Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1304-8880 | e-ISSN 1304-8899 | Period Biannually | Founded: 1987 | Publisher Cukurova University |


Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1304-8880 | e-ISSN 1304-8899 | Period Biannually | Founded: 1987 | Publisher Cukurova University |
Cover Image


Volume 28 - Issue 2 - Oct 2019
 1. BATMAN-KURİKİ HÖYÜK: YUKARI DİCLE VADİSİ’NDE KÜÇÜK BİR YERLEŞİM
  Pages 1 - 17
  Elif Genç
 2. KUTSAL MEKÂNDA IŞIĞIN TANRI METAFORU
  Pages 18 - 30
  Zahide Salan, Fehime Yeşim Gürani
 3. İHRACATA DAYALI BÜYÜME HİPOTEZİ: POLONYA EKONOMİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
  Pages 31 - 44
  Volkan Yurdadoğ, Harun Bal, Murat Albayrak
 4. İÇ TİCARET HADLERİNİN TARIMSAL ARAZİ SATIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ: ÇUKUROVA ÖRNEĞİ
  Pages 45 - 54
  Erkan Aktaş, Hakan Doğan
 5. SOSYAL GELİŞME ENDEKSİNE DAYALI TEMEL İNSANİ İHTİYAÇLAR VE FIRSATLAR ALT ENDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Pages 55 - 70
  Ebru Özgür Güler, Hüseyin Güler, Sera Şanlı
 6. JOHANN SEBASTIAN BACH (BWV 1056) FA MİNOR PİYANO KONÇERTOSU’NDAKİ LARGO BÖLÜMÜNE MÜZİKAL-RETORİK YAKLAŞIMLAR
  Pages 71 - 82
  Ulviyye Güler
 7. RESEARCH ON DETERMINING PERCEPTIONS AND ATTITUDES TOWARDS EMOJI USE IN DIGITAL MARKETING CAMPAIGNS
  Pages 83 - 100
  Oya Eru, Volkan Yakın
 8. HEDEF MALİYET SİSTEMİNİN ÇELİK BORU İŞLETMESİNDE UYGULANMASI
  Pages 101 - 118
  Elif N. Demircioğlu, Ilgın Adıgüzel
 9. THE COPING STRATEGIES APPLIED TOWARDS THE UNDESIRABLE BEHAVIORS OF EFL LEARNERS
  Pages 119 - 133
  Simay Akkar
 10. SANAYİLEŞME VE İSTİHDAM ÜZERİNE KALDOR ve PREBİSCH KARŞITLIĞI: TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Pages 134 - 148
  Yelda Tekgül
 11. ULAŞIM AĞLARINDA BENZETİM YARDIMIYLA ARZ PLANLAMASI: KİLİS - GAZİANTEP ÖRNEĞİ
  Pages 149 - 162
  Mehmet Özçalıcı, Ayşe Tuğba Dosdoğru, Aslı Boru İpek, Mustafa Göçken
 12. SOSYAL SERMAYENİN KURUMSAL, KAYNAK BAĞIMLILIĞI VE İŞLEM MALİYETİ KURAMLARI CEPHESİNDEN ALGILANIŞI
  Pages 163 - 178
  Cem Şen, İbrahim Sani Mert
 13. FUZZY ANALYTIC HIERARCHY PROCESS AND TOPSIS FOR PART-TIME STUDENT SELECTION
  Pages 179 - 197
  Mert Demircioğlu, Erkan Tiyekli
 14. “RESILIENCE” KAVRAMINA ÖRGÜT BAĞLAMINDA TÜRKÇE KARŞILIK ÖNERİLERİ
  Pages 198 - 213
  Merve Gerçek, Dilek Yılmaz Börekçi
 15. TARİHİ YAPILARIN YENİDEN İŞLEVLENDİRİLMESİ: TRABZON MİMARLAR ODASI ÖRNEĞİ
  Pages 214 - 224
  Funda Kurak Açıcı, Zeynep Nilsun Konakoğlu
 16. BASIC DETERMINANTS OF PUBLIC SUPPORT FOR TURKEY’S EU MEMBERSHIP WITH RESPECT TO COGNITIVE LEVEL OF RESPONDENTS
  Pages 225 - 240
  Sefer Yılmaz, Azmi Yalçın
 17. ÖĞRENCİLERİN ALGILADIKLARI AİT OLMA VE ÖĞRETİM ELEMANLARI MESLEKİ YETERLİLİKLERİNİN AKADEMİK MOTİVASYONLARINI YORDAMA DÜZEYİ
  Pages 241 - 256
  Murat Alçı, Songül Tümkaya
 18. ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 257 - 271
  Musa Şanal, Murat Öztürk
 19. KÜRESEL ÖLÇEKTE ENERJİ SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ: MINT ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
  Pages 272 - 285
  Betül Altay Topcu
 20. TÜKETİCİLERİN ABARTILI REFERANS FİYATA YÖNELİK ALGILARININ MARKALI KOT PANTOLON SATIN ALMA DAVRANIŞI AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 286 - 293
  Serap Çabuk, Ayşe Şahin, Kalender Özcan Atılgan
 21. TÜRKİYE VE KKTC'DE İÇ MİMARLIK EĞİTİMİNDE KORUMA BİLİNCİ ÜZERİNE GÜNCEL BİR ARAŞTIRMA
  Pages 294 - 311
  Bilge Yıldırım Gönül, Sertap Balcı Yaşar
 22. PROGRAMATİK REKLAMCILIK: KAVRAM, İŞLEYİŞ VE POTANSİYELİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ
  Pages 312 - 326
  Deniz Zeren, İsmail Keşlikli
 23. BORSA İSTANBUL İNŞAAT ŞİRKETLERİNİN PAY GETİRİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
  Pages 327 - 337
  Ecem Özhan, Serkan Yılmaz Kandır
 24. LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİNİN YETENEK YÖNETİMİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
  Pages 338 - 353
  Gökhan Uludağ
 25. LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDET ALGISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ELAZIĞ MERKEZ İLÇE ÖRNEĞİ
  Pages 354 - 374
  Yeşim Kubar, Gülsen Kıral
 26. TECİL MÜESSESESİNİN 6183 SAYILI KANUNA HÂKİM OLAN İLKELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 375 - 387
  Neslihan Coşkun Karadağ, Fatih Karabuğa
 27. İÇ MİMARLIK EĞİTİMİNE YÖNELİK UZAKTAN EĞİTİM MODELİ ÖNERİLERİ
  Pages 388 - 401
  Kemal Sakarya
 28. SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ’NİN DESTİNASYON MARKALAŞMASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Pages 402 - 420
  Kübra Çelik, Levent Gelibolu
 29. VERGİ TEŞVİK ARAÇLARI VE YATIRIMLAR: OECD ÜLKELERİ İÇİN BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 421 - 435
  Melek Akdoğan Gedik
 30. MÜLKİYET HAKLARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: AB VE OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR İNCELEME
  Pages 436 - 450
  İlter Ünlükaplan, Canger İnce
Indexes and Platforms