Year 2014, Volume 2 , Issue 1, Pages 77 - 81 2014-06-01

Kentsel Atıksu ile Sulanan Topraklarda Bazı Verimlilik Özelliklerinin İncelenmesi
The Investigation of Some Productivity Properties in Irrigated Lands with Waste Water

Murat Kudal [1] , Nuray Mücellâ MÜFTÜOĞLU [2]


Bu çalışmada; Denizli’nin Akköy ilçesinde arıtılmış kentsel atıksu ile sulanan ve sulanmayan tarım alanlarındaki bazı toprak verimlilik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla alınan toprak örneklerinde; toprak reaksiyonu, suda eriyebilir tuz, karbonat, organik madde, toprak bünyesi, toplam azot, organik karbon, alınabilir fosfor ve potasyum analizleri yapılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre arıtılmış atıksuya maruz kalan tarım topraklarında; toprak reaksiyonunda azalma meydana gelmiş, toprağın suda eriyebilir tuz ve karbonat miktarlarında ise artışlar olduğu belirlenmiştir. Toprak organik karbonunun arttığı ancak toplam azot değerlerinin azaldığı saptanmıştır. Organik karbon miktarının artması sonucu C/N oranı artmıştır. Ayrıca arıtılmış atıksuyla sulanan alanlarda alınabilir fosfor değerlerinde de önemli artışlar görülmüştür
In this study; in the town of Denizli Akköy some of the areas irrigated with sewage water were to determine soil properties. Soil acidity of soil samples, water–soluble salts, carbonates, organic matter, soil texture, total nitrogen, organic carbon, available phosphorus and potassium were analyzed. At the end of the study was determined that; in areas exposed to the waste water decreased soil reaction, and but water soluble salts and carbonate in the soil increased. Amount of organic matter Increased but the total nitrogen values decreased. This situation will indicate that the activity of organisms in the soil prevent by certain substances, which with waste water in the soil added. Increasing the amount of organic carbon and C / N ratio increased again and this shows that soil organisms are negative affected. In the context of phosphorus containing cleaning agents can be caused presence of phosphorus value
 • Akyarlı, A., Şahin, H., 2005. Arıtma çamurlarının bertarafında kireç kullanımı. 1. Ulusal Arıtma Çamuru Sempozyumu. 2–25 Mart 2005, İzmir, S:182–191
 • Allison, L.E., Moodie, C.D., 1965. Carbonate. In: C.A. Black et al. (ed.) Methods of Soil Analysis, Part 2. Agronomy 9;1379–1400. Am. Soc. of Agron., Inc., Madison, Wisconsin, USA.
 • Anonim, 2014. TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü. İllerimize ait istatistiki veriler. http://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme Erişim tarihi: 24.04.2014
 • Aşık, Ş., Avcı, M., Balcı, A., 1997. Atık suların sulamada kullanım stratejileri. 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi Bildirileri Kitabı, 5–8 Haziran 1997, Bursa, 564–576
 • Bouyoucos, G.J., 1951. A recalibration of hydrometer method for making mechanical analysis of soils. Agronomy Journal, 43; 434–438.
 • Çay, Ş., 2013. Konya Kentsel Atık Suların Tarımsal Sulamada Kullanılması ve Mısır Bitkisi Yetiştiriciliğine Etkileri. Adana, 2013. Doktora Tezi (Basılmamış).
 • Day, A.D., Tucker, T.C., 1977. Effects of treated wastewater on growth, fibre, protein and amino acid content of sorghum grains. Journal of Environmental Quality. Vol. 6 (3):325–327.
 • Filibeli, A., Yüksel, N., 1994. Tarımsal sulama suyu ihtiyacı için atık su potansiyelinin değerlendirilmesi. Gökova Körfezi Çevre Sorunları ve Çevre Yönetimi Semp., 139–152.
 • Grewelling, T., Peech, M., 1960. Chemical Soil Test. Cornell Univ. Arg. Expt. Sta. Bull., No:960.
 • Jackson, M.L., 1962. Soil Chemical Analysis. Prentice–Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, USA. 498 p.
 • Kırımhan, S., Sağlam, M.T., Karakaplan, S., 1982. Erzurum’da kentsel atık sular ile sulanan tarım topraklarında kimyasal kirlenme: 1. Azot, Fosfor Ve Potasyum Durumu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (Journal of The Faculty Of Agriculture), Cilt 13, Sayı 3–4, 1982, s. 123–135.
 • Kirsten, W.J., 1983. Organic Elemental Analysis. Academic Press, New York, USA.
 • Olsen, S.R., Cole, C.V., Watanabe, F.S., Dean, L.A., 1954. Estimation of available phosphorus in soils by extraction with sodium bicarbonate. U.S. Dept. of Agric. Cir. 939. Washington DC.
 • Richards, L.A., 1954. Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils. United States Department of Agriculture Handbook 60: 94.
 • Sillanpää, M., 1990. Micronutrient assessment at the country level: An international study. FAO Soils Bulletin. N. 63. Rome.
 • Smith, H.W., Weldon, M.D., 1941. A comparison of some methods for the determination of soil organic matter. Soil Science Society American Proceeding. 5: 177–182.
Other ID JA57SV35KB
Journal Section Articles
Authors

Author: Murat Kudal

Author: Nuray Mücellâ MÜFTÜOĞLU

Dates

Publication Date : June 1, 2014

Bibtex @ { comuagri270762, journal = {ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-8384}, eissn = {2564-6826}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Koordinatörlüğü, Terzioğlu Yerleşkesi, 17100, Çanakkale, TÜRKİYE}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2014}, volume = {2}, pages = {77 - 81}, doi = {}, title = {Kentsel Atıksu ile Sulanan Topraklarda Bazı Verimlilik Özelliklerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Kudal, Murat and MÜFTÜOĞLU, Nuray Mücellâ} }
APA Kudal, M , MÜFTÜOĞLU, N . (2014). Kentsel Atıksu ile Sulanan Topraklarda Bazı Verimlilik Özelliklerinin İncelenmesi. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi , 2 (1) , 77-81 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/comuagri/issue/25671/270762
MLA Kudal, M , MÜFTÜOĞLU, N . "Kentsel Atıksu ile Sulanan Topraklarda Bazı Verimlilik Özelliklerinin İncelenmesi". ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2 (2014 ): 77-81 <https://dergipark.org.tr/en/pub/comuagri/issue/25671/270762>
Chicago Kudal, M , MÜFTÜOĞLU, N . "Kentsel Atıksu ile Sulanan Topraklarda Bazı Verimlilik Özelliklerinin İncelenmesi". ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2 (2014 ): 77-81
RIS TY - JOUR T1 - Kentsel Atıksu ile Sulanan Topraklarda Bazı Verimlilik Özelliklerinin İncelenmesi AU - Murat Kudal , Nuray Mücellâ MÜFTÜOĞLU Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 77 EP - 81 VL - 2 IS - 1 SN - 2147-8384-2564-6826 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi Kentsel Atıksu ile Sulanan Topraklarda Bazı Verimlilik Özelliklerinin İncelenmesi %A Murat Kudal , Nuray Mücellâ MÜFTÜOĞLU %T Kentsel Atıksu ile Sulanan Topraklarda Bazı Verimlilik Özelliklerinin İncelenmesi %D 2014 %J ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 2147-8384-2564-6826 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Kudal, Murat , MÜFTÜOĞLU, Nuray Mücellâ . "Kentsel Atıksu ile Sulanan Topraklarda Bazı Verimlilik Özelliklerinin İncelenmesi". ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 2 / 1 (June 2014): 77-81 .
AMA Kudal M , MÜFTÜOĞLU N . Kentsel Atıksu ile Sulanan Topraklarda Bazı Verimlilik Özelliklerinin İncelenmesi. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2014; 2(1): 77-81.
Vancouver Kudal M , MÜFTÜOĞLU N . Kentsel Atıksu ile Sulanan Topraklarda Bazı Verimlilik Özelliklerinin İncelenmesi. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2014; 2(1): 81-77.