Research Article
BibTex RIS Cite

Diş Hekimlerinin Kardiyopulmoner Resüsitasyon ve Mavi Kod Uygulamaları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Year 2024, Volume: 34 Issue: 2, 94 - 98, 15.04.2024
https://doi.org/10.5281/zenodo.11059438

Abstract

ABSTRACT
Objective: To evaluate the dentists’ knowledge of cardiopulmonary resuscitation (CPR) and code blue application (CBA).
Methods: The study was conducted among 210 dentists working in the public hospitals or dental faculty in Kayseri. The study included 165 dentists who volunteered to respond the survey questions. Participants were asked 19 questions about their demographics, as well as their knowledge and experience of CPR and CBA. The dataset was statistically evaluated.
Results: It was determined that 43.6% of the participants had used CBA before, and 70.3% of the participants were capable of giving the code blue. The participants' rates of experiencing cardiac arrest cases anywhere or in their dental practice were 15.2% and 0.6%, respectively. After graduation, 69.7% of the participants received CPR training; however, only 6.7% performed CPR. 61.2%, 55.2%, and 57.6% of participants correctly answered questions about chest compression rate, chest compression/respiration ratio, and application site, respectively. It was found that participants with 1 to 5 years of professional experience answered the questions more accurately.
Conclusion: The participants in the study had a lack of knowledge regarding CPR and CBA. As a result, CPR training for dentists should begin in the undergraduate years and continue in the postgraduate years.
Keywords: Dentist, Cardiopulmonary resuscitation, Code blue

ÖZ
Amaç: Diş hekimlerinin kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) ve mavi kod uygulamaları (MKU) hakkındaki bilgi düzeylerini değerlendirmektir.
Yöntemler: Anket formları, Kayseri ilindeki çeşitli kamu kurumları veya üniversitede görev yapan 210 diş hekimine ulaştırılmıştır. Soruları yanıtlamayı kabul eden 165 katılımcı çalışmaya dahil edilmiştir. Katılımcılara demografik özelliklerini, KPR ve MKU hakkındaki bilgi ve deneyimlerini değerlendiren 19 adet soru sorulmuştur. Veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Katılımcıların %70,3’ünün mavi kod vermeyi bildiği ve %43,6’sının önceden mavi kod verdiği tespit edilmiştir. Katılımcıların %15,2’si herhangi bir zamanda, %0,6’sı ise diş tedavisi sırasında kardiyak arrest durumu ile karşılaştığını belirtmiştir. Mezuniyet sonrası KPR eğitimi alanların oranı %69,7 ve KPR uygulayanların oranı ise %6,7 idi. Katılımcılar, KPR sırasında göğüs kompresyon hızı, göğüs kompresyonu / solunum oranı ve uygulama yeri ile ilgili sorulara sırasıyla %61,2, %55,2 ve %57,6 oranında doğru cevap vermiştir. Mesleki tecrübe süresi 1-5 yıl arasında olan diş hekimlerinin bu soruları cevaplamada daha başarılı olduğu tespit edilmiştir (p<0,05).
Sonuç: Katılımcıların KPR ve MKU konusunda bilgi eksikliklerinin olduğu görülmüştür. Bu nedenle, diş hekimlerine yönelik KPR eğitimleri lisans düzeyinde başlamalı ve mezuniyet sonrası dönemde devam etmelidir.
Anahtar Kelimeler : Diş hekimi, Kardiyopulmoner resüsitasyon, Mavi kod

References

 • 1. Berg RA, Hemphill R, Abella BS, et al. 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2010; 122:640-56.
 • 2. Neumar RW, Otto CW, Link MS, et al. Part 8: adult advanced cardiovascular life support: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2010;122(18):729-767.
 • 3. F. Doğruel, DG.Canpolat. Diş Hekimliği Fakültesinde Mavi Kod Çağrı Sonuçlarının De-ğerlendirilmesi. Sağlık Bil Derg. 2021;30(2):126-130.
 • 4. Gasco C, Avellanal M, Sánchez, M. Cardiopulmonary resuscitation training for students of odontology: skills acquisition after two periods of learning. Resuscitation. 2000;45(3):189-194.
 • 5. Alkandari SA, Alyahya L, Abdulwahab M. Cardiopulmonary resuscitation knowledge and attitude among general dentists in Kuwait. World J Emerg Med. 2017;8(1):19-24.
 • 6. Jamalpour MR, Asadi HK, Zarei K. Basic life support knowledge and skills of Iranian general dental practitioners to perform cardiopulmonary resuscitation. Nige Med J. 2015;56(2):148-152.
 • 7. Laurent F, Augustin P, Nabet C, Ackers S, Zamaroczy D, Maman L. (2009). Managing a cardiac arrest: evaluation of final‐year predoctoral dental students. J Dent Educ. 2009;73(2):211-217.
 • 8. Becker L, Eisenberg M, Fahrenbruch C, et al. Cardiac arrest in medical and dental practices: implications for automated external defibrillators. Arch Intern Med. 2001;161(12):1509-1512.
 • 9. Canpolat DG, Gönen ZB, Doğruel F, Sengul I, Yıldız K. Determination of cardiopul-monary resuscitation knowledge level of dentists. Gaziantep Med J. 2016;22(4):197-201.
 • 10. Ekici, Ö. Cardiopulmonary Resuscitation Knowledge and Experience Among Dentists in Turkey. Eurasian J Emerg Med. 2020;19(4):226-231.
 • 11. Arsati F, Montalli VA, Flório FM, et al. Brazilian dentists’ attitudes about medical emer-gencies during dental treatment. J Dent Educ. 2010; 74:661-666.
 • 12. Hunter PL. Cardiac arrest in the dental surgery. Br Dent J. 1991;170(8):284-284.
 • 13. Gonzaga HFDS, Buso L, Jorge MA, Gonzaga LHDS, Chaves MD, Almeida OPD. Evaluation of knowledge and experience of dentists of São Paulo State, Brazil about cardiopulmonary resuscitation. Braz Dent J. 2003; 14:220-222.
 • 14. Yoldaş H, Kocoğlu H, Bayır H, et al. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde çalışan hekimlerin kardiyopulmoner resusitasyon konusundaki yakla-şımları. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44:142-148.
 • 15. Jabbour M, Osmond MH, Klassen TP. Life support courses: Are they effective? Ann Emerg Med. 1996;28(6):690–698.
 • 16. Kockanat S, Eren SH, Al B. The Sufficiency of Assistant and Intern Doctors’ Knowledge About Basic and Advanced Life Support: A Survey Study. Bagcilar Med Bulletin. 2017;2(4):82-87.
 • 17. Özütürk B, Muhammedoglu N, Dal E, Çalışkan B. Evaluation of code blue implementation out-comes. Haseki Tip Bulteni. 2015;53(3):204-208.

An Evaluation of the Knowledge Levels of Dentists on Cardiopulmonary Resuscitation and Code Blue Applications

Year 2024, Volume: 34 Issue: 2, 94 - 98, 15.04.2024
https://doi.org/10.5281/zenodo.11059438

Abstract

An Evaluation of the Knowledge Levels of Dentists on Cardiopulmonary Resuscitation and Code Blue Applications
ABSTRACT
Objective: To evaluate the dentists’ knowledge of cardiopulmonary resuscitation (CPR) and code blue application (CBA).
Methods: The study was conducted among 210 dentists working in the public hospitals or dental faculty in Kayseri. The study included 165 dentists who volunteered to respond the survey questions. Participants were asked 19 questions about their demographics, as well as their knowledge and experience of CPR and CBA. The dataset was statistically evaluated.
Results: It was determined that 43.6% of the participants had used CBA before, and 70.3% of the participants were capable of giving the code blue. The participants' rates of experiencing cardiac arrest cases anywhere or in their dental practice were 15.2% and 0.6%, respectively. After graduation, 69.7% of the participants received CPR training; however, only 6.7% performed CPR. 61.2%, 55.2%, and 57.6% of participants correctly answered questions about chest compression rate, chest compression/respiration ratio, and application site, respectively. It was found that participants with 1 to 5 years of professional experience answered the questions more accurately.
Conclusion: The participants in the study had a lack of knowledge regarding CPR and CBA. As a result, CPR training for dentists should begin in the undergraduate years and continue in the postgraduate years.
Keywords: Dentist, Cardiopulmonary resuscitation, Code blue

Diş Hekimlerinin Kardiyopulmoner Resüsitasyon ve Mavi Kod Uygulamaları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi
ÖZ
Amaç: Diş hekimlerinin kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) ve mavi kod uygulamaları (MKU) hakkındaki bilgi düzeylerini değerlendirmektir.
Yöntemler: Anket formları, Kayseri ilindeki çeşitli kamu kurumları veya üniversitede görev yapan 210 diş hekimine ulaştırılmıştır. Soruları yanıtlamayı kabul eden 165 katılımcı çalışmaya dahil edilmiştir. Katılımcılara demografik özelliklerini, KPR ve MKU hakkındaki bilgi ve deneyimlerini değerlendiren 19 adet soru sorulmuştur. Veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Katılımcıların %70,3’ünün mavi kod vermeyi bildiği ve %43,6’sının önceden mavi kod verdiği tespit edilmiştir. Katılımcıların %15,2’si herhangi bir zamanda, %0,6’sı ise diş tedavisi sırasında kardiyak arrest durumu ile karşılaştığını belirtmiştir. Mezuniyet sonrası KPR eğitimi alanların oranı %69,7 ve KPR uygulayanların oranı ise %6,7 idi. Katılımcılar, KPR sırasında göğüs kompresyon hızı, göğüs kompresyonu / solunum oranı ve uygulama yeri ile ilgili sorulara sırasıyla %61,2, %55,2 ve %57,6 oranında doğru cevap vermiştir. Mesleki tecrübe süresi 1-5 yıl arasında olan diş hekimlerinin bu soruları cevaplamada daha başarılı olduğu tespit edilmiştir (p<0,05).
Sonuç: Katılımcıların KPR ve MKU konusunda bilgi eksikliklerinin olduğu görülmüştür. Bu nedenle, diş hekimlerine yönelik KPR eğitimleri lisans düzeyinde başlamalı ve mezuniyet sonrası dönemde devam etmelidir.
Anahtar Kelimeler : Diş hekimi, Kardiyopulmoner resüsitasyon, Mavi kod

References

 • 1. Berg RA, Hemphill R, Abella BS, et al. 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2010; 122:640-56.
 • 2. Neumar RW, Otto CW, Link MS, et al. Part 8: adult advanced cardiovascular life support: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2010;122(18):729-767.
 • 3. F. Doğruel, DG.Canpolat. Diş Hekimliği Fakültesinde Mavi Kod Çağrı Sonuçlarının De-ğerlendirilmesi. Sağlık Bil Derg. 2021;30(2):126-130.
 • 4. Gasco C, Avellanal M, Sánchez, M. Cardiopulmonary resuscitation training for students of odontology: skills acquisition after two periods of learning. Resuscitation. 2000;45(3):189-194.
 • 5. Alkandari SA, Alyahya L, Abdulwahab M. Cardiopulmonary resuscitation knowledge and attitude among general dentists in Kuwait. World J Emerg Med. 2017;8(1):19-24.
 • 6. Jamalpour MR, Asadi HK, Zarei K. Basic life support knowledge and skills of Iranian general dental practitioners to perform cardiopulmonary resuscitation. Nige Med J. 2015;56(2):148-152.
 • 7. Laurent F, Augustin P, Nabet C, Ackers S, Zamaroczy D, Maman L. (2009). Managing a cardiac arrest: evaluation of final‐year predoctoral dental students. J Dent Educ. 2009;73(2):211-217.
 • 8. Becker L, Eisenberg M, Fahrenbruch C, et al. Cardiac arrest in medical and dental practices: implications for automated external defibrillators. Arch Intern Med. 2001;161(12):1509-1512.
 • 9. Canpolat DG, Gönen ZB, Doğruel F, Sengul I, Yıldız K. Determination of cardiopul-monary resuscitation knowledge level of dentists. Gaziantep Med J. 2016;22(4):197-201.
 • 10. Ekici, Ö. Cardiopulmonary Resuscitation Knowledge and Experience Among Dentists in Turkey. Eurasian J Emerg Med. 2020;19(4):226-231.
 • 11. Arsati F, Montalli VA, Flório FM, et al. Brazilian dentists’ attitudes about medical emer-gencies during dental treatment. J Dent Educ. 2010; 74:661-666.
 • 12. Hunter PL. Cardiac arrest in the dental surgery. Br Dent J. 1991;170(8):284-284.
 • 13. Gonzaga HFDS, Buso L, Jorge MA, Gonzaga LHDS, Chaves MD, Almeida OPD. Evaluation of knowledge and experience of dentists of São Paulo State, Brazil about cardiopulmonary resuscitation. Braz Dent J. 2003; 14:220-222.
 • 14. Yoldaş H, Kocoğlu H, Bayır H, et al. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde çalışan hekimlerin kardiyopulmoner resusitasyon konusundaki yakla-şımları. Turk J Anaesthesiol Reanim. 2016; 44:142-148.
 • 15. Jabbour M, Osmond MH, Klassen TP. Life support courses: Are they effective? Ann Emerg Med. 1996;28(6):690–698.
 • 16. Kockanat S, Eren SH, Al B. The Sufficiency of Assistant and Intern Doctors’ Knowledge About Basic and Advanced Life Support: A Survey Study. Bagcilar Med Bulletin. 2017;2(4):82-87.
 • 17. Özütürk B, Muhammedoglu N, Dal E, Çalışkan B. Evaluation of code blue implementation out-comes. Haseki Tip Bulteni. 2015;53(3):204-208.
There are 17 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Surgery (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Müge Yüce Yıldırım This is me

Suheyb Bilge This is me

Cihan Topan This is me

Mustafa Karakaya This is me

Ahmet Emin Demirbaş This is me

Publication Date April 15, 2024
Submission Date March 27, 2022
Published in Issue Year 2024 Volume: 34 Issue: 2

Cite

AMA Yüce Yıldırım M, Bilge S, Topan C, Karakaya M, Demirbaş AE. Diş Hekimlerinin Kardiyopulmoner Resüsitasyon ve Mavi Kod Uygulamaları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Curr Res Dent Sci. April 2024;34(2):94-98. doi:10.5281/zenodo.11059438

Current Research in Dental Sciences is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

29936