Year 2016, Volume 2 , Issue 1, Pages 36 - 57 2016-05-27

Examined to the Behavior of Earthquake Exposed Masonry And Rural Buildings With Construction Rules to be Considered in Masonry Structures
Depreme Maruz Kalmış Yığma ve Kırsal Yapı Davranışlarının İncelenerek Yığma Yapı Yapımında Dikkat Edilmesi Gereken Kuralların Derlenmesi

Varol KOÇ [1]


In this study, any damage after earthquakes in masonry forms, past studies have tried to put forward in examining. Particularly of masonry structures under seismic loads to be examined behavioral and has tried to bring some recommendations in this regard. The main proposal of combining scattered and partially identified in the literature generally should be considered in making the rules on rural buildings and private stockpiling has tried to be formulated. Mainly the damage after the earthquake, it has tried to show that which arises from the violation of these rules.

Bu çalışmada, yığma yapılarda depremler sonrası oluşmuş hasar şekilleri, geçmişte yapılan çalışmalar da incelenerek ortaya konulmaya, yığma yapı davranışının özellikle deprem yükleri altında irdelenmesine ve bu hususta bazı öneriler getirilmeye çalışılmıştır. Literatürde dağınık olarak bulunan önerilerin başlıcaları birleştirilerek, genelde yığma ve özelde kırsal yapı yapımında dikkat edilmesi gereken kuralların formüle edilmesi amaçlanmış, depremler sonrası hasarların ağırlıklı olarak, bu kurallardan hangisinin ihlalinden dolayı oluştuğu gösterilmeye çalışılmıştır. 


 • Bayülke, N. (1992) Yığma Yapılar (Genişletilmiş 2nci Baskı). Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Deprem Araştırma Dairesi Başkanlığı, Ankara
 • TC. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, “Bina Sayımı 2000”, DİE Matbaası, Ankara, 473s, 2001
 • Bayülke, N., Yığma Yapıların Deprem Davranışı ve Güvenliği, 1. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 11- 14 Ekim 2011, ODTÜ, Ankara
 • D.Alkaya, Sultandağı depremi ışığında Toprak Yapılar ve İyileştirme önerileri, YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • M. Gölalmış, A. Türer, Kullanılmış Araba Lastikleri Kullanarak Yığma Bina Duvarlarının Depreme Karşı Güçlendirme Çalışmaları YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Serra Zerrin Korkmaz, Hasan Hüsnü Korkmaz, Ahmet Türer “Elastik Art-Germe Şeritleriyle, Yığma Yapıların Güçlendirilmesi” YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Kanıt R., Erdal M., Atımtay E., Işık N.S., Can Ö., Yener M.K., Serimer G., Uğur L.O., Atımtay E., Düzlem dışı yüklenen yığma yapıların deneysel davranışı, YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Tokgöz H. Ve Can Ö., Dıştan Perde Duvarla Güçlendirmede Perde- Hatıl Birleşim Yerlerine Kullanılan Blon Sayısının Araştırılması, Gazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Der., Cilt 26, No.3, 649-656, 2011
 • Şimşek Ç., Kırsaldaki Yığma Yapılar ve Deprem Güvenliklerinin Sağlanmasındaki Sosyal ve Kurumsal Etmenler, YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Çırak, İ.F., Yığma Yapılarda Oluşan Hasarlar, Nedenleri ve Öneriler, SDU İnternational Technologic Science, Vol.3, No 2, Şubat 2011, pp 55-60.
 • ODTÜ İnş. Müh. Böl. Deprem Araştırma Merkezi, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi, (1995) “1 Ekim 1995 Dinar depremi mühendislik raporu”, Ankara.
 • Arun G., Yığma Kagir Yapı Davranışı, YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • İTÜ Yapı ve Deprem Uygulama- Araştırma Merkezi, “13 Mart 1992 Erzincan depremi hakkında Rapor I”, 1992,İstanbul.
 • Karaşin A. ve Karaesmen E.,1 Mayıs Bingöl Depreminde Meydana Gelen Yığma Yapı Hasarları, YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Sevmiş M., 25 Ocak 2005 Hakkari Depremi Ön Raporu, Teknik Güç Dergisi, Mart 2005, s.3
 • Binici H., Durgun M.Y., Yardım Y., Kerpiç yapılar depreme dayanıksız mıdır? Avantajları ve dezavantajları nedir?,KSÜ Müh. Bil. Dergisi, 13(2), 1-10, 2010
 • Celep, Z., Kumbasar, N., Deprem Mühendisliğine Giriş ve Depreme Dayanıklı Yapı
 • Tasarımı, İstanbul, 2004.
 • Doğangün, A., Ural, A., Livaoğlu, R., Seismic Performance Of Masonry Buildings During Recent Earthquakes In Turkey, The 14thWorld Conference on Earthquake Engineering October 12-17, Beijing, China, 2008.
 • Sucuoğlu, H., Erberik, A., Performance Evaluation Of A Three-Storey Unreinforced Masonry Building During The 1992 Erzıncan Earthquake, Earthquake Engineering And Structural Dynamics, 26, 319-336, 1997.
 • Alıcıoğlu M.B., Van ili hasar tespiti ve depremin yapılar üstündeki etkisi, 2012, http://www.csb.gov.tr/iller/manisa/index.php?Sayfa=etkinlikdetay&Id=505
 • 23-26 Temmuz 2003 Buldan/Denizli Depremi Mühendislik Raporu, Pamukkale
 • Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Denizli, 2003.
 • Bayraktar, A., Coşkun, N., Yalçın, A., Damages of masonry buildings during the July 2, 2004 Doğubayazıt (Ağrı) earthquake in Turkey, Engineering Failure Analysis, 14 147–157, 2007.
 • Gürdil, F. (1984) Kerpiç Blokların Fiziki ve Mekanik Özelliklerinin İyileştirilmesi. 1nci Kuzeydoğu Anadolu Ulusal Deprem Sempozyumu, 16-19 Mayıs 1984, Erzurum, Bildiriler Kitabı, sayfa 152-164.
 • Bayülke, N. (1990) Kerpiç Yapı Sarsma Tablası Deney Raporu. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Deprem Araştırma Dairesi Başkanlığı, Ankara
 • Batur N. ve Kaplan S.A., Yığma yapı tasarım ve analizi, İ.Ü. Müh. Fak. İnş. Böl., Bitirme tezi, 66s, 2006
 • Koçu N. ve Korkmaz Z., Kerpiç malzeme ile üretilen yapılarda deprem etkilerinin tespiti, TMMOB. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 2. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, 6-8 Ekim, İstanbul., ss.52-62, 2004
 • Bayülke, N., Yığma Yapılar, T.C. İmar ve İskan Bakanlığı Deprem araştırma Enstitüsü Başkanlığı, Ankara, 1980.
 • Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Türkiye Hazır Beton Birliği, (2007) “Deprem bölgelerinde yapılacak binalar hakkında yönetmelik”, Ankara.
 • Bayülke, N. (1977) 24 Kasım 1976 Çaldıran-Muradiye ve 25 Mart 1977 Palu Depremlerinde Hasar Gören Bazı Yığma Yapılar Üzerinde İnceleme. İmar ve İskan Bakanlığı Deprem Araştırma Enstitüsü Başkanlığı, Ankara
 • Çelebi R. ve Saatcıoğlu N.Ö., Afyon Depremi ve Düşündürdükleri, Uludağ Ünv. Müh. Mim. Fak. Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 2002
Subjects Engineering
Journal Section Araştırma Makalesi
Authors

Author: Varol KOÇ

Dates

Publication Date : May 27, 2016

Bibtex @ { comufbed307874, journal = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2459-1580}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {36 - 57}, doi = {10.28979/comufbed.307874}, title = {Depreme Maruz Kalmış Yığma ve Kırsal Yapı Davranışlarının İncelenerek Yığma Yapı Yapımında Dikkat Edilmesi Gereken Kuralların Derlenmesi}, key = {cite}, author = {KOÇ, Varol} }
APA KOÇ, V . (2016). Depreme Maruz Kalmış Yığma ve Kırsal Yapı Davranışlarının İncelenerek Yığma Yapı Yapımında Dikkat Edilmesi Gereken Kuralların Derlenmesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 2 (1) , 36-57 . DOI: 10.28979/comufbed.307874
MLA KOÇ, V . "Depreme Maruz Kalmış Yığma ve Kırsal Yapı Davranışlarının İncelenerek Yığma Yapı Yapımında Dikkat Edilmesi Gereken Kuralların Derlenmesi". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (2016 ): 36-57 <https://dergipark.org.tr/en/pub/comufbed/issue/28764/307874>
Chicago KOÇ, V . "Depreme Maruz Kalmış Yığma ve Kırsal Yapı Davranışlarının İncelenerek Yığma Yapı Yapımında Dikkat Edilmesi Gereken Kuralların Derlenmesi". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 (2016 ): 36-57
RIS TY - JOUR T1 - Depreme Maruz Kalmış Yığma ve Kırsal Yapı Davranışlarının İncelenerek Yığma Yapı Yapımında Dikkat Edilmesi Gereken Kuralların Derlenmesi AU - Varol KOÇ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.28979/comufbed.307874 DO - 10.28979/comufbed.307874 T2 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 36 EP - 57 VL - 2 IS - 1 SN - -2459-1580 M3 - doi: 10.28979/comufbed.307874 UR - https://doi.org/10.28979/comufbed.307874 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Depreme Maruz Kalmış Yığma ve Kırsal Yapı Davranışlarının İncelenerek Yığma Yapı Yapımında Dikkat Edilmesi Gereken Kuralların Derlenmesi %A Varol KOÇ %T Depreme Maruz Kalmış Yığma ve Kırsal Yapı Davranışlarının İncelenerek Yığma Yapı Yapımında Dikkat Edilmesi Gereken Kuralların Derlenmesi %D 2016 %J Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P -2459-1580 %V 2 %N 1 %R doi: 10.28979/comufbed.307874 %U 10.28979/comufbed.307874
ISNAD KOÇ, Varol . "Depreme Maruz Kalmış Yığma ve Kırsal Yapı Davranışlarının İncelenerek Yığma Yapı Yapımında Dikkat Edilmesi Gereken Kuralların Derlenmesi". Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2 / 1 (May 2016): 36-57 . https://doi.org/10.28979/comufbed.307874
AMA KOÇ V . Depreme Maruz Kalmış Yığma ve Kırsal Yapı Davranışlarının İncelenerek Yığma Yapı Yapımında Dikkat Edilmesi Gereken Kuralların Derlenmesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2016; 2(1): 36-57.
Vancouver KOÇ V . Depreme Maruz Kalmış Yığma ve Kırsal Yapı Davranışlarının İncelenerek Yığma Yapı Yapımında Dikkat Edilmesi Gereken Kuralların Derlenmesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2016; 2(1): 57-36.