Research Article
BibTex RIS Cite

MONTESSORİ YÖNTEMİNDE MÜZİK VE TÜRKİYE’DE MONTESSORİ ANAOKULLARINDA MÜZİK EĞİTİMİ UYGULAMALARI

Year 2016, Volume: 25 Issue: 3, 333 - 346, 30.10.2016

Abstract

Montessori çocukların duyusal deneyimleri aracılığıyla yeni bilgiler edinmelerine yardımcı olan bir yaklaşımdır. Montessori yönteminde müzik eğitimi okulöncesi dönemdeki çocukların müzikal beğenilerini geliştirmeyi hedefler. Montessori yaklaşımında çocuğun müzikal çevresindeki temel amaç müzikal potansiyellerine ulaşmaları konusunda onlara rehberlik etmektir. Montessori yöntemi birçok ülkede yaygın olarak uygulanmaktadır. Son yıllarda ülkemizde de yaygınlaşmaya başlayan bu yöntem, daha çok genel öğrenme alanlarını kapsamaktadır. Ancak Montessori yönteminde, özellikle çocukların 3-6 yaş arası duyusal döneminde sanat eğitiminin de önemli bir yer tuttuğu bilinmektedir. Yurt dışında yapılan araştırmalar, müzik eğitiminin Montessori yöntemi içinde önemli bir yerinin olduğunu göstermektedir.

Araştırma, Türkiye’de Montessori anaokullarındaki müzik uygulamalarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın Montessori yönteminde müzik eğitimi ile ilgili çalışmaları incelemek ve Türkiye’deki Montessori anaokullarındaki müzik uygulamaları hakkında durum saptaması gerçekleştirmek bakımından yararlı olacağı düşünülmektedir. Araştırmanın verileri, bu alanda yapılan araştırmalar incelenerek ve Türkiye’de Montessori anaokullarında çalışmakta olan eğitimcilere uygulanan anket sonuçlarına göre elde edilmiştir.

Araştırma sonuçlarına göre; Montessori yöntemiyle eğitim veren anaokullarının %67’sinin “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na” bağlı olduğu, %72’sinin “günlük programlarında müzik dersine yer verdiği”, %67’sinde müzik derslerinin “müzik öğretmeni” tarafından gerçekleştirildiği ve okulların %89’unda “Montessori müzik materyallerinin” bulunduğu sonucuna varılmıştır. Müzik materyallerinin kullanımına yönelik yapılan araştırmada ise, anaokullarının %17’sinde Montessori müzik materyallerinin “hepsinin”, %22’sinde “bir” ve %50 ‘ sinin ise “birkaç” müzik materyaline sahip olduğu, %11’inde de “hiçbir” Montessori müzik materyalinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Anaokullarının %78’ inde Montessori müzik materyalleri dışında “vurmalı çalgıların” kullanıldığı tespit edilmiştir.

References

  • Çakıroğlu, W., E. (2013). Maria Montessori Yöntemiyle Çocuk Eğitimi Sanatı, Eğitimciler ve Ebeveynler İçin El Kitabı. İstanbul :Sistem Yayıncılık. Durakoğlu, A. (2010) “Maria Montessori’ye Göre Çocuğun Doğası ve Eğitimi”, Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara. Erdal, G., G. (2012). Gelişim Ve Öğrenme Kuramcılarına Göre Müzik Öğretim Yöntemlerinin Okul Öncesi Eğitimdeki Yeri. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, volume 1, issue 4. http://www.ijtase.net/ojs/index.php/IJTASE/article/viewFile/153/189 adresinden 05.08.2016 tarihinde indirilmiştir. Güneş, A. (2010). 90 Yıl Öncesinin Bir Vasiyeti; Atatürk ve Montessori Eğitim Sistemi. İstanbul Eğitim ve Kültür Dergisi. Harris, M., A. (2007). Differences in Mathematics Scores Between Students Who Recieve Traditional Montessori Instruction and Students Who Receive Music Enriched Montessori Instruction. Journal of Learning Through the Arts. http://escholarship.org/uc/item/07h5f866 adresinden 17.02.2016 tarihinde indirilmiştir. Korkmaz, E. (2006). Montessori Metodu Özgür Çocuklar İçin Eğitim, Algı Yayın, 1. Basım, İstanbul. Lawyer, A. (2004) “Maria Montessori and the Sensitive Periods for Music Education: From Music and A Child’s Total Development in Early Childhood” Master’s Thesis. Chaminade University of Honolulu. “Müzik Eğitiminde Duyusal Dönemler Maria Montessori, Müzik ve Erken Çocukluk Döneminde Çocuğun Gelişimi” Yüksek Lisans Tezi Chaminade Üniversitesi,Honolulu. http://www.calvarybythesea.org/f/Preschool/music/thesispaper/MariaMontessoriandtheSensitivePeriodsforMusicEducation.pdf adresinden 17.02.2016 tarihinde indirilmiştir. McDonald, D., T. (1983). Montessori and Music in Early Childhood. Journal of Research in Music Education. Sage Publications, MENC: The National Association for Music Education. Music Educators Journal. http://www.jstor.org/stable/3395843 adresinden 17.02.2016 tarihinde indirilmiştir. Montessori anaokulları listesine http://bebekveben.com/turkiyedeki-montessori- okullari-listesi/ adresinden 30.03.2016 tarihinde ulaşılmıştır. Montessori anaokulları listesine http://www.alternatifokullar.com/montessori-anaokullari/ adresinden 30.03.2016 tarihinde ulaşılmıştır. Montessori World Educational Institute. The Sound Boxes http://www.montessoriworld.org/sensory/ssoundbx.html adresinden 13.03.2016 tarihinde ulaşılmıştır. Toran, M. (2011). Montessori Yönteminin Çocukların Kavram Edinimi, Sosyal Uyumları Ve Küçük Kas Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara. Torum, F., J. (2010) “Meaningful Music Learning From Early Childhood to the Primary Years Supported by the Montessori Approach” Doctorate Thesis, University of South Florida. “Montessori Yöntemiyle Erken Çocukluktan İlköğretim Çağına Etkili Müzik Öğretimi”, Doktora Tezi, Güney Florida Üniversitesi. http://www.lmma.net/wp-content/uploads/2009/10/troumjqualques3mont1.pdf adresinden 13.03.2016 tarihinde indirilmiştir. Tone Bars – Music (2014). http://montessorielementary.org/tone-bars-music/ adresinden 30.03.2016 tarihinde ulaşılmıştır. Ürfioğlu, A (1989). Bebeklik ve Okulöncesi Dönemde Müziğin Gelişimi ve Eğitimi. Ya-pa Yayınları, İstanbul. Youngblood, C. (2005) “The Montessori Philosophy in the Music Together Classroom, Music Together Director’s Weekend Retreat, All Quates by Dr. Maria Montessori”. “Toplu Müzik Sınıfında Montessorı Felsefesi”. http://www.heartsongmusic.net/photos/1/10/DMN_1088/file_vault/2143.doc adresinden 30.03.2015 tarihinde indirilmiştir.
Year 2016, Volume: 25 Issue: 3, 333 - 346, 30.10.2016

Abstract

References

  • Çakıroğlu, W., E. (2013). Maria Montessori Yöntemiyle Çocuk Eğitimi Sanatı, Eğitimciler ve Ebeveynler İçin El Kitabı. İstanbul :Sistem Yayıncılık. Durakoğlu, A. (2010) “Maria Montessori’ye Göre Çocuğun Doğası ve Eğitimi”, Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara. Erdal, G., G. (2012). Gelişim Ve Öğrenme Kuramcılarına Göre Müzik Öğretim Yöntemlerinin Okul Öncesi Eğitimdeki Yeri. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education, volume 1, issue 4. http://www.ijtase.net/ojs/index.php/IJTASE/article/viewFile/153/189 adresinden 05.08.2016 tarihinde indirilmiştir. Güneş, A. (2010). 90 Yıl Öncesinin Bir Vasiyeti; Atatürk ve Montessori Eğitim Sistemi. İstanbul Eğitim ve Kültür Dergisi. Harris, M., A. (2007). Differences in Mathematics Scores Between Students Who Recieve Traditional Montessori Instruction and Students Who Receive Music Enriched Montessori Instruction. Journal of Learning Through the Arts. http://escholarship.org/uc/item/07h5f866 adresinden 17.02.2016 tarihinde indirilmiştir. Korkmaz, E. (2006). Montessori Metodu Özgür Çocuklar İçin Eğitim, Algı Yayın, 1. Basım, İstanbul. Lawyer, A. (2004) “Maria Montessori and the Sensitive Periods for Music Education: From Music and A Child’s Total Development in Early Childhood” Master’s Thesis. Chaminade University of Honolulu. “Müzik Eğitiminde Duyusal Dönemler Maria Montessori, Müzik ve Erken Çocukluk Döneminde Çocuğun Gelişimi” Yüksek Lisans Tezi Chaminade Üniversitesi,Honolulu. http://www.calvarybythesea.org/f/Preschool/music/thesispaper/MariaMontessoriandtheSensitivePeriodsforMusicEducation.pdf adresinden 17.02.2016 tarihinde indirilmiştir. McDonald, D., T. (1983). Montessori and Music in Early Childhood. Journal of Research in Music Education. Sage Publications, MENC: The National Association for Music Education. Music Educators Journal. http://www.jstor.org/stable/3395843 adresinden 17.02.2016 tarihinde indirilmiştir. Montessori anaokulları listesine http://bebekveben.com/turkiyedeki-montessori- okullari-listesi/ adresinden 30.03.2016 tarihinde ulaşılmıştır. Montessori anaokulları listesine http://www.alternatifokullar.com/montessori-anaokullari/ adresinden 30.03.2016 tarihinde ulaşılmıştır. Montessori World Educational Institute. The Sound Boxes http://www.montessoriworld.org/sensory/ssoundbx.html adresinden 13.03.2016 tarihinde ulaşılmıştır. Toran, M. (2011). Montessori Yönteminin Çocukların Kavram Edinimi, Sosyal Uyumları Ve Küçük Kas Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara. Torum, F., J. (2010) “Meaningful Music Learning From Early Childhood to the Primary Years Supported by the Montessori Approach” Doctorate Thesis, University of South Florida. “Montessori Yöntemiyle Erken Çocukluktan İlköğretim Çağına Etkili Müzik Öğretimi”, Doktora Tezi, Güney Florida Üniversitesi. http://www.lmma.net/wp-content/uploads/2009/10/troumjqualques3mont1.pdf adresinden 13.03.2016 tarihinde indirilmiştir. Tone Bars – Music (2014). http://montessorielementary.org/tone-bars-music/ adresinden 30.03.2016 tarihinde ulaşılmıştır. Ürfioğlu, A (1989). Bebeklik ve Okulöncesi Dönemde Müziğin Gelişimi ve Eğitimi. Ya-pa Yayınları, İstanbul. Youngblood, C. (2005) “The Montessori Philosophy in the Music Together Classroom, Music Together Director’s Weekend Retreat, All Quates by Dr. Maria Montessori”. “Toplu Müzik Sınıfında Montessorı Felsefesi”. http://www.heartsongmusic.net/photos/1/10/DMN_1088/file_vault/2143.doc adresinden 30.03.2015 tarihinde indirilmiştir.
There are 1 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Ferda Gürgan Öztürk

Pelin Özkan This is me

Publication Date October 30, 2016
Submission Date November 15, 2017
Published in Issue Year 2016 Volume: 25 Issue: 3

Cite

APA Öztürk, F. G., & Özkan, P. (2016). MONTESSORİ YÖNTEMİNDE MÜZİK VE TÜRKİYE’DE MONTESSORİ ANAOKULLARINDA MÜZİK EĞİTİMİ UYGULAMALARI. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(3), 333-346.