Year 2016, Volume 41 , Issue Ek 1, Pages 29 - 32 2016-12-31

İskemik inme sonrası gelişen hemikore
Hemichorea after ischemic stroke

Sadullah Sağlam [1] , Burcu Ekmekçi [2] , Ali Zeynal Abidin Tak [3] , Yaşar Altun [4] , İlhan Çağ [5] , Emre Gedik [6]


Koreye bazal ganlionlardaki direkt ve indirekt yollar arasındaki dengenin bozulması sebep olmaktadır.  Kontralateral bazal ganglionlar, talamus veya bunların birlikte olduğu lezyonların sorumlu tutulduğu kore, metabolik ve vasküler hastalıklar ile nörodejeneratif ya da herediter hastalıkların seyrinde gözlenebilir. Hiperkinetik hareket bozuklukları akut inme sonrası nadir olarak bildirilmekle birlikte serebrovasküler hastalık sonucu en sık gelişen hiperkinetik hareket bozuklukluğu hemikoredir. Bu olgu sunumunda talamik iskemik inme sonrası sol vücut yarısında koreiform hareketlerle başvuran iki olgu paylaşılmıştır.

The deterioration of the balance between direct and indirect ways in the basal ganglia causes chorea. The lesions of contralateral basal ganglia, thalamus or the connection of them all together are responsible for this. Chorea can be observed during the course of metabolic and vascular diseases, neurodegenerative or hereditary diseases. Hyperkinetic movement disorders after acute ischemic stroke are reported as rare; however, hemichorea is the most frequent developing disorder of hyperkinetic movement as a result of cerebrovascular disease. In this case report, we presented two case who applied us with choreiform movements in his left half of the body after acute thalamic stroke.

  • 1. Handley A, Medcalf P, Hellier K, Dutta D. Movement disorders after stroke. Age Ageing. 2009;38:260-6.
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Case Report
Authors

Author: Sadullah Sağlam
Institution: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Author: Burcu Ekmekçi
Institution: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Author: Ali Zeynal Abidin Tak
Institution: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Author: Yaşar Altun
Institution: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Author: İlhan Çağ
Institution: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Author: Emre Gedik
Institution: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Dates

Acceptance Date : April 19, 2016
Publication Date : December 31, 2016

MLA Sağlam, S , Ekmekçi, B , Tak, A , Altun, Y , Çağ, İ , Gedik, E . "İskemik inme sonrası gelişen hemikore". Cukurova Medical Journal 41 (2016 ): 29-32 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cumj/issue/23898/254590>