructure of the cortex of the rumen ciliate Ophryoscolex purkynjei Stein, 1858 (Entodiniomorphida: Ophryoscolecidae). Turkish Journal of Zoology, 24(4), 385-390.
 • Erzurumlu, Y., Çelen, Ç., Göçmen, B., Yildiz, M.Z., & Nalbantsoy, A. (2017). Inhibition of Na+/K+-ATPase in Estrogen Receptor Negative MDA-MB-231 and Estrogen Receptor Positive MCF-7 Cancer Cells by the Venom of Desert Black Cobra (Walterinnesia morgani) from Şanlıurfa, Turkey. 1st International Congress on Cancer & Ion Channels (IONCC2017), 21 – 23 September 2017, Sanliurfa, Turkey.
 • Erzurumlu, Y., Petras, D., Göçmen, B., Hempel, B.-F., Heiss, P., Yıldız, M.Z., Süssmuth, R.D., & Nalbantsoy, A. (2017). Apoptotic Effects of Mount Bulgar Viper (Montivipera bulgardaghica) PLA2 and SVMPs Venom Peptide fractions on HeLa and A549 Cancer Cells. 2nd International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy, 8-11 November 2017, Kayseri, Turkey.
 • Godmann, O., Karış, M., & Göçmen, B. (2016). Geographic nestedness of Lyciasalamandra billae (Amphibia: Salamandridae) populations within L. antalyana and description of a new subspecies. Zoology in the Middle East, 62(3), 255-260
 • Göçmen, B. (1993). Sığır İşkembesinde Endosimbiyont Yaşayan Isotricha spp. Stein, 1859 (Isotrichidae, Trichostomatida) Üzerine Işık Mikroskobu Düzeyinde Morfolojik ve Sitolojik Gözlemler. Doğa-Turkish Journal of Zoology, 17, 289-301.
 • Göçmen, B. (1999). Epidinium Crawley, 1923 (Protozoa: Ciliophora: Entodiniomorphida) Cinsi Hakkında Morfolojik ve Taksonomik Araştırmalar. Doğa-Turkish Journal of Zoology, 23(Turkish Supplement 2), 429-463.
 • Göçmen, B. (1999). Ophryoscolex Stein, 1858 (Protozoa: Ciliophora: Entodiniomorphida) Cinsi Hakkında Morfolojik ve Taksonomik Araştırmalar. Doğa-Turkish Journal of Zoology, 23(Turkish Supplement 2), 397-427.
 • Göçmen, B. (2000). Genel Parazitoloji Ders Kitabı. İzmir, Türkiye, Ege Üniversitesi Basımevi, 359 pp.
 • Göçmen, B. (2000). New Rumen Ciliates from Turkish Domestic Cattle (Bos taurus L.): II. Epidinium graini n. sp. (Ophryoscolecidae, Entodiniomorphida). Turkish Journal of Zoology, 24(1), 23-31.
 • Göçmen, B. (2003). Anaerobik Protozoonlarda (Protista) Solunum ve Detoksifikasyon Organeli: Hidrogenozom. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 27, 71-74.
 • Göçmen, B. (2003). Kıbrıs Evcil Koyunlarında (Ovis ammon) Yaşayan Ophryoscolecid (Entodiniomorphida) İşkembe Siliyatı, Ophryoscolex purkynjei Stein, 1858 (Sensu Göçmen, 1999). Türkiye Parazitoloji Dergisi, 27(4), 273-279.
 • Göçmen, B. (2003). Kıbrıs Evcil Koyunlarında Yaşayan Ophryoscolecid (Entodiniomorphida) İşkembe Siliyat Cinsi, Epidinium Crawley, 1923. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 27(4), 280-286.
 • Göçmen, B. (2006). Kuzey Kıbrıs Herpetofaunası (Kurbağa ve Sürüngenlerimiz). Kıbrıs Türk Biyologlar ve Doğayı Koruma Derneği, Biyolojik Çeşitlilik ve Geleceğimiz Konferansları, 22 Mayıs 2006, Atatürk Kültür Merkezi, Lefkoşe, KKTC.
 • Göçmen, B. (2008). Tıbbi Önemi Olan Arthropodlar. In A. Başustaoğlu (Ed), Klinik Mikrobiyoloji (9ncu baskı) (pp. 2199-2218). Ankara, Türkiye, Atlas Kitapcılık ve Tic. Ltd. Sti., 2490 pp.
 • Göçmen, B. (2012). Siamesischer zwilling von Testudo graeca ibera. Marginata, 36, 54–55.
 • Göçmen, B. (2013). Sürüngenler. Saglik dünyamiz, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası. 1(2), 52-54.
 • Göçmen, B. (2013). Türkiyenin Amfibi ve Sürüngen Çeşitliliği. GAP Biyoçeşitlilik Sempozyumu, 23-25 Mayıs 2013, Şanlıurfa, Türkiye.
 • Göçmen, B. (2014). Protozooloji (Ökaryotik Mikrobiyoloji) [Protozoology (Eukaryotic Microbiology)]. Ankara, Türkiye, Palme Yayıncılık, 413 pp.
 • Göçmen, B. (2017). Prof. Dr. Rabia Nimet ÖKTEM’in (1934-2017) Ardından. Türk Biyoloji Dergisi, 30(3), 84-88.
 • Göçmen, B., & Akman, B. (2012). Lyciasalamandra arikani n. sp. & L. yehudahi n. sp. (Amphibia: Salamandridae), two new Lycian salamanders from Southwestern Anatolia. North-Western Journal of Zoology, 8(1), 181–194.
 • Göçmen, B., & Atatür, M.K. (2002). Some Rumen Ciliates (Isotrichidae, Trichostomatida; Epidininae, Ophryoscolecidae) of the Domestic Goat (Capra hircus L.) from Turkey. Turkish Journal of Zoology, 26(1), 15-26.
 • Göçmen, B., & Böhme, W. (2002). New evidence of the occurrence of the dice snake, Natrix tessellata (Laurenti, 1768) on Cyprus. Zoology in the Middle East, 27(2), 29–34.
 • Göçmen, B., & Budak, A. (2000). İşkembe Siliyatlarının (Protozoa: Ciliophora) Sınıflandırılmasında Kaudal Çıkıntıların Önemi ve Forma, Grup, Seri Taksonlarının Kullanımı. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 24(2), 214-216.
 • Göçmen, B., & Gürelli, G. (2007). İzmir civarinda dağılış gösteren bahçe salyangozu Helix aspersa Müller, 1774 (Mollusca: Pulmonata) da bir kamçılı türü Cryptobia helicis Leidy, 1846 (Kinetoplastida: Bodonea: Cryptobiidae) hakkında. XV. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 18-23 Kasım 2007, Kayseri, Türkiye.
 • Göçmen, B., & Gürelli, G. (2008). On the occurrence of the flagellated protozoan, Cryptobia helicis Leidy, 1846 (Kinetoplasta: Bodonea: Cryptobiidae) in the garden snail, Helix aspersa. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 32(1), 91-93.
 • Göçmen, B., & Gürelli, G. (2009). Rumen entodiniid ciliated protozoan fauna (Entodiniomorphida: Entodiniidae) of domestic sheep (Ovis ammon aries L.) from Northern Cyprus, with description of a new species, Entodinium cypriensis n. sp. Turkish Journal of Zoology, 33(2), 169–180.
 • Göçmen, B., & Gürelli, G. (2009). The occurence of the rumen ciliate Entodinium constrictum Dehority, 1974 (Entodiniidae, Entodiniomorphida) from domestic sheep (Ovis ammon aries L.) in Northern Cyprus. North-Western Journal of Zoology, 5(2), 301–306.
 • Göçmen, B., & Karaoğlu, A. (2005). Türkiye'nin Güneydoğusunda Dağılış Gösteren Evcil Keçilerin (Capra hircus L.) İşkembesinde Yaşayan Entodiniid (Entodiniidae, Entodiniomorphida) Siliyatlar. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 29(3), 211-218.
 • Göçmen, B., & Karış, M. (2017). Comparative study on the endangered Marmaris Lycian Salamander populations, Lyciasalamandra flavimembris (Mutz & Steinfartz, 1995) (Caudata: Salamandridae), with the description of several new localities. North-Western Journal of Zoology, 13(1), 49-57.
 • Göçmen, B., & Mebert, K. (2011). The rediscovery of Natrix tessellata on Cyprus. Mertensiella, 18, 383–387.
 • Göçmen, B., & Öktem, N. (1992). Sığır İşkembesinde Endosimbiyont Yaşayan Isotricha spp. Stein, 1859 (Isotrichidae, Trichostomatida) Üzerine Işık Mikroskobu Düzeyinde Morfolojik ve Sitolojik Gözlemler. XI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 24-27 Haziran 1992, Elazığ, Türkiye.
 • Göçmen, B., & Öktem, N. (1994). Paraldehyde Fuchsin Staining and Secretion of Rumen Ciliates of Cattle. Doğa-Turkish Journal of Zoology, 18, 107-110.
 • Göçmen, B., & Öktem, N. (1996). New Rumen Ciliates from Turkish Domestic Cattle (Bos taurus L.): I. The Presence of Entodinium dalli Dehority, 1974 with a New Forma, E. dalli f. rudidorsospinatum n. f. and Comparisons with Entodinium williamsi n. sp. European Journal of Protistology, 32(4), 513-522.
 • Göçmen, B., & Öktem, N. (1996). Türkiye Evcil Sığırlarında (Bos taurus L.) İşkembe Siliyatı Entodinium longinucleatum Dogiel, 1925 (Ciliophora: Entodiniomorphida: Entodiniidae)'un Taksonomik Durumu ve Bulunuşu. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 17-20 Eylül 1996, İstanbul, Türkiye.
 • Göçmen, B., & Öktem, N. (1999). İşkembe Siliyatı Entodinium longinucleatum Dogiel, 1925 (Ciliophora: Entodiniomorphida: Entodiniidae)'un Evcil Sığırlardaki Taksonomik Durumu. Doğa-Turkish Journal of Zoology, 23(Turkish Supplement 2), 465-471.
 • Göçmen, B., & Özbel, Y. (2001). İşkembede Yaşayan Kamçılı (Mastigophora) ve Holotriş Siliyat (Ciliophora) Protozoonlar. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 25(4), 405-425
 • Göçmen, B., & Özbel, Y. (2010). Faunistic Study of Sand Flies in Northern Cyprus. North-Western Journal of Zoology, 6(2), 149-161.
 • Göçmen, B., & Rastgeldi, S. (2001). Kurbağalar (Amphibia) ve Sürüngenlerde (Reptilia) Coccidiosis. In S. Dinçer (Eds.), Coccidiosis (309-321), İzmir, Türkiye, Meta Basım, 321 pp.
 • Göçmen, B., & Rastgeldi, S. (2004). A New Rumen Ciliate from the Turkish Domestic Goat (Capra hircus L.), Entodinium salmani n. sp (Entodiniidae, Entodiniomorphida). Turkish Journal of Zoology, 28(4), 295-299.
 • Göçmen, B., & Sezgin, Y. (2006). Kuzey Kıbrıs Evcil Keçilerinde (Capra hircus L.) Yaşayan İşkembe Siliyatı Ophryoscolex purkynjei Stein, 1858 (Sensu Göçmen, 1999). Türkiye Parazitoloji Dergisi, 30(3), 246-251.
 • Göçmen, B., & Yıldız, M.Z. (2006). Yılanlar ve insanlar ile ilişkileri. Kıbrıs Bilim, 2, 28–31.
 • Göçmen, B., Akyurtlaklı, N., & Özbel, Y. (2001). İşkembe Siliyatları Isotricha intestinalis Stein, 1859 ve Isotricha prostoma Stein, 1961 (Trichostomatida: Isotrichidae) Hakkında İnce Yapısal Gözlemler. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 25(2), 202-211.
 • Göçmen, B., Arıkan, H., & Yalçınkaya, D. (2011). A new Lycian salamander, threatened with extinction, from the Göynük Canyon (Antalya, Anatolia), Lyciasalamandra irfani n. sp. (Urodela: Salamandridae). North-Western Journal of Zoology, 7(1), 151–160.
 • Göçmen, B., Arıkan, H., Çiçek, K., & Yıldız, M.Z. (2007). A serological comparison of the populations of the Levantine viper, Macrovipera lebetina (Linnaeus, 1758) in Cyprus and Southern Turkey. North-Western Journal of Zoology, 3(2), 75–80.
 • Göçmen, B., Arıkan, H., Mermer, A., Langerwerf, B., & Bahar, H. (2006). Morphological, hemipenial and venom electrophoresis comparisons of Levantine viper, Macrovipera lebetina (Linnaeus, 1758) from Cyprus and Southern Anatolia. Turkish Journal of Zoology, 30(2), 225–234.
 • Göçmen, B., Arıkan, H., Özbel, Y., Mermer, A., & Çiçek, K. (2006). Clinical, physiological and serological observations on human following Macrovipera lebetina lebetina envenomating. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 30(2), 158–162.
 • Göçmen, B., Arıkan, H., Yıldız, M.Z., Mermer, A., & Alpagut-Keskin, N. (2009). Serological characterization and confirmation of the taxonomic status of Montivipera albizona (Serpentes, Viperidae) with an additional new locality record and some phylogenetical comments. Animal Biology, 59, 87–96.
 • Göçmen, B., Atatür, M.K., Budak, A., Bahar, H., Yıldız, M.Z., & Alpagut-Keskin, N. (2009). Taxonomic notes on the snakes of Northern Cyprus, with observations on their morphologies and ecologies. Animal Biology, 59, 1–30.
 • Göçmen, B., Atatür, M.K., Budak, A., Mermer, A., Sayım Özkan, F., & Çiçek, K. (2011). Omurgasızlar Biyolojisi Uygulama Kılavuzu. İzmir, Türkiye, Ege Üniversitesi Basımevi, 195 pp.
 • Göçmen, B., Budak, A., & Karataş, A. (2008). Niğde'nin Biyolojik Çeşitliliği: Amfibiler (Kurbağalar). In A. Karataş, A. Karataş, & M. Sözen, (Eds), Aladağlar'dan Bolkarlar'a Niğde'nin Biyoçeşitliliği (Elkitabı) (pp. 162-165). Niğde, Türkiye, Hamle Gazetecilik ve Matbaacılık Ltd. Sti., 345 pp.
 • Göçmen, B., Budak, A., & Karataş, A. (2008). Niğde'nin Biyolojik Çeşitliliği: Reptiller (Sürüngenler). In A. Karataş, A. Karataş, & M. Sözen, (Eds), Aladağlar'dan Bolkarlar'a Niğde'nin Biyoçeşitliliği (Elkitabı) (pp. 166-181). Niğde, Türkiye, Hamle Gazetecilik ve Matbaacılık Ltd. Sti., 345 pp.
 • Göçmen, B., Çiçek, K., Akman, B., Yalçınkaya, D., & Oğuz, M.A. (2015). Population size estimates of Lissotriton vulgaris (L., 1758) and Triturus ivanbureschi Arntzen & Wielstra 2013 (Caudata: Salamandridae) from Edirne, European part of Turkey. North-Western Journal of Zoology, 11(2), 342-346.
 • Göçmen, B., Çiçek, K., İğci, N., & Akman, B. (2013). Data on the reproduction of a Caucasian Viper, Vipera kaznakovi Nicolsky, 1909 (Serpentes: Viperidae). Ecologia Balkanica, 5(2), 99-101.
 • Göçmen, B., Çiçek, K., Mermer, A., & Akman, B. (2013). Notes on the reproduction of Lyciasalamandra atifi (Başoğlu, 1967) (Amphibia: Salamandridae) from Cebireis Mountain (Antalya, Turkey). Biherean Biologist, 7(1), 52-53.
 • Göçmen, B., Çiçek, K., Yıldız, M.Z., Atatür, M.K., Dinçarslan, Y.E., & Mebert, K. (2011). A preliminary study on the feeding biology of the dice snake, Natrix tessellata, in Turkey. Mertensiella, 18, 365–369.
 • Göçmen, B., Dehority, B.A., & Rastgeldi, S. (2002). The Occurrence of the Rumen Ciliate Metadinium banksi Dehority, 1985 (Ophryoscolecidae, Entodiniomorphida) from Domestic Goats (Capra hircus L.) in Southeastern Turkey. Turkish Journal of Zoology, 26(4), 367-370.
 • Göçmen, B., Dehority, B.A., & Rastgeldi, S. (2003). Ciliated Protozoa in the Rumen of Turkish Domestic Cattle (Bos taurus L.). Journal of Eukaryotic Microbiology, 50(2), 104-108.
 • Göçmen, B., Dehority, B.A., Rastgeldi, S., & Talu, G. (2000). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Evcil Koyunlarının (Ovis ammon aries) Ophryoscolecid (Entodiniomorpida) İşkembe Siliyat Faunası. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül 2000, Ankara, Türkiye.
 • Göçmen, B., Dehority, B.A., Talu, G.H., & Rastgeldi, S. (2001). The Rumen Ciliate Fauna of Domestic Sheep (Ovis ammon aries) from the Turkish Republic of Northern Cyprus. Journal of Eukaryotic Microbiology, 48(4), 455-459.
 • Göçmen, B., Disi, A.M., & Yıldız, M.Z. (2008). On the occurrence of Blanus strauchi aporus Werner, 1898 and Chalcides guentheri Boulenger, 1887 in the Mediterranean Ecozone of Syria. Zoology in the Middle East, 43, 69–74.
 • Göçmen, B., Ehl, S., Karış, M., Thiesmeier, B., & Kordges, T. (2018). Molecular and morphological evidence for a new subspecies of Fazila’s Lycian Salamander Lyciasalamandra fazilae in South-west Anatolia. Zoology in the Middle East, 64(4), 304-314.
 • Göçmen, B., Falakalı Mutaf, B., & Tosunoğlu, M. (2001). New Rumen Ciliates From Turkish Domestic Cattle (Bos taurus L.): 3. Eudiplodinium dehorityi n. sp. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 25(3), 1-3.
 • Göçmen, B., Franzen, M., Yıldız, M.Z., Akman, B., & Yalçınkaya, D. (2009). New locality records of eremial snake species in southeastern Turkey (Ophidia: Colubridae, Elapidae, Typhlopidae, Leptotyphlopidae). Salamandra, 45(2), 110–114.
 • Göçmen, B., Geçit, M., & Karış, M. (2014). New locality records of the Striped Dwarf Snake, Eirenis lineomaculatus Schmidt, 1939 (Squamata: Ophidia: Colubridae) in Turkey. Biherean Biologist, 8(2), 126-128.
 • Göçmen, B., Gürelli, G., & Dehority, B.A. (2012). Fecal ciliate composition of Cypriot domestic horses (Equus caballus Linnaeus, 1758). Turkish Journal of Zoology, 36(2), 163–170.
 • Göçmen, B., Heiss, P., Petras, D., Nalbantsoy, A., & Süssmuth, R.D. (2015). Mass spectrometry guided venom profiling and bioactivity screening of the Anatolian Meadow Viper, Vipera anatolica. Toxicon, 107, 163-174.
 • Göçmen, B., İğci, N., Akman, B., & Oğuz, M.A. (2013). New locality records of snakes (Ophidia: Colubridae: Dolichophis, Eirenis) in Eastern Anatolia. North-Western Journal of Zoology, 9(2), 276-283.
 • Göçmen, B., İnanç, M., Rastgeldi, S., & Tosunoğlu, M. (2000). Adana Evcil Keçilerinde (Capra hircus) Polyplastron (Ciliophora: Entodiniomorpida: Ophryoscolecidae) Cinsinin Bulunuşu ve Taksonomisi Üzerine Bir Çalışma. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül 2000, Ankara, Türkiye.
 • Göçmen, B., Karış, M., Özmen, E., & Oğuz, M.A. (2018). First Record of the Palestine Viper Vipera palaestinae (Serpentes: Viperidae) from Anatolia. South-Western Journal of Horticulture, Biology and Environment, 9(2), 87-90.
 • Göçmen, B., Kaşot, N., Yıldız, M.Z., Sas, I., Akman, B., Yalçınkaya, D., & Gücel, S. (2008). Results of the herpetological trips to Northern Cyprus. North-Western Journal of Zoology, 4(1), 139–149.
 • Göçmen, B., Kumlutaş, Y., & Tosunoğlu, M. (1996). A new subspecies, Ablepharus kitaibelii (Bibron & Borry, 1833) budaki n. ssp. (Sauria: Scincidae) from the Turkish Republic of Northern Cyprus. Doğa-Turkish Journal of Zoology, 20, 397–405.
 • Göçmen, B., Mebert, K., & Karış, M. (2015). New distributional data on Vipera (berus) barani from Western and Northeastern Anatolia. Herpetological Notes, 8, 609-615.
 • Göçmen, B., Mebert, K., Akman, B., Yalçınkaya, D., Karış, M., & Erturhan, M. (2011). New locality records of snakes resembling the big-headed grass snake, Natrix megalocephala Orlov & Tuniyev, 1987 (Ophidia: Colubridae) in Turkey. North-Western Journal of Zoology, 7(2), 363–367.
 • Göçmen, B., Mebert, K., İğci, N., Akman, B., Yıldız, M.Z., Oğuz, M.A., & Altın, Ç. (2014). New locality records for four rare species of vipers (Reptilia: Viperidae). Zoology in the Middle East, 60(4), 306-313.
 • Göçmen, B., Mebert, K., Karış, M., Oğuz, M.A., & Ursenbacher, S. (2017). A new population and subspecies of the critically endangered Anatolian meadow viper Vipera anatolica Eiselt and Baran, 1970 in eastern Antalya province. Amphibia-Reptilia, 38(3), 289 –305.
 • Göçmen, B., Mulder, J., Karış, M., & Oğuz, M.A. (2014). The poorly known Anatolian Meadow Viper, Vipera anatolica: new morphological and ecological data. Herpetologica Romanica, 8, 1-10.
 • Göçmen, B., Mülder, J., Karış, M., & Mebert, K. (2015). New locality records Vipera ammodytes transcaucasiana Boulenger, 1913 in Turkey. South-Western Journal of Horticulture, Biology and Environment, 6(2), 91-98.
 • Göçmen, B., Nagy, T.Z., Çiçek, K., & Akman, B. (2015). An unusual juvenile coloration of the whip snake Dolichophis jugularis (Linnaeus, 1758) observed in Southwestern Anatolia, Turkey. Herpetological Notes, 8, 531-533.
 • Göçmen, B., Nilson, G., Yıldız, M.Z., Arıkan, H., Yalçınkaya, D., & Akman, B. (2007). On the occurrence of the black cat snake, Telescopus nigriceps (Ahl, 1924) (Serpentes: Colubridae) from the Southeastern Anatolia, Turkey with some taxonomical comments. North-Western Journal of Zoology, 3(2), 81–95.
 • Göçmen, B., Oğuz, M.A., Karış, M., & Kösemen, C. M. (2016). New records of two Lacertid species and the confirmation of the occurrence of Anguis fragilis L. 1758 from Ankara Province. South-Western Journal of Horticulture, Biology and Environment, 7(1), 35-41.
 • Göçmen, B., Rastgeldi, S., & Özbel, Y. (2001). Cryptosporidium Tyzzer, 1907 (Protista: Apicomplexa: Coccidia) ve Sürüngenlerde Coccidiosis. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 25(4), 335-338.
 • Göçmen, B., Rastgeldi, S., Karaoğlu, A., & Aşkan, H. (2005). Rumen Ciliated Protozoa of the Turkish domestic goats (Capra hircus L.). Zootaxa, 1091, 53-64.
 • Göçmen, B., Şenol, A., & Mermer, A. (2002). A new record of Schneider’s skink, Eumeces schneideri Daudin, 1802 (Sauria: Scincidae) from Northern Cyprus. Zoology in the Middle East, 25, 19–22.
 • Göçmen, B., Tok, C.V., Kaya, U., & Tosunoğlu, M. (1996). Kuzey Kıbrıs herpetofaunası hakkında bir ön çalışma raporu. Doğa-Turkish Journal of Zoology, 20(Ek Sayı), 161–176.
 • Göçmen, B., Torun, S. & Öktem, N. (1999). Türkiye Evcil Koyun (Ovis ammon aries)'larının İşkembe Siliyat (Protozoa: Ciliophora) Faunası Hakkında Bir Ön Çalışma: II-Familya Opryoscolecidae (Entodiniomorphida). Doğa-Turkish Journal of Zoology, 23(Turkish Supplement 2), 473-490.
 • Göçmen, B., Tosunoglu, M., & Taşkavak, E. (2003). A taxonomic comparison of the hardun, Laudakia stellio (Reptilia, Agamidae), populations of Southern Turkey (Hatay) and Cyprus. Zoology in the Middle East, 28, 25–32.
 • Göçmen, B., Tosunoğlu, M., & Ayaz, D. (2002). First record of the leopard gecko, Eublepharis angramainyu (Reptilia: Sauria: Eublepharidae), from Anatolia. Herpetological Journal, 12(2), 79–80.
 • Göçmen, B., Tosunoğlu, M., & Falakalı, B. (2001). New Rumen Ciliates from Turkish Domestic Cattle (Bos taurus L.): 3. Entodinium oektemae n. sp. and Entodinium imaii n. sp. (Entodiniidae, Entodiniomorphida). Turkish Journal of Zoology, 25(3), 269-274.
 • Göçmen, B., Veith, M., Akman, B., Godmann, O., İğci, N., & Oğuz, M.A. (2013). New records of the Turkish Lycian salamanders (Lyciasalamandra, Salamandridae). North-Western Journal of Zoology, 9(2), 319-328.
 • Göçmen, B., Veith, M., İğci, N., Akman, B., Godmann, O., & Wagner, N. (2013). No detection of the amphibian pathogen Batrachochytrium dedrobatidis in terrestrial Turkish salamanders (Lyciasalamandra) despite its occurence in syntopic frogs (Pelophylax bedriagae). Salamandra, 49(1), 51-55.
 • Göçmen, B., Werner, Y.L., & Elbeyli, B. (2008). Cannibalism in Dolichophis jugularis (Serpentes: Colubridae): more than random. Current Herpetology, 27(1), 1–7.
 • Göçmen, B., Yıldız, M.Z., Yalçınkaya, D., & Akman, B. (2008). Bolkar Dağlarında (Ulukışla, Niğde) Yaşayan Toros Kurbağası Rana holtzi Werner, 1898 Populasyon Büyüklüğünün Son Durumu Hakkında. VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 20-23 Ekim 2008, Girne, KKTC.
 • Gücel, S., Charalambidou, I., Göçmen, B., & Kunt, K.B. (2019). New data of spiders (Arachnida, Araneae) of Cyprus. 1. Dysderidae found in caves. ZooKeys, 825, 43-53.
 • Gücel, S., Charalambidou, I., Göçmen, B., Karatas, A., Özden, Ö., Soyumert, A., & Fuller, W. (2008). Monitoring biodiversity of the buffer zone in Cyprus. Poster at UFZ EuMon conference ‘Monitoring Biodiversity in Europe. Volunteers, Efficiency and Costs’, 28-30 January 2008, Leipzig, Germany.
 • Gücel, S., Charalambidou, I., Göçmen, B., Karataş, A., Özden, Ö., Soyumert, A., & Kassinis, N. (2008). First inventory of habitats and biodiversity of the buffer zone in Cyprus. 1st International Congress Documenting, Analysing and Managing Biodiversity in the Middle East, 20-23 October 2008, Aqaba, Jordan.
 • Gücel, S., Özden Fuller, Ö., Göçmen, B., & Kunt, K.B. (2018). Harpactea gunselorum sp. n., a new spider species from Northern Cyprus (Araneae: Dysderidae). Serket - The Arachnological Bulletin of the Middle East and North Africa, 16(2), 80-86.
 • Gürelli, G., & Göçmen, B. (2007). Natural infection of Helix aspersa (Mollusca: Pulmonata) by Dicrocoeliidae (Digenea) larval stages in İzmir, Turkey. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 31(2), 150–153.
 • Gürelli, G., & Göçmen, B. (2008). İzmir yöresi civarindaki evcil atlarin Equus caballus Linnaeus, 1758 bağırsak siliyatlarından bir tür Blepharocorys curvicula (Ciliophora: Blepharocorythidae) hakkında. XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2008, Trabzon, Türkiye.
 • Gürelli, G., & Göçmen, B. (2009). Intestinal ciliate composition found in the feces of the Cypriot wild donkey, Equus asinus Linnaeus, 1758. European Journal of Protistology, 46(1), 38–42.
 • Gürelli, G., & Göçmen, B. (2009). İzmir civarındaki evcil atların (Equus caballus Linnaeus, 1758) arka bağırsağında tespit edilen siliyatlardan Blepharocorys curvigula (Ciliophora: Blepharocorythidae) Hakkında. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 33(2), 169–171.
 • Gürelli, G., & Göçmen, B. (2010). Intestinal ciliate composition found in the feces of the Cypriot wild donkey, Equus asinus Linnaeus, 1758. European Journal of Protistology, 46(1), 38–42.
 • Gürelli, G., & Göçmen, B. (2010). Kıbrıs evcil atlarının bağırsak siliyatlarından bir tür, Hemiprorodon gymnoposthium (Ciliophora: Buetschliidae). Türkiye Parazitoloji Dergisi, 34(3), 206–208.
 • Gürelli, G., & Göçmen, B. (2011). Intestinal ciliate composition found in the feces of the Turk rahvan horse Equus caballus, Linnaeus 1758. European Journal of Protistology 47(4), 245–255.
 • Gürelli, G., & Göçmen, B. (2012). Intestinal ciliate composition found in the feces of racing horses from Izmir, Turkey. European Journal of Protistology, 48(2), 215–226.
 • Gürelli, G., & Göçmen, B. (2012). Ülkemiz atlarında (Equus caballus Linnaeus, 1758) yaşayan arka bağırsak siliyatları Paraisotricha colpoidea Fiorentini, 1890 ve P. minuta Hsiung, 1930 (Ciliophora: Paraisotrichidae) hakkında. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 36(1), 28–32.
 • Gürelli, G., & Göçmen, B. (2013). Bundleia (Ciliophora: Entodiniomorphida: Buetschliidae) ürlerinin morfolojik özellikleri ve Bundleia Cunha & Muniz, 1928'da bölünme morgogenezi. I. Ulusal Zooloji Kongresi, 28-31 Ağustos 2013, Nevşehir, Türkiye.
 • Gürelli, G., & Göçmen, B. (2014). Bundleia (Ciliophora: Entodiniomorphida: Buetschliidae) spp.'nin morfolojik özellikleri ve Bundleia Cunha & Muniz, 1928'da ontogenez. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 38(4), 236–247.
 • Gürelli, G., Göçmen, B., & Yıldız, M. Z. (2012). Rumen ciliates from the Goitered gazelle (Gazella subgutturosa) living in the Şanlıurfa Province of Turkey. Biharean Biologist, 6(1), 42–44.
 • Gürelli, G., Göçmen, B., Çetin-Doğan, T., & Alpagut-Keskin, N. (2007). First record of Mesocestoides spp. Vaillant 1863 tetrathyridia (Cestoidea: Cyclophyllidea) in Anatolian lizard, Anatololacerta danfordi (Günther, 1876) in Turkey. North-Western Journal of Zoology, 3(2), 96–104.
 • Heis, P., Petras, D., Göçmen, B., Nalbantsoy, A., Karış, M., Yıldız, M.Z., & Süssmuth, R.D. (2015). Venomic characterization and bioactivity screening of Vipera anatolica, Montivipera bulgardaghica and Vipera darevskii. 18th World Congress of the International Society on Toxinology, 25-30 September 2015, Oxford, United Kingdom.
 • Hempel, B.F., Damm, M., Göçmen, B., Karış, M., Oguz, M.A., Nalbantsoy, A., & Süssmuth, R.D. (2018). Comparative venomics of the Vipera ammodytes transcaucasiana and Vipera ammodytes montandoni from Turkey Provides Insights into Kinship. Toxins, 10(1), 23-24.
 • Hempel, B.-F., Nalbantsoy, A., Petras, D., Göçmen, B., Karış, M., Kunthning, A., & Süssmuth, R.D. (2016). Venom analysis of the Transcaucasian Nose-horned Viper (Vipera ammodytes transcaucasiana) by mass spectrometry and bioactivity screening. XII Congress of Pan-American Section of the International Society on Toxinology (IST2016), Miami, Florida, USA.
 • Hofmann, S., Mebert, K., Schulz, K.D., Helfenberger, N., Göçmen, B., & Böhme, W. (2018). A new subspecies of Zamenis hohenackeri (Strauch, 1873) (Serpentes: Colubridae) based on morphological and molecular data. Zootaxa, 4471(1), 137-153.
 • Igci, N., Göçmen, B., Yildiz, M.Z., & Özel-Demiralp, F. D. (2009). Yılan Zehirlerinin Biyoteknolojik Kullanım Potansiyeli ve Koca Engerek, Macrovipera lebetina (Linnaeus, 1758)'in Güneydoğu Anadolu ve Kıbrıs'ta Yaşayan İki Alt Türünün Zehirlerinin Karşılaştırılması. XVI. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 13-16 Aralık 2009, Antalya, Türkiye.
 • Iğci, N., Göçmen, B., Karış, M., & Akman, B. (2017). Türkiye'den Natrix natrix (L., 1758) ve Natrix tessellata (Laurenti, 1786) Türlerinde Savunma Davranışı Olarak Otohemoraji Gözlemi. Commagene Journal of Biology, 1(1), 63-64.
 • Iğci, N., Nalbantsoy, A., Erkan, L.G., Akca, G.Y., Yalcin, H.T., Yalcin, M., & Göçmen, B. (2016). Screening of cytotoxic, anti-angiogenic, anti-tumorogenic and antimicrobial activities of Anatolian Vipera ammodytes (Nose-horned viper) venom. Turkish Journal of Biochemistry, 41(6), 483-489
 • Iğci, N., Petras, D., Göçmen, B., Süssmuth, R., Yıldız, M.Z., & Özel-Demiralp, F. D. (2015). Comparative venomic characterization of four medicinally important Turkish vipers (Macrovipera lebetina, Montivipera xanthina, Vipera ammodytes, V. kaznakovi). Proteomic Form 2015, 22-25 March 2015, Berlin, Germany.
 • Itırlı, G., Tosunoğlu, M., & Göçmen, B. (2006). Türkiye’deki Bazı Kaplumbağa Türlerinde Hematolojik İncelemeler. XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran 2006, Aydın, Türkiye.
 • Ito, A., Honma, H., Gürelli, G., Göçmen, B., Mishima, T., Nakai, Y., & Imai, S. (2010). Redescription of Triplumaria selenica Latteur et al., 1970 (Ciliophora, Entodiniomorphida) and its phylogenetic position based on the infraciliary bands and 18SSU rRNA gene sequence. European Journal of Protistology 46(3), 180–188.
 • İğci, N., Akman, B., Göçmen, B., Adakul, A., & Oğuz, M.A. (2013). A new locality record of Caucasian Parsley Frog, Pelodytes caucasicus Boulenge, 1896 (Amphibia: Anura: Pelodytidae) in the eastern Black Sea region of Anatolia. Biherean Biologist, 7(1), 54-56.
 • İğci, N., Göçmen, B., Akman, B., Demirsoy, A., & Oğuz, M.A. (2015). Range extension of four species of snakes (Ophidia: Eirenis, Pseudocyclophis, Platyceps) in eastern Anatolia. Biharean Biologist, 9(2), 166-169.
 • İğci, N., Gökçe, H., Gürman, C., Uysal, L. Z., Yıldız, M.Z., Göçmen, B., & Demiralp, F. D. Ö. (2013). Türkiye'de Dağılış Gösteren Koca Engerek, Osmanlı Engereği ve Burunlu Engerek Ham Zehirlerinin Kan Pıhtılaşması ve Trombosit Kümeleşmesi Üzerine Etkileri. 39. Ulusal Hematoloji Kongresi, 23-26 Ekim 2013, & 8th Balkan Day of Hematology, October 25th, 2013, Antalya, Türkiye.
 • İğci, N., Yıldız, M.Z., Akman, B., & Göçmen, B. (2015). Ağrı İlinin Herpetofaunası. II. Ulusal Zooloji kongresi, 28-31 Ağustos 2015, Afyon, Türkiye.
 • Karakişi, H., İşisağ, S., Engin, D., & Göçmen, B. (1995). Islet-cell Innervation in Pancreas of Lacerta laevis (Lacertidae, Sauria). XII th National Congress on Electron Microscope, 11-15 September 1995, Antalya, Türkiye.
 • Karakişi, H., İşisağ, S., Engin, D., & Göçmen, B. (1995). Islet-cell innervation in the pancreas of Lacerta laevis (Lacertidae, Sauria). Turkish Journal of Medical Sciences, Supplement, 117.
 • Karakuş, M., Göçmen, B., & Özbel, Y. (2012). Insecticide suspectibility of wild-caught sand fly populations collected from certain districts of Aegean region. European Society for Ecology (E-sove 2012), from biology to integrated control in changing world, the 18th International Conference, 8-11 October 2012, Corum, Montpellier, France.
 • Karakuş, M., Göçmen, B., & Özbel, Y. (2017). Insecticide Susceptibility Status of Wild-Caught Sand Fly Populations Collected from Two Leishmaniasis Endemic Areas in Western Turkey. Journal of Arthropod-Borne Diseases, 11(1), 86-95.
 • Karakuş, M., Göçmen, B., Balcıoğlu, C., & Özbel, Y. (2012). Insecticide suspectibility of wild-caught sand fly populations collected from certain districts of Aegean region. European Multicolloquium of Parasitology (EMOP XI), 25-29 July 2012, Cluj-Napoca, Romania.
 • Karataş, A., Göçmen, B., & Karataş, A. (2008). A new record for Turkish lice Fauna: Dennyus hirundinis (Linnaeus, 1761) (Mallophaga: Menoponide). Türkiye Parazitoloji Dergisi, 32(1), 77-78.
 • Karış, M., & Göçmen, B. (2014). A new data on the distribution of the Hatay Lizard, Phenicolacerta laevis (Gray, 1838) (Squamata: Lacertidae) from the western Anatolia. Biherean Biologist, 8(1), 56-59.
 • Karış, M., & Göçmen, B. (2016). Notes on the reproduction of the Transcaucasian Nose-horned Viper, Vipera ammodytes transcaucasiana Boulenger, 1913 (Ophidia: Viperidae) from the Işık Mountain (Çankırı, Turkey). Biharean Biologist, 10(2), 148-149.
 • Karış, M., & Göçmen, B. (2017). On a new finding of the local endemic Amanos Dwarf Snake, Muhtarophis barani (Serpentes: Colubridae) from Southern Turkey. South-Western Journal of Horticulture, Biology and Environment, 9(1), 47-52.
 • Karış, M., Göçmen, B., & Mermer, A. (2015). Taxonomical and Biological Comparison of the Two Luschan's Lycian salamander, Lyciasalamandra luschani (Steindachner, 1891) (Urodela: Salamandridae) Populations from Southwestern Anatolia. South-Western Journal of Horticulture, Biology and Environment, 6(2), 107-136.
 • Karış, M., Şener, D., Yalçın, H.T., Nalbantsoy, A., & Göçmen, B. (2018). Major biological activities and protein profiles of skin secretions of Lissotriton vulgaris and Triturus ivanbureschi. Turkish Journal of Biochemistry, 43(6), 605-612.
 • Karış, M., Veith, M., Göçmen, B., Oğuz, M.A., Şener, D., & Kurt, B. (2017). Genetic confirmation of the occurrence and notes on the ecology of the yellow-bellied toad, Bombina variegata (L., 1758) (Amphibia: Bombinatoridae) in the European part of Turkey. Herpetological Bulletin, 139, 25-27.
 • Kumlutaş, Y., Tosunoğlu, M., & Göçmen, B. (1999). Karadeniz bölgesi Rana ridibunda (Anura: Raniidae) populasyonları üzerinde morfolojik araştırma. Doğa-Turkish Journal of Zoology, 23(Ek Sayı 3), 801–806.
 • Kyriazi, K., Kornilios, P., Nagy, Z.T., Poulakakis, N., Kumlutaş, Y., Ilgaz, Ç., Avcı, S., Göçmen, B., & Lymberakis, P. (2013). Comparative phyllogeography reveals distinct colonization patterns of Cretan snakes. Journal of Biogeography, 40, 1143–1155.
 • Mallik, P., & Bandyopadhyay P.K. (2009). Nematocystis bayrami sp. n. (Protozoa, Apicomplexa, Eugregarinida) monocystid gregarine from Eutyphoeus orientalis Beddard (Annelida, Oligochaeta). North-Western Journal of Zoology, 5(2), 420-423.
 • Mebert, K., Göcmen, B., İğci, N., Oğuz, M.A., Karış, M., & Ursenbacher, S. (2015). New records and search for contact zones among parapatric vipers in the genus Vipera (barani, kaznakovi, darevskii, eriwanensis), Montivipera (wagneri, raddei), and Macrovipera (lebetina) in northeastern Anatolia. British Herpetological Bulletin, 133, 13-22. Mebert, K., Göçmen, B., & Karış, M. (2017). Range extension of the critically endangered Anatolian Meadow Viper Vipera anatolica senliki in eastern Antalya province. South-Western Journal of Horticulture, Biology and Environment, 8(2), 65-77.
 • Mebert, K., Göçmen, B., İğci, N., Oğuz, M.A., & Kariş, M. (2017). Vipers in Anatolia: Status Quo vs. IUCN Red List Data. 5th Biology of the Vipers, 10–20 May 2017, Chefchaouen, Morocco.
 • Mebert, K., Göçmen, B., Karış, M., İğci, N., & Ursenbacher, S. (2016). The Valley of Four Viper Species and a Highland of Dwarfs: Fieldwork on Threatened Vipers in Northeastern Turkey. Internetional Reptile Conservation Foundation, Reptiles & Amphibians: Conservation and Natural History, 23(1), 1-9.
 • Mebert, K., İğci, N., Göçmen, B., & Ursenbacher, S. (2014). Vipern der Nördost-Türkei: Genfluss und Umweltfaktoren zwischen den Taxa des Vipera-barani-kaznakovi-darevskii-Komplexes. Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde Terraria ELAPHE, 49, 58-67.
 • Mermer, A., Göçmen, B., & Çiçek, K. (2012). Extreme cases of colour pattern and size in Levantine viper, Macrovipera lebetina (L., 1758) from the west of Euphrates Basin (Southern Anatolia, Turkey). Biharean Biologist, 6(1), 70–71.
 • Mermer, A., Göçmen, B., & Tok, C.V. (1996). Kuzey Kıbrıs Chalcides ocellatus Forskal, 1775 (Sauria: Scincidae) örnekleri hakkında. Doğa-Turkish Journal of Zoology, 20(Ek Sayı), 265–269.
 • Mermer, A., Göçmen, B., Çiçek, K., Ergen, G., Sezgin, Y., & Yıldız, M.Z. (2006). Kıbrıs evcil keçilerinde yaşayan işkembe siliyatı Ophryoscolex purkynjei Stein, 1858 (Ciliophora: Entodiniomorphida)'de morfometrik varyasyonlar. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 30(3), 252-257.
 • Mermer, A., Rastgeldi, S., Ergen, G., & Göçmen, B. (2003). Occurrence of the Rumen Ciliate, Elytroplastron bubali (Dogiel, 1928) in Turkish Domestic Goats (Capra hircus). Türkiye Parazitoloji Dergisi, 227(4), 270-272.
 • Nalbantsoy, A., Erel, S., Koksal, C., Göçmen, B., Yildiz, M.Z., & Karabay Yavaşoğlu, Ü. (2012). Anti-inflammatory activity of Artemisia absinthium L. in viper venom [Montivipera xanthina (Gray)] and Carreganen-induced acute inflamation in Rat. Federation of Clinical Immunology Societies (FOCIS) 12th Annual Meeting, 20-23 June 2012, Vancouver, BC, Canada.
 • Nalbantsoy, A., Erel, Ş.B., Köksal, Ç., Göçmen, B., Yıldız, M.Z., & Yavaşoğlu, Ü.K. (2013). Viper venom induced inflamation with Montivipera xanthina (Gray, 1849) and the anti-snake venom activities of Artemisia absintum L. in rat. Toxicon, 65, 34–40.
 • Nalbantsoy, A., Hempel, B.F., Petras, D., Heiss, P., Göçmen, B., İğci, N., Yıldız, M.Z., & Süssmuth, R. D. (2017). Combined venom profiling and cytotoxicity screening of the Radde's mountain viper (Montivipera raddei) and Mount Bulgar Viper (Montivipera bulgardaghica) with potent cytotoxicity against human A549 lung carcinoma cells. Toxicon, 135, 71-83.
 • Nalbantsoy, A., İğci, N., Göçmen, B., & Mebert, K. (2016). Cytotoxic Potential of Wagner's Viper, Montivipera wagneri Venom. North-Western Journal of Zoology, 12(1), 286-291. Nalbantsoy, A., Karabay Yavaşoğlu, Ü., Sayım, F., Deliloğlu-Gürhan, İ., Göçmen, B., Arıkan, H., & Yildiz, M.Z. (2012). Determination of in vivo toxicity, in vitro cytotoxicity and anti-venom production of the Cypriotic Blunt-nosed viper, Macrovipera lebetina lebetina venom. Federation of Clinical Immunology Societies (FOCIS) 12th Annual Meeting, 20-23 June 2012, Vancouver, BC, Canada.
 • Nalbantsoy, A., Karabay-Yavaşoğlu, N.Ü., Sayım, F., Delioğlu-Gürhan, I., Göçmen, B., Arıkan, H., & Yıldız, M.Z. (2012). Determination of in vivo toxicity and in vitro cytotoxicity of the venom from the Cypriot blunt-nosed viper Macrovipera lebetina lebetina and antivenom production. Journal of Venomous Animals and Toxins Including Tropical Diseases, 18(2), 208–216.
 • Nalbantsoy, A., Karış, M., & Göçmen, B. (2015). Bazı Yılan Ham Zehirlerinin LPS ile Gndüklenen RAW 264.7 Makrofaj Hücrelerinde iNOS Gnhibisyonu ve Enflamatuvar Hastalıklarda Kullanım Potansiyeli Üzerine Etkilerinin Araştırılması. 23. Ulusal İmmünoloji Kongresi, 26-30 Nisan 2015, Antalya, Türkiye.
 • Nalbantsoy, A., Karış, M., & Göçmen, B. (2016). Cytotoxic effects of non-hemolytic skin-parotoid gland secretions of the bufonid toads from Turkey. 1st International Cell Death Research Congress, 4-7 May 2016, İzmir, Turkey.
 • Nalbantsoy, A., Karış, M., Yalçın, H.T., & Göçmen, B. (2016). Biological activities of skin and parotoid gland secretions of bufonid toads (Bufo bufo, Bufo verrucosissimus and Bufotes variabilis) from Turkey. Biomedicine & Pharmacotherapy, 80, 298-303.
 • Oğuz, M.A., Aşkın, D., Şener, D., Ekin, H., Karış, M., & Göçmen, B. (2017). A stillbirth observation on the Darevsky’s viper, Vipera darevskii Vedmederja et al. (1986). South-Western Journal of Horticulture, Biology and Environment, 8(1), 61-63.
 • Oğuz, M.A., Aşkın, D., Şener, D., Karış, M., & Göçmen, B. (2017). Montivipera albizona (Nilson, Andren & Flardh 1990) (Beyaz Bantlı Dağ Engereği)’da Ölü Doğum Gözlenmesi. Commagene Journal of Biology, 1(1), 65-66.
 • Oğuz, M.A., Göçmen, B., & Yalçınkaya, D. (2016). Comparison of Lyciasalamandra atifi (Başoğlu, 1967) (Urodela: Salamandridae) Populations with Description of Three New Subspecies from Antalya Province. South Western Journal of Horticulture, Biology and Environment, 7(2), 61-113.
 • Oğuz, M.A., Karış, M., Göçmen, B., Veith, M., & Godmann, O. (2018). An additional population of Lyciasalamandra atifi veithi (Urodela: Salamandridae). Biharean Biologist, 12(2), 118-121.
 • Ozverel, C.S., Damm, M., Hempel, B.F., Göçmen, B., Sroka, R., Suessmuth, R.D., & Nalbantsoy, A. (2019). Investigating the cytotoxic effects of the venom proteome of two species of the Viperidae family (Cerastes cerastes and Cryptelytrops purpureomaculatus) from various habitats. Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology, 220, 20-30.
 • Öktem, N., & Göçmen, B. (1996). Türkiye evcil sığır (Bos taurus taurus L.) işkembesinden yeni bir siliyat grubu (Entodiniomorphida: Ophyroscolecidae) ve yeni bir Tür Entodinium basoglui sp. nov. Hakkında. Doğa-Turkish Journal of Zoology, 20(Ek Sayı), 271-278.
 • Öktem, N., & Göçmen, B. (1998). Genel Parazitoloji Uygulama Kitabı. İzmir, Türkiye, Ege Üniversitesi Basımevi, 186 pp.
 • Öktem, N., Göçmen, B., & Torun, S. (1996). Türkiye evcil koyun (Ovis ammon aries) işkembesinden yeni bir siliyat türü, Entodinium semahatae sp. nov. (Ciliophora: Entodiniomorphida: Entodiniidae) Hakkında. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 17-20 Eylül 1996, İstanbul, Türkiye.
 • Öktem, N., Göçmen, B., & Torun, S. (1997). Türkiye evcil koyun (Ovis ammon aries)'larının işkembe siliyat (Protozoa: Ciliophora) faunası hakkında bir ön çalışma: I-Familya Isotrichidae (Trichostomatida) ve Entodiniidae (Entodiniomorphida). Doğa-Turkish Journal of Zoology, 21(4), 475-502.
 • Özcan, A.F., Yıldız, M.Z., Akman, B., İğci, N., Sami, E., Sarıkaya, B., & Göçmen, B. (2015). Bitlis İlinin Herpetofaunası Hakkında Ön Çalışma. II. Ulusal Zooloji Kongresi, 28-31 Ağustos 2015, Afyon, Türkiye.
 • Özen, M.Ö., İğci, N., Yalçın, H.T., Göçmen, B., & Nalbantsoy, A. (2015). Screening of cytotoxic and antimicrobial activity potential of Anatolian Macrovipera lebetina obtusa (Ophidia: Viperidae) crude venom. Frontiers in Life Science, 8(4), 363-370.
 • Özensoy Töz, S., Erbataklar, H., Göçmen, B., Demir, S., Karakuş, M., Arserim, S.K., Balcıoğlu, C., & Özbel, Y. (2013). An Epidemiological Study on Canine Leishmaniasis (CanL) and Sand flies in Northern Cyprus. Acta Parasitologica Turcica, 37(2), 107-112.
 • Petras, D., Hempel, B.F., Göçmen, B., Karis, M., Whiteley, G., Wagstaff, S.C., Heiss, P., Casewell, N.R., Nalbantsoy, A., & Süssmuth, R.D. (2019). Intact protein mass spectrometry reveals intraspecies variations in venom composition of a local population of Vipera kaznakovi in Northeastern Turkey. Journal of Proteomics, 199, 31-50.
 • Petras, D., Nalbantsoy, A., İğci, N., Göçmen, B., & Süssmuth, R. (2014).Venomic profiling of the Caucasus viper by high resolution mass spectrometry. 47. lahrestagung der Deutschen Gesel lschaft für Massenspektrometrie, 2-5 März 2014, Frankfurt, Germany.
 • Poulakakis, N., Kapli, P., Kardamaki, A., Skourtanioti, I., Göçmen, B., Ilgaz, Ç., Kumlutaş, Y., Avcı, A., & Kymberakis, P. (2013). Comparative phylogeography of six herpetofauna species in Cyprus: late Miocene to Pleistocene colonization routes. Biological Journal of the Linnean Society, 108(3), 619–635.
 • Rastgeldi, S., & Göçmen, B. (2003). Türkiye Evcil Keçilerinde (Capra hircus L.) İşkembe Siliyatları, Diplodinium crista-galli ve Diplodinium flabellum’un (Entodiniomorphida) Bulunuşu. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 27(4), 287-293.
 • Rastgeldi, S., & Göçmen, B. (2003). Türkiye'de Dağılış Gösteren Evcil Keçilerin (Capra hircus L.) İşkembesinde Yaşayan Polyplastron multivesiculatum (Ciliophora: Protista) Hakkında. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 27, 71-74.
 • Rastgeldi, S., Özbel, Y., & Göçmen, B. (2001). Pfiesteria piscicida (Dinoflagellata, Protista). Türkiye Parazitoloji Dergisi, 25(2), 197-201.
 • Rastgeldi, S., Özbel, Y., Özensoy Toz, S., Ertabaklar, H., & Göçmen, B. (2005). Phlebotominae Sand Flies (Diptera: Psychodidae) of the Northern Part of Cyprus Island. Proceedings of the Fifth International Symposium on Phlebotomine Sandflies, 17-21 April 2005, Gammarth, Tunis, Tunisia.
 • Ribera, C., Elverici, M., Kunt, K.B., & Özkütük, R.S. (2014). Typhlonesticus gocmeni sp. n., a new cave-dwelling blind spider species from the Aegean region ofTurkey (Araneae, Nesticidae). ZooKeys, 419, 87-102.
 • Rodríguez, A., Burgon, J.D., Lyra, M., Irisarri, I., Baurain, D., Blaustein, L., Göçmen, B., Künzel, S., Mable, B.K., Nolte, A.W., Veith, M., Steinfartz, S., Elmer K.M., Philippe, H., & Vences, M. (2017). Inferring the shallow phylogeny of true salamanders (Salamandra) by multiple phylogenomic approaches. Molecular Phylogenetics and Evolution, 115, 16–26.
 • Saha, M., Bandyopadhyay, P.K., & Göçmen, B. (2017). First record of ectoparasitic ciliates, of genus Trichodina (Ciliophora: Trichodinidae) parasiting cultured Oranda Gold Fish (Carassius auratus auratus L.) in India. Zootaxa, 4319(1), 128-142.
 • Sami, E., Yıldız, M.Z., Sarıkaya, B., Özcan, A.F., & Göçmen, B. (2015). Adıyaman İlinin Kurbağa ve Sürüngenleri Hakkında Ön Çalışma. II. Ulusal Zooloji Kongresi, 28-31 Ağustos 2015, Afyon, Türkiye.
 • Sarıkaya, B., Karış, M., Bozkurt, M.A., Yıldız, M.Z., & Göçmen, B. (2017). The Herpetofauna of Niğde Province [Niğde İlinin Herpetofaunası]. 3rd International Congress on Zoology and Technology (ICZAT), 12-15 July 2017, Afyon, Türkiye.
 • Sarıkaya, B., Yıldız, M.Z., Akman, B., Özcan, A.F., Sami, E., Bozkurt, M.A., & Göçmen, B. (2015). Adana İlinin Herpetofaunası. II. Ulusal Zooloji kongresi, 28-31 Ağustos 2015, Afyon, Türkiye.
 • Sarkar, S., Bandyopadhyay, P.K., & Göçmen, B. (2012). Description of Rhynchocystis silvae sp. nov. (Apicomplexa: Eugregarinida) from Metaphire peguana Rosa (1890) of Dhaka, Bangladesh. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 36(3), 178-181.
 • Šmíd, J., Göçmen, B., Crochet, P.A., Trape, J.F., Mazuch, T., Uvizl, M., & Nagy, Z.T. (2019). Ancient diversification, biogeography, and the role of climatic niche evolution in the Old World cat snakes (Colubridae, Telescopus). Molecular Phylogenetics and Evolution, 134, 35-49.
 • Šmid, J., Martinez, G., Gebhart, J., Anzar, J., Gallegos, J., Göçmen, B., Pous, P., Tamar, K., & Carranza, S. (2015). Phylogeny of the genus Rhynchocalamus (Reptilia; Colubridae) with a first record from the Sultanate of Oman. Zootaxa, 4033(3), 380–392.
 • Sroka, R., Hempel, B.-F., Nalbantsoy, A., Göçmen, B., Petras, D., Karış, M., Oguz, M.A., & Süssmuth, R.D. (2017). Potential effects on the variation of the venom for species of the viperidae family caused by environmental influences. The German Society of Proteome Research, Proteomic Forum 2017, 2-5 April 2017.
 • Süzergöz, F. İğci, N., Çavuş, C., Coşkun, M.B., Yıldız, M.Z., & Göçmen, B. (2014). Macrovipera lebetina obtusa Zehirinin K562 Hücre Dizisi Üzerine Sitotoksik ve Apopototik Özelliklerinin Araştırılması. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014, Eskişehir, Türkiye.
 • Süzergöz, F., İğci, N., Çavuş, C., Yıldız, M.Z., Coşkun, M.B., & Göçmen, B. (2016). In Vitro Cytotoxic and Proapoptotic Activities of Anatolian Macrovipera lebetina obtusa (Dwigubski, 1832) Crude Venom On Cultured K562 Human Chronic Myelogenous Leukemia Cells. International Journal of Hematology and Oncology, 26(1), 37-46.
 • Tamar, K., Smid, J., Göçmen, B., Meiri, S., & Carranza, S. (2016). An integrative systematic revision and biogeography of Rhynchocalamus snakes (Reptilia, Colubridae) with a description of a new species from Israel. PeerJ Life & Environment, 2769, 1-37.
 • Tok, C.V., Göçmen, B., & Mermer, A. (1999). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mabuya vittata (şeritli kertenkele) (Sauria: Scincidae) örnekleri hakkında. Doğa-Turkish Journal of Zoology, 23(Ek Sayı 2), 583–589.
 • Tosunoğlu, M., Ayaz, D., & Göçmen, B. (2005). On specimens of Rana ridibunda Pallas, 1771 (Anura: Ranidae) collected from Yağmapınar (Karapınar-Konya). Anadolu University Journal of Science and Technology, 6(1), 55–59.
 • Tosunoğlu, M., Göçmen, B., Atatür, M.K., & Çevik, İ.E. (2001). Morphological and serological investigations on Lacerta laevis Gray, 1838 (Sauria: Lacertidae) populations from Anatolia. Zoology in the Middle East, 23, 55–60.
 • Tosunoğlu, M., Göçmen, B., Taşkavak, E., & Budak, A. (1999). A serological comparison of the populations of the Lacerta laevis complex in Northern Cyprus and Southern Turkey. Zoology in the Middle East, 19, 117–122.
 • Tropea, G., Yağmur, E.A., & Yeşilyurt, F. (2014). A new species of Euscorpius Thorell, 1876 from the Antalya Province, southern Turkey (Scorpiones: Euscorpiidae). Euscorpius — Occasional Publications in Scorpiology, 184, 1-13.
 • Üçeş, F., Çakmak, Ş., Yıldız, M.Z., İğci, N., Akman, B., Yalçınkaya, D., & Göçmen, B. (2017). Additional Information About the Distribution and Morphology of Eublepharis angramainyu (Leopard Gecko) [Eublepharis angramainyu (Leopar Keleri) Türünün Morfolojisi ve Dağılışı Hakkında Ek Bilgiler]. 3rd International Congress on Zoology and Technology (ICZAT), 12-15 July 2017, Afyon, Türkiye.
 • Üçüncü, N., Göçmen, B., & Üçüncü, S. (2001). Dikenli keler Laudakia stellio stelio (Linnaeus, 1758) (Reptilia: Lacertilia) rektumunda yaşayan protozoonlar ve yapıları. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 25(1), 78–82.
 • Ünal, M. (2017). Revision of the genus Bradyporus Charpentier, 1825 (Orthoptera: Tettigoniidae: Bradyporinae). Zootaxa, 4272, 4, 491-528.
 • Ünal, M. (2019). A new species of Eupholidoptera Maran (Orthoptera: Tettigoniidae) from South Turkey. Zoosystematica Rossica, 28, 1, 177-182.
 • Veith, M., Göçmen, B., Sotiropoulos, K., Kieren, S., Godmann, O., & Steinfartz, S. (2016). Seven at one blow: the origin of major lineages of the viviparous Lycian salamanders (Lyciasalamandra Veith and Steinfartz, 2004) was triggered by a single paleo-historic event. Amphibia-Reptilia, 37(4), 373-387.
 • Werner, Y., Korolker, N., Sion, G., & Göçmen, B. (2016). Bergmann's and Rensch's rules and the spur-thighed tortoise (Testudo graeca). Biological Journal of the Linnean Society, 117, 796-811.
 • Werner, Y.L., Korolker, N., Sion, G., & Göçmen, B. (2014). Bergmann's Law, Rensch's rule and the spur-thighed tortoise (Testudo graeca). The Annual Conference of the Zoological Society of Israel, 21th December 2014, Negev, Israel.
 • Yalçın, H.T., Özen, M.Ö., Göçmen, B., & Nalbantsoy, A. (2014). Effect of Ottoman viper (Montivipera xanthina (Gray, 1849) venom on various cancer cells on microorganisms. Cytotechnology, 66(1), 87–93.
 • Yalçınkaya, D., & Göçmen, B. (2012). A new subspecies from Anatolia, Acanthodactylus schreiberi Boulenger, 1879 ataturi n. ssp. (Squamata: Lacertidae). Biherian Biologist, 6(1), 19–31.
 • Yıldız, M.Z. İğci, N., Akman, B., & Göçmen, B. (2018). Amphibian and Reptilian Biodiversty of Ararat Mountain and Near Environment. The Fourth International Mount Ararat and Noah’s Ark Symposium, 18-20 October 2017, Erzurum, Türkiye.
 • Yıldız, M.Z., & Akman, B. (2015). A new subspecies of Atif’s Lycian Salamander Lyciasalamandra atifi (Başoğlu, 1967), from Alanya (Antalya, Turkey) (Caudata: Salamandridae). Herpetozoa, 28, 1/2, 3-
 • Yıldız, M.Z., & Göçmen, B. (2012). Population dynamics, reproduction, and life history traits of Taurus frog, Rana holtzi Werner, 1898 (Anura: Ranidae) in Karagöl (Ulukışla, Niğde), Turkey. Herpetologica Romanica, 6, 1–40.
 • Yıldız, M.Z., Akman, B., & Göçmen, B. (2012). New locality records of the snake-eyed lizard, Ophisops elegans Menetries, 1832 (Squamata: Lacertidae), in the Western Black Sea region of Anatolia. Turkish Journal of Zoology, 36(2), 259–265.
 • Yıldız, M.Z., Akman, B., Göçmen, B., & Yalçınkaya, D. (2009). New locality records for Turkish worm lizard, Blanus strauchi aporus (Werner, 1898) (Sauria: Amphisbaenidae) in Southeast Anatolia, Turkey. North-Western Journal of Zoology, 5 (2), 379–385.
 • Yıldız, M.Z., Akman, B., Sarıkaya, B., Sami, E., Özcan, A. F., İğci, N., Bozkurt, A.F., & Göçmen, B. (2015). Adana İlinde Yaşayan Nesli Tehlike Altındaki Kurbağa ve Sürüngen türleri ve İzleme Planı. Biyoçeşitlilik Sempozyumu, 22-24 Mayıs 2015, Şanlıurfa, Türkiye.
 • Yıldız, M.Z., Göçmen, B., & Akman, B. (2008). Geçitköy Göleti’ndeki (Girne, Kıbrıs) Bataklık Kurbağası Rana bedriagae Camerano, 1882’nin Populasyon Büyüklüğü. VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 20-23 Ekim 2008, Girne, KKTC.
 • Yıldız, M.Z., Göçmen, B., & Akman, B. (2009). Taxonomical comments on Sudan beaked worm snake, Leptotyphlops macrorhynchus (Jan & Sordelli, 1860) (Serpentes: Leptotyphlopidae) from Anatolia, Turkey. Biharean Biologist, 3(2), 151–156.
 • Yıldız, M.Z., Göçmen, B., Akman, B., & Yalçınkaya, D. (2007). New localities for Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758) in Anatolia, Turkey, with notes on their morphology. North-Western Journal of Zoology, 3(1), 24–33.
 • Yıldız, M.Z., İğci, N., Akman, B., & Göçmen, B. (2018). Results of a herpetological survey in the Province of Ağrı (East Anatolia, Turkey). Herpetozoa, 31, 47-59.
 • Yıldız, M.Z., İğci, N., Akman, B., Bulum, E., & Göçmen, B. (2015). Van ilinin Kurbağa ve Sürüngen Biyoçeşitliliği, Tehditler ve Alınması Gereken Önlemler. XII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 14-17 Eylül 2015, Muğla, Türkiye.
 • Yıldız, M.Z., İğci, N., Parmaksız, A., & Göçmen, B. (2013). Şanlıurfa'nın Herpetofaunası [Herpetofauna of Sanliurfa]. I. Ulusal Zooloji Kongresi, 28-31 Ağustos 2013, Nevşehir, Türkiye.
 • Yıldız, M.Z., Nahya, S., Güler, E., Özcan, A. F., Çalış, H., İğci, N., Akman, B., Yalçınkaya, D., Parmaksız, A., & Göçmen, B. (2013). Karacadağ (Diyarbakır-Şanlıurfa)'ın Herpetofaunası ve Lava Ortamının Renklenmeye Olan Etkisinin Belirlenmesi. GAP Biyoçeşitlilik Sempozyumu, 23-25 Mayıs 2013, Şanlıurfa, Türkiye.
 • Yıldız, M.Z., Sorguç, G., Bozkurt, M.A., Sarikaya, B., Çengel, O., & Göçmen, B. (2019). New Locality Records of a Rare Species in Turkey: The Striped Dwarf Snake, Eirenis lineomaculatus Schmidt, 1939 (Squamata: Ophidia: Colubridae). Biharean Biologist, 13, e191301.
 • Yıldız, M.Z., Üçeş, F., Çakmak, Ş., İğci, N., Akman, B., Yalçınkaya, D., & Göçmen, B. (2017). Additional Information about Distribution and Morphology of Eublepharis angramainyu (Leopard Gecko) in Turkey (Reptilia: Sauria: Eublepharidae). Biyoloji Bilimleri Araștırma Dergisi, 10(2), 31-35.
Primary Language tr
Subjects Biology
Journal Section Review Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0091-6567
Author: Mehmet Zülfü YILDIZ (Primary Author)
Institution: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7233-9060
Author: Gözde GÜRELLİ
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Orcid: 0000-0001-6364-7707
Author: Deniz YALÇINKAYA
Institution: TOROS ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0002-3942-659X
Author: Bahadır AKMAN
Institution: IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, IĞDIR MESLEK YÜKSEKOKULU

Orcid: 0000-0001-6151-808X
Author: Naşit İĞCİ
Institution: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0003-0468-9290
Author: Mert KARIŞ
Institution: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0002-2539-8399
Author: Mehmet Anıl OĞUZ
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ

Dates

Application Date : June 30, 2019
Acceptance Date : June 30, 2019
Publication Date : June 30, 2019

Bibtex @review { commagene584474, journal = {Commagene Journal of Biology}, issn = {}, eissn = {2602-456X}, address = {Adıyaman Bilimsel Araştırmalar Derneği,}, publisher = {ABADER (Adıyaman Bilimsel Araştırmalar Derneği)}, year = {2019}, volume = {3}, pages = {56 - 67}, doi = {10.31594/commagene.584474}, title = {Prof. Dr. Bayram Göçmen’in Anısına (23 Aralık 1965– 22 Mart 2019)}, key = {cite}, author = {Yıldız, Mehmet Zülfü and Gürelli̇, Gözde and Yalçınkaya, Deniz and Akman, Bahadır and İğci̇, Naşit and Karış, Mert and Oğuz, Mehmet Anıl} }
APA Yıldız, M , Gürelli̇, G , Yalçınkaya, D , Akman, B , İğci̇, N , Karış, M , Oğuz, M . (2019). Prof. Dr. Bayram Göçmen’in Anısına (23 Aralık 1965– 22 Mart 2019) . Commagene Journal of Biology , 3 (1) , 56-67 . DOI: 10.31594/commagene.584474
MLA Yıldız, M , Gürelli̇, G , Yalçınkaya, D , Akman, B , İğci̇, N , Karış, M , Oğuz, M . "Prof. Dr. Bayram Göçmen’in Anısına (23 Aralık 1965– 22 Mart 2019)" . Commagene Journal of Biology 3 (2019 ): 56-67 <https://dergipark.org.tr/en/pub/commagene/issue/46593/584474>
Chicago Yıldız, M , Gürelli̇, G , Yalçınkaya, D , Akman, B , İğci̇, N , Karış, M , Oğuz, M . "Prof. Dr. Bayram Göçmen’in Anısına (23 Aralık 1965– 22 Mart 2019)". Commagene Journal of Biology 3 (2019 ): 56-67
RIS TY - JOUR T1 - Prof. Dr. Bayram Göçmen’in Anısına (23 Aralık 1965– 22 Mart 2019) AU - Mehmet Zülfü Yıldız , Gözde Gürelli̇ , Deniz Yalçınkaya , Bahadır Akman , Naşit İğci̇ , Mert Karış , Mehmet Anıl Oğuz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31594/commagene.584474 DO - 10.31594/commagene.584474 T2 - Commagene Journal of Biology JF - Journal JO - JOR SP - 56 EP - 67 VL - 3 IS - 1 SN - -2602-456X M3 - doi: 10.31594/commagene.584474 UR - https://doi.org/10.31594/commagene.584474 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kommagene Biyoloji Dergisi Prof. Dr. Bayram Göçmen’in Anısına (23 Aralık 1965– 22 Mart 2019) %A Mehmet Zülfü Yıldız , Gözde Gürelli̇ , Deniz Yalçınkaya , Bahadır Akman , Naşit İğci̇ , Mert Karış , Mehmet Anıl Oğuz %T Prof. Dr. Bayram Göçmen’in Anısına (23 Aralık 1965– 22 Mart 2019) %D 2019 %J Commagene Journal of Biology %P -2602-456X %V 3 %N 1 %R doi: 10.31594/commagene.584474 %U 10.31594/commagene.584474
ISNAD Yıldız, Mehmet Zülfü , Gürelli̇, Gözde , Yalçınkaya, Deniz , Akman, Bahadır , İğci̇, Naşit , Karış, Mert , Oğuz, Mehmet Anıl . "Prof. Dr. Bayram Göçmen’in Anısına (23 Aralık 1965– 22 Mart 2019)". Commagene Journal of Biology 3 / 1 (June 2019): 56-67 . https://doi.org/10.31594/commagene.584474
AMA Yıldız M , Gürelli̇ G , Yalçınkaya D , Akman B , İğci̇ N , Karış M , Oğuz M . Prof. Dr. Bayram Göçmen’in Anısına (23 Aralık 1965– 22 Mart 2019). Comm. J. Biol.. 2019; 3(1): 56-67.
Vancouver Yıldız M , Gürelli̇ G , Yalçınkaya D , Akman B , İğci̇ N , Karış M , Oğuz M . Prof. Dr. Bayram Göçmen’in Anısına (23 Aralık 1965– 22 Mart 2019). Commagene Journal of Biology. 2019; 3(1): 56-67.