Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1304-8880 | e-ISSN 1304-8899 | Period Biannually | Founded: 1987 | Publisher Cukurova University |


Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1304-8880 | e-ISSN 1304-8899 | Period Biannually | Founded: 1987 | Publisher Cukurova University |
Cover Image


Cilt:28 Sayı:3 Last Issue
Volume 28 - Issue 3 - Dec 15, 2019
 1. TARIMSAL ÜRETİMİN VE ÖLÇEK ETKİSİNİN ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  Pages 1 - 11
  Ebru Özgür Güler , Ceren Börüban
 2. DIŞA AÇIKLIK VE ÇEVRESEL KİRLİLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Pages 12 - 23
  Burcu YILMAZ ŞAHİN , Halit Levent Orman , Servet Ceylan
 3. ULAKBİM VERİ TABANINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR VE ÇEVRECİ PAZARLAMA KONUSUNDA YAYINLANMIŞ MAKALELERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
  Pages 24 - 36
  ONUR ÇELİK , Meltem Canoğlu
 4. SÜRDÜRÜLEBİLİR MOBİLYA TASARIMINA MODEL OLARAK DÜZ-PAKETLENEBİLEN SÖKÜLEBİLİR STRÜKTÜR YAKLAŞIMI
  Pages 37 - 49
  Tülay Canbolat
 5. STRATEJİK YEŞİL PAZARLAMA BAĞLAMINDA YEŞİL FİYATLANDIRMA LİTERATÜRÜNÜN İNCELENMESİ
  Pages 50 - 58
  Kalender Özcan ATILGAN
 6. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MUHASEBESİNİN TEORİK AÇIDAN İNCELENMESİ
  Pages 59 - 72
  Elif Nursun DEMİRCİOĞLU , Demet EVER
 7. GIDA ÜRÜNLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİMİ BAĞLAMINDA TÜKETİCİ TİPOLOJİSİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
  Pages 73 - 90
  Zeki Atıl Bulut , Feyza Tekinbaş Özkaya , Ali Naci Karabulut , Gülşah Atağan
 8. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLE İLGİLİ BİR PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARACI OLARAK INSTAGRAM: EN DEĞERLİ 25 MARKA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 91 - 108
  Deniz Zeren , Nilufer Gökdagli
 9. GELİŞMİŞ VE YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ: ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ YAKLAŞIMI
  Pages 109 - 129
  İbrahim Örnek , Sena Türkmen
 10. KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE MUHASEBE VE DENETİMİN ÖNEMİ
  Pages 130 - 142
  Mehmet Ünsal MEMİŞ
 11. YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANARAK ENERJİ TASARRUFLU ATÖLYE TİPİ ÇİZELGELEME
  Pages 143 - 154
  Mert Demircioğlu
 12. TÜRKİYE’NİN İKLİM AKSİYONUNUN BUGÜNKÜ DURUMU
  Pages 155 - 169
  Semin PAKSOY
 13. MARKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM FARKINDALIĞI OLUŞTURMALARINDA SOSYAL MEDYANIN ROLÜ: INSTAGRAM ÖRNEĞİ
  Pages 170 - 182
  Ismail Erkan
 14. SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİŞİM GÖSTERGELERİ: TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ İÇİN ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME ANALİZİ
  Pages 183 - 195
  İLTER ÜNLÜKAPLAN , Ebru CANIKALP
 15. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALİTE ALGISI ve İŞ PERFORMANSI: ÇALIŞMAYA TUTKUNLUĞUN ARACI ROLÜ
  Pages 196 - 211
  SAFİYE ŞAHİN , BİLAL ÇANKIR
 16. TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU POLİTİKALARININ OLASI ETKİLERİ
  Pages 212 - 223
  Sureyya Yilmaz , Yelda Bugay tekgül
 17. TÜRK İŞLETME GRUBU İŞTİRAKLERİ ÜST YÖNETİM EKİBİNDE AİLE ÜYELERİ VARLIĞININ İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ
  Pages 224 - 239
  Azmi Yalçın , Muzaffer Aydemir
 18. MAĞARA TURİZMİNİN MOTİVASYON FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ: KARACA MAĞARASI ÖRNEĞİ
  Pages 240 - 251
  Onur Kızılcık , Hülya Taştan
 19. MOBİL UYGULAMAYA SAHİP HAVAYOLU İŞLETMELERİNİN YOLCULARA YÖNELİK HİZMETLERİNİN ARAŞTIRILMASI
  Pages 252 - 265
  Nuriye Güreş , Seda Arslan , Cevher Yüksel , Harun Yılmaz
 20. KULLANICI PERSPEKTİFİNDE ÇALIŞMA MEKANLARININ ERGONOMİK TASARIM KRİTERLERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ
  Pages 266 - 276
  Bilge Yararel
 21. HEDONİK VE FAYDACI DEĞERLERİN MÜŞTERİ TATMİNİNE ETKİLERİNİN Y VE Z KUŞAKLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 277 - 297
  Fatma DEMİRCİ OREL , Özlem KAÇMAZ
Indexes and Platforms