Year 2016, Volume 20 , Issue 1, Pages 5 - 10 2016-06-15

New Issue, New Title, New Website, and Stimulating Content
Yeni Ad, Yeni Sayı, Yeni Web Sayfası ve Zengin İçerik

Ömer ASLAN [1] , Abdullah DEMİR [2]


Greetings and welcome back to Cumhuriyet University Journal of the Faculty of Theology, which reached the 20th year in the academic publication journey. Our journal has achieved great progress in the field of both national and international academic publication. We would like to share with you the achievements have been made since 19th volume 2nd issue published on 15th December 2015.

Considering the length of our name that has been in use since 1996, it has been also decided to change the journal’s name Cumhuriyet Universitesi Ilahiyat Fakultesi Dergisi [Cumhuriyet University Journal of Faculty of Theology] to Cumhuriyet ilahiyat dergisi [Cumhuriyet theology journal] in order to provide convenience for readers to cite articles. From 20th volume/1st isseu on, our journal will contuine the academic journey with its new name.

Our Journal has completed all the technical requirements to use the new and open access online system of DergiPark Akademik, which is an electronic system to organize a journal that TUBITAK-ULAKBILIM recently offers. Within this framework, our new website has come on stream on 1st June 2016.

The previous website: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cumuilah/

The new website        : http://cumhuriyet.dergipark.gov.tr/cuifd

In order to make known the articles, which are academic productions of highly significant endeavours, to international academia and increase the chance of getting referenced in international academic studies, we require both Turkish and English 150-word abstracts and 750-word summaries of the article that has accepted after peer-review process. For the first time, the articles are available with abstracts and summaries in this issue.

Again, for the first time in this issue, we have published Turkish and English summaries of the doctorate thesis that are completed in Turkey and abroad. By doing so, we intend to make known Turkish theses to the wider audience, which may help to get them into international indexes. We have also offered Turkish summaries of the theses written in English.

Our journal now has been indexed by international index ATLA Religion Database indeksfrom 20/05/2016. ATLA index conveys the information of articles via EBSCO to readers through library subscriptions. ATLA indexes only three journals from Turkey.

Moreover, we have also announced the article preliminary review forms and the blind review process. We examine Turkish and English titles, summaries, and keywords to make sure that they correspond to the field’s terminology. Furthermore, we require proper nouns and concepts/terms to be written in the reference style of TDV Encyclopaedia of Islam. We also particularly require for the articles to use Chicago manual style referencing, which is clearly highlighted in our author guideline.

To improve the academic quality of the journal, we have also checked the article up for plagiarism in a specific computer program designed for this job. The articles that are marked with a result higher than %15 on this program are returned to the authors with a plagiarism report.

We have applied the double-blind review process for the issue 20.1 and decided not to announce the identities of reviewers since 2016.

Small notes for the next issue (20.1/15 December 2016)

We will begin to accept articles for 20th volume 2nd issue between 01 June and 15 October 2016. The articles that are uploaded after this deadline to our new system will be gone through peer review process to be published in June 2017.

We will require 150-word abstracts and 750-word summaries both in Turkish and English for the articles that have passed the peer-review.

It might be right to note here that we have been getting more attention from scholarly world day by day with our mission and standards. The journal has received 63 articles between January-June 2016 from the Turkish academics. All articles have gone through the pre-review process to check the referencing and transliteration style before testing them via plagiarism checker. We then have forwarded the articles that are successfully passed the plagiarism check to our reviewers. After all this process, we have been able to offer to you 18 articles and article translation in this issue along with the summaries of 6 doctorate theses, one book review, and symposium introduction.

We are delighted to offer you the various ranges of themes and topics with this new issue. We sincerely thank the authors who contributed to this issue, the editorial and review boards, and particularly to the assistant editors, R.A. Maruf Cakir, Asst. Prof. Adem Ciftci, and Asst. Prof. Sema Yilmaz, and the assistant editors of the language review-process R.A. Zeynep Ceran, Dr. Emrah Kaya and Zeynep Yucedogru.

We hope to see you all on 15 December 2016 with our next issue.

15 June 2016

Omer ASLAN & Abdullah DEMIR

Editors

Akademik yayın hayatının 20. yılına ulaşan Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, son yıllarda ulusal ve uluslararası akademik yayıncılık alanında önemli mesafeler kat etti. 15 Aralık 2016 tarihinde yayımladığımız 19. cilt 2. sayımızdan itibaren sağlanan ilerlemeleri, siz değerli okuyucularımızla paylaşmak istiyoruz.

1996 yılından itibaren  Cumhuriyet Universitesi Ilahiyat Fakultesi Dergisi [Cumhuriyet University Journal of Faculty of Theology] adıyla yayınlanan dergimizin adının çok uzun olması ve atıf tespitinde yaşanan zorluklar sebebi ile Cumhuriyet ilahiyat dergisi [Cumhuriyet theology journal] olarak değiştirilmesi kararlaştırılmıştır.  Dergimiz, 20. cilt, 1. sayıdan itibaren bu adla yayın hayatına devam edecektir.

Dergimiz, TÜBİTAK - ULAKBİM’in sunduğu elektronik dergi yönetim sistemi DergiPark Akademik’ın yeni versiyonunun güçlü açık erişim ve online akademik yayıncılık alt yapısını kullanabilmek amacıyla gerekli teknik çalışmaları tamamladı. Bu kapsamda 01 Haziran 2016 tarihi itibariyle yeni web sayfamız hizmete girdi.

          Eski web sitemiz: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cumuilah/

          Yeni web sitemiz: http://cumhuriyet.dergipark.gov.tr/cuid

Dergimizde yayımlanan yoğun emek mahsulü makalelerin uluslararası akademik camianın bilgisine sunulabilmesi ve yazarlarımızın yurt dışından atıf alabilmesi amacıyla, hakem değerlendirmesinden geçen makalelerin, Türkçe ve İngilizce 150 kelimelik “Öz/Abstract” ile birlikte 750 kelimelik “Özet/Summary” içermesi de zorunlu tutulmaya başlandı. İlk defa bu sayımızda “Özet/Summary” içeren makaleler sizlerle buluştu.

Yine ilk defa bu sayımızda, ilahiyat alanında yurtiçi veya yurtdışında son üç yıl içinde tamamlanan ve yayın için dergimize gönderilen doktora tezlerine ait Türkçe ve İngilizce özetleri yayımladık. Bu sayede yurtiçinde tamamlanan doktora tezlerinin künye bilgileri ile özetlerinin dergimiz aracılığı ile uluslararası indekslere dâhil olması ve yurt dışından ulaşılabilir olması hedeflendi. Ayrıca İngilizce olarak hazırlanan tezlerin Türkçe özetleri de yayımlanarak okuyucularımızın bilgisine sunuldu.

Dergimiz, Uluslararası ATLA Religion Database indeks tarafından 20/05/2016 itibariyle taranmaya başlandı. ATLA indeks, taradığı dergilere ait makale bilgilerini EBSCO aracılığı ile binlerce kütüphane aboneliği üzerinden kullanıcılara ulaştırmaktadır. 15 Haziran 2016 itibari ile ATLA Religion indeksine Türkiye merkezli -birisi dergimiz olmak üzere- sadece üç dergi taranmaktadır. Dergimizde yayımlanan her bir makale, ATLA indekste taranmaya başlamamız ile birlikte, yazarlarına doçentlik başvurusunda ÜAK'ın belirlediği "uluslararası" kategoride puan katkısı sağlayacaktır.

Ocak-Haziran döneminde dergimizin tanınırlığını artırmak amacıyla uluslararası Açık Erişim sağlayıcılarına üye olundu ve sosyal medya hesapları oluşturuldu. Ayrıca titizlikte uyguladığımız makale ön değerlendirme ve hakem süreçleri daha objektif bir hale getirilerek, ilgili değerlendirme formları yeni web sitemizde ilan edildi. Ön değerlendirmede, makalelerin Türkçe ve İngilizce başlıklarının, özetleri ve anahtar kelimelerinin ilgili bilim dalının akademik kriterlerine uygunluğu incelenmektedir. Ayrıca makalede geçen şahıs adlarının, eser isimlerinin ve kavramların yazımının Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nin imlâ esaslarına uygunluğu da kontrol edilmektedir. Çalışmanın dipnot ve kaynakça yazımının ise Chicago referans stiline tam mutabık olması özellikle talep edilmektedir. Makale yazım ilkeleri hakkında Yazar Rehberimize müracaat edilebilir.

Dergimizin kalitesine katkı sağlaması amacıyla ön değerlendirmeden geçen her bir makale, uluslararası saygın akademik yayın kuruluşlarınca da kullanılan İntihali Engelleme Programında kontrol edilmektedir. Bu yayın döneminde rapor sonucu yüzde on beşten fazla benzerlik içeren çalışmalar, yazarlarına ilgili intihal raporuyla iade edildi.

“Yazarın hakemleri, hakemlerin ise yazarı öğrenememesi (Çift Taraflı Kör Hakemlik) ilkesi” 20/1. sayımızda da titizlikle uygulandı. Bu ilkenin daha etkin işletilebilmesi amacıyla 2016 yılından itibaren hakem isimlerinin yayımlanmamasına karar verildi.

 

Bir Sonraki Sayımız (20.2015 Aralık 2016-) Hakkında Hatırlatmalar

15 Aralık  2016 tarihinde yayımlanacak 20 cilt 2. sayımız için 01 Haziran 2016-15 Ekim 2016 tarihleri arasında makale kabul edilecektir. 15 Ekim 2016 tarihinden sonra sisteme yüklenen makaleler ise 2017 yılının haziran ayında yayımlanacak sayımız için hakem değerlendirmesine tâbi tutulacaktır.

Hakem değerlendirmesinden geçen makalelerin Türkçe ve İngilizce 150 kelimelik “Öz/Abstract” ile birlikte 750 kelimelik “Özet/Summary” içermesi de talep edilecektir.

Taşıdığımız misyon ve sahip olduğumuz formatla her geçen gün ilim dünyasının ilgisini daha fazla gördüğümüzü ifade etmemiz gerekmektedir. Ocak-Haziran 2016 döneminde akademisyenlerimizden 63 çalışma değerlendirilmek üzere dergimize ulaşmıştır. Bu makaleler öncelikle Yazar Rehberimizde belirtilen şekilsel özellikler açısından ön değerlendirmeye tâbi tutuldu. Sonra da intihal tespit programı kullanılarak kontrol edildi. Bu aşamaları geçen makaleler hakem değerlendirmesine sunuldu. Bu sayımızda, söz konusu 63 çalışma içinden ön değerlendirme ve intihal taramasından geçen, hakemlerimizin de akademik içerik açısından yayımlanmasını uygun bulduğu 18 makale ile bir çeviri sizlerle buluştu. Altı doktora tez özeti, üç kitap değerlendirmesi ve bir sempozyum tanıtımı bu sayımızda yer aldı.

Elinizdeki sayı ile yine birbirinden farklı konuları havi bilimsel nitelikteki makaleleri sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Bu süreçte başta makale sahibi değerli bilim adamlarımıza, yayın, danışma ve hakem kurullarımıza, Rektörlüğümüz Basımevi personeline ve özellikle dergimizin yayın aşamasında yadsınmaz emekleri olan editör yardımcılarımız Arş. Gör. Maruf Çakır, Yrd. Doç. Dr. Adem Çiftçi ve Yrd. Doç. Dr. Sema Yılmaz ile İngilizce dil kontrolü sorumluluğunu üstlenen editör yardımcılarımız Arş. Gör. Zeynep Ceran ile Dr. Emrah Kaya ve Zeynep Yücedoğru’ya teşekkür ederiz. 

15 Aralık 2016 tarihinde yayımlanacak bir sonraki sayımızda buluşmak ümidiyle…

15 June 2016

Sivas

Ömer ASLAN & Abdullah DEMİR

Editör

 

Primary Language tr
Subjects Religion
Published Date Haziran/June
Journal Section Editorial
Authors

Author: Ömer ASLAN

Author: Abdullah DEMİR

Dates

Publication Date : June 15, 2016

Bibtex @editorial { cuid238986, journal = {Cumhuriyet İlahiyat Dergisi}, issn = {2528-9861}, eissn = {2528-987X}, address = {Cumhuriyet Universitesi Ilahiyat Fakultesi Dergisi 58140 Kampüs Sivas / Türkiye}, publisher = {Cumhuriyet University}, year = {2016}, volume = {20}, pages = {5 - 10}, doi = {}, title = {Yeni Ad, Yeni Sayı, Yeni Web Sayfası ve Zengin İçerik}, key = {cite}, author = {ASLAN, Ömer and DEMİR, Abdullah} }
APA ASLAN, Ö , DEMİR, A . (2016). Yeni Ad, Yeni Sayı, Yeni Web Sayfası ve Zengin İçerik. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi , 20 (1) , 5-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cuid/issue/22278/238986
MLA ASLAN, Ö , DEMİR, A . "Yeni Ad, Yeni Sayı, Yeni Web Sayfası ve Zengin İçerik". Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20 (2016 ): 5-10 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cuid/issue/22278/238986>
Chicago ASLAN, Ö , DEMİR, A . "Yeni Ad, Yeni Sayı, Yeni Web Sayfası ve Zengin İçerik". Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20 (2016 ): 5-10
RIS TY - JOUR T1 - Yeni Ad, Yeni Sayı, Yeni Web Sayfası ve Zengin İçerik AU - Ömer ASLAN , Abdullah DEMİR Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 5 EP - 10 VL - 20 IS - 1 SN - 2528-9861-2528-987X M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet İlahiyat Dergisi Yeni Ad, Yeni Sayı, Yeni Web Sayfası ve Zengin İçerik %A Ömer ASLAN , Abdullah DEMİR %T Yeni Ad, Yeni Sayı, Yeni Web Sayfası ve Zengin İçerik %D 2016 %J Cumhuriyet İlahiyat Dergisi %P 2528-9861-2528-987X %V 20 %N 1 %R %U
ISNAD ASLAN, Ömer , DEMİR, Abdullah . "Yeni Ad, Yeni Sayı, Yeni Web Sayfası ve Zengin İçerik". Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20 / 1 (June 2016): 5-10 .
AMA ASLAN Ö , DEMİR A . Yeni Ad, Yeni Sayı, Yeni Web Sayfası ve Zengin İçerik. CUID. 2016; 20(1): 5-10.
Vancouver ASLAN Ö , DEMİR A . Yeni Ad, Yeni Sayı, Yeni Web Sayfası ve Zengin İçerik. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi. 2016; 20(1): 10-5.