Year 2018, Volume 22 , Issue 1, Pages 115 - 126 2018-06-30

Etnik Girişimci İşletmelerde Kurumsallaşma ve Belirsizlikten Kaçınma İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

Musa ŞANAL [1] , Ali Furkan KAYA [2]


Günümüzde işletmeler,  esnek ve organik yapıya sahip oldukları ölçüde hayatta kalmaktadır. Bu değişimlere uyum sağlayabilme sürecinde, işletmeler için kurumsallaşma kilit bir rol oynamaktadır. Kurumsallaşma, işletmenin çevresel değişime duyarlılığı sonucunda gelişen ve bu değişime uyma çabalarıyla oluşan dinamik bir süreçtir. Bu çalışmada, kurumsallaşma düzeylerinin belirlenmesini sağlayan bileşenler olan formalleşme, ve profesyonelleşmenin, Hofstede’in kültürün boyutları çalışmasında yer alan belirsizlikten kaçınma bileşenine olan etkileri incelenmiştir. Araştırma kapsamında Polonya’da faaliyetlerini sürdüren etnik girişimlerden Türk girişimciler özelinde 41 katılımcı ile yüz yüze görüşülerek anket formu aracılığı ile veriler toplanmıştır. 
Etnik Girişimcilik, Kurumsallaşma, Formalleşme, Profesyonelleşme
 • Boz, H. (2007), Etnik Türk Kökenli Girişimciler Üzerine Bir Araştırma.(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Antalya).
 • Hofstede G., Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values. Beverly Hills CA: Sage Publications, 1980
 • Volery, T. (2007), Ethnic Entrepreneurship: A Theoretical Framework, Edited By: Leo – Paul Dana, Handbook Of Research On Ethnic Minority Entrepreneurship, Edward Elgar Publishing. s.30-41.
 • Yazıcıoğlu, İ. (2008). Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma.Pusula Dergisi, 2, 42-43.
 • Şanal, M. (2011). Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma Ve Kurumsal Girişimcilik Üzerine Bir Araştırma, (Basılmamış Doktora Tezi,Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Apaydın, Fahri (2008). Kurumsallaşmanın Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerin Performansına Etkileri.Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 7.
 • Yazıcıoğlu İ., ve Koç, H. (2009). Aile İşletmelerinin Kurumsallaşma Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma.Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21, 502.
 • Sargut, A. S. (2001). Kültürler Arası Farklılaşma ve Yönetim, Genişletilmiş 2. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara, 2001, s.183.
 • Erdem, F. (2001). Girişimcilerde Risk Alma Eğilimi ve Belirsizliğe Tolerans İlişkisine Kültürel Yaklaşım. Akdeniz Üniversitesiİktisadive İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), 43-61.
 • North, D.C. (1990). An ıntroduction institutions and ınstitutional change, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University, 1 (3), 3–26.
 • Şeker Ş. E., 2016, MIS (Management Information Systems), Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) ve İşletme Enformatiği (YBSIE) Kavramlarının anlatıldığı ansiklopedik sözlük http://mis.sadievrenseker.com/2015/03/hofstedenin-kulturel-boyutlar-teorisi-hofstedes-cultural-dimensions-theory
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Musa ŞANAL (Primary Author)
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Ali Furkan KAYA
Country: Poland


Dates

Publication Date : June 30, 2018

Bibtex @research article { cuiibfd422731, journal = {Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-3747}, eissn = {2636-8889}, address = {}, publisher = {Cukurova University}, year = {2018}, volume = {22}, pages = {115 - 126}, doi = {}, title = {Etnik Girişimci İşletmelerde Kurumsallaşma ve Belirsizlikten Kaçınma İlişkisi Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Şanal, Musa and Kaya, Ali Furkan} }
APA Şanal, M , Kaya, A . (2018). Etnik Girişimci İşletmelerde Kurumsallaşma ve Belirsizlikten Kaçınma İlişkisi Üzerine Bir Araştırma . Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 22 (1) , 115-126 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cuiibfd/issue/34948/422731
MLA Şanal, M , Kaya, A . "Etnik Girişimci İşletmelerde Kurumsallaşma ve Belirsizlikten Kaçınma İlişkisi Üzerine Bir Araştırma" . Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 22 (2018 ): 115-126 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cuiibfd/issue/34948/422731>
Chicago Şanal, M , Kaya, A . "Etnik Girişimci İşletmelerde Kurumsallaşma ve Belirsizlikten Kaçınma İlişkisi Üzerine Bir Araştırma". Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 22 (2018 ): 115-126
RIS TY - JOUR T1 - Etnik Girişimci İşletmelerde Kurumsallaşma ve Belirsizlikten Kaçınma İlişkisi Üzerine Bir Araştırma AU - Musa Şanal , Ali Furkan Kaya Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 115 EP - 126 VL - 22 IS - 1 SN - 1300-3747-2636-8889 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Etnik Girişimci İşletmelerde Kurumsallaşma ve Belirsizlikten Kaçınma İlişkisi Üzerine Bir Araştırma %A Musa Şanal , Ali Furkan Kaya %T Etnik Girişimci İşletmelerde Kurumsallaşma ve Belirsizlikten Kaçınma İlişkisi Üzerine Bir Araştırma %D 2018 %J Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1300-3747-2636-8889 %V 22 %N 1 %R %U
ISNAD Şanal, Musa , Kaya, Ali Furkan . "Etnik Girişimci İşletmelerde Kurumsallaşma ve Belirsizlikten Kaçınma İlişkisi Üzerine Bir Araştırma". Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 22 / 1 (June 2018): 115-126 .
AMA Şanal M , Kaya A . Etnik Girişimci İşletmelerde Kurumsallaşma ve Belirsizlikten Kaçınma İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. CÜİİBFD. 2018; 22(1): 115-126.
Vancouver Şanal M , Kaya A . Etnik Girişimci İşletmelerde Kurumsallaşma ve Belirsizlikten Kaçınma İlişkisi Üzerine Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2018; 22(1): 115-126.
IEEE M. Şanal and A. Kaya , "Etnik Girişimci İşletmelerde Kurumsallaşma ve Belirsizlikten Kaçınma İlişkisi Üzerine Bir Araştırma", Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 22, no. 1, pp. 115-126, Jun. 2018