Research Article
BibTex RIS Cite

Akıllı telefon kullanımının median sinir üzerine etkisi

Year 2018, Volume: 43 Issue: 1, 67 - 72, 31.03.2018
https://doi.org/10.17826/cumj.340272

Abstract

sinir üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Katılımcılar akıllı telefon kullanımı fazla olanlar (Akıllı telefon bağımllık ölçeği (SAS) skoru 71 üzerinde olanlar), az kullanımı olanlar (71'nin altındakiler) ve klasik cep telefonu kullananlar olarak 3 gruba ayrılarak değerlendirildi. Katılımcıların görsel analog skala (VAS), kol, omuz ve elin hızlı yetersizlikleri (qDASH) değerleri ve median sinir iletileri değerlendirildi. 

Bulgular: Akıllı telefonu az kullanan grupta diğer 2 gruba göre anlamlı derecede median sinir latanslarının daha kısa ve hızlarının yüksek olduğu gözlendi. Ancak, akıllı telefonu fazla kullananlar ile klasik cep telefonu kullananlar arasında median sinir iletileri açısından anlamlı fark gözlenmedi. VAS ve qDASH değerlerinde gruplar arasında anlamlı fark gözlenmedi.

Sonuç: Aşırı akıllı telefon kullanımı karpal tünel sendromu ve buna bağlı median sinirin etkilenmesine neden olabilir. Akıllı telefonların yaygınlaştığı hatta bağımlılık düzeyinde kullanımının olduğu günümüzde telefon tasarımlarında bu durumlar akılda tutulmalı belki de sesli komut uygulamalarında daha çok yer verilmelidir. Ayrıca akıllı telefon bağımlılığı olan hastalarda median sinir iletilerinin elektrofizyolojik olarak takip edilmesi faydalı olabilir.


References

  • 1

The effect of smartphone usage on the median nerve

Year 2018, Volume: 43 Issue: 1, 67 - 72, 31.03.2018
https://doi.org/10.17826/cumj.340272

Abstract

Purpose: The aim of this study was to examine the effects of smartphone use on the median nerve. 

Materials and Methods: Participants were classified into three groups according to their smartphone use frequencies; high smartphone users (with Smartphone addiction scale (SAS) score of higher than 71), low smartphone users (SAS score less than 71) and classical type mobile phones users. The Visual analogue scale (VAS), quick-disabilities of arm, shoulder, hand (qDASH) and median nerve conductions of the participants were assessed. Groups were compared to each other as well as dominant and non-dominant hand nerve measurements of participants were also compared. 

Results: VAS and qDASH values were not significantly different between groups. It was observed that the rare use of smartphones affected the median nerve conductions in a lesser manner compared to the classical mobile phone use. However, using smart phone in an increasing rate influenced the median nerves adversely. 

Conclusion: Excessive use of smartphone can lead to carpal tunnel syndrome via affecting the median nerve. In recent decades, there has been a widespread use of smartphones even at the level of addiction. This should be noted while designing the smartphones and voice applications should be used more often.  Furthermore, it can be beneficial to follow up the median nerve conductions of patients who are addicted to smartphones with the help of electrophysiological studies


References

  • 1

Details

Primary Language English
Subjects Health Care Administration
Journal Section Research
Authors

Faik İLİK

Huseyin BÜYÜKGÖL This is me

Fatma A. EREN This is me

Mustafa K. İLİK This is me

Fatih KAYHAN This is me

Hatice KÖSE This is me

Publication Date March 31, 2018
Acceptance Date March 11, 2017
Published in Issue Year 2018 Volume: 43 Issue: 1

Cite

MLA İLİK, Faik et al. “The Effect of Smartphone Usage on the Median Nerve”. Cukurova Medical Journal, vol. 43, no. 1, 2018, pp. 67-72, doi:10.17826/cumj.340272.