Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1304-8880 | e-ISSN 1304-8899 | Period Biannually | Founded: 1987 | Publisher Cukurova University |


Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ÇÜSBED), 1987 yılından beri yayınlanan, uluslararası hakemli bir dergidir. Yılda iki kez Nisan ve Ekim aylarında yayımlanmaktadır. Dergimiz, 2018 yılından itibaren ULAKBİM TR Dizin tarafından dizinlenmektedir.

Dergide yer alan bütün yayınlar hakemlik sürecine tabi olup, dergide yer alan yazılardan kaynak gösterilerek aktarma ve alıntı yapılabilir.

Dergide yer alan yazıların bütün hukukî sorumluluğu yazarlara aittir.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, yoğun ilgi dolayısıyla makale kabulüne ara vermiştir. İlgi ve anlayışınıza teşekkür ederiz. 

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1304-8880 | e-ISSN 1304-8899 | Period Biannually | Founded: 1987 | Publisher Cukurova University |
Cover Image


Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (ÇÜSBED), 1987 yılından beri yayınlanan, uluslararası hakemli bir dergidir. Yılda iki kez Nisan ve Ekim aylarında yayımlanmaktadır. Dergimiz, 2018 yılından itibaren ULAKBİM TR Dizin tarafından dizinlenmektedir.

Dergide yer alan bütün yayınlar hakemlik sürecine tabi olup, dergide yer alan yazılardan kaynak gösterilerek aktarma ve alıntı yapılabilir.

Dergide yer alan yazıların bütün hukukî sorumluluğu yazarlara aittir.

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, yoğun ilgi dolayısıyla makale kabulüne ara vermiştir. İlgi ve anlayışınıza teşekkür ederiz. 

Cilt:29 Sayı:4 Last Issue
Volume 29 - Issue 4 - Dec 30, 2020
 1. MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞI VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİ: ENFLASYON HEDEFLEMESİ UYGULAYAN ÜLKELER ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Pages 1 - 20
  Asuman KOÇ YURTKUR, Mehmet ARPAĞ
 2. KUADRATİK ATAMA PROBLEMİNE YENİ BİR MELEZ KARINCA KOLONİSİ OPTİMİZASYON ALGORİTMASI ÖNERİSİ
  Pages 21 - 32
  Osman PALA
 3. HEGEL’DE SİVİL TOPLUM VE DEVLET ÜZERİNE TEORİK BİR İNCELEME
  Pages 33 - 53
  Baki ERKEN
 4. 2008-2018 YILLARI ARASINDA DÜNYADA VE TÜRKİYEDEKİ PERAKENDECİLİK İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
  Pages 54 - 69
  Güneş SİPAHİ
 5. FAST FOOD RESTORANLARINI ZİYARET EDEN TÜKETECİLERİN TEKRAR ZİYARETLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE PİLOT BİR ÇALIŞMA
  Pages 70 - 91
  Ümit DOĞRUL, Ahmet Hilmi ÖZELTÜRKAY, Eda YAŞA ÖZELTÜRKAY
 6. RİSK İŞTAHININ PAY GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  Pages 92 - 102
  Dilara DEMİREZ, Serkan KANDIR
 7. KÜLTÜR VE EDEBİYATIMIZDA DİCLE
  Pages 103 - 122
  Mehmet ULUCAN
 8. SİKKELER ÜZERİNDE ANAZARBOS KAYALIĞI VE AKROPOLİSİ
  Pages 123 - 137
  Fatih ERHAN
 9. HER MEVSİMİN İŞÇİLERİ: DENİZLİ’DE MAHALLİ MEVSİMLİK TARIM İŞİNDE ÇALIŞAN KADINLAR
  Pages 138 - 150
  Radiye Canan BAĞIŞ
 10. TURİZM, FİNANSAL GELİŞME, TİCARİ AÇIKLIK VE SERMAYE STOKUNUN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Pages 151 - 167
  Uğur Korkut PATA
 11. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DUYGU DÜZENLEME GÜÇLÜĞÜNÜN YORDAYICISI OLARAK ÖZ-DUYARLILIK
  Pages 168 - 182
  Yasin YILMAZ, Fulya CENKSEVEN
 12. YAPAY ZEKÂ KONUSUNUN TOPLUMSAL CİNSİYET KAPSAMINDA İNCELENMESİ: MESLEKLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Pages 183 - 203
  Büşra Sedef ÇİFCİ, Cigdem BASFİRİNCİ
 13. AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE’DE ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERE YÖNELİK VERGİ TEŞVİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 204 - 222
  Orçun GÜNDÜZ, Soner YAKAR
 14. HİTİTÇE YENİ BAYRAM METİNLERİ (Bo 3701, Bo 3968)
  Pages 223 - 242
  Rukiye AKDOĞAN
 15. THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL LITERACY AND INDIVIDUAL FINANCIAL DECISIONS: AN EXPLORATORY STUDY
  Pages 243 - 258
  Gamze VURAL, Aichetou BEİCHAR
 16. PANDEMİ DÖNEMİNDE KAMU İDARELERİNDE E-İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ
  Pages 259 - 276
  Özer ŞEN, Jale SAĞLAR
 17. KLASİKTEN MODERNE DOĞRU: ADANA MOBİLYACILIK SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL FORM DEĞİŞİMİ, 1950-2018
  Pages 277 - 300
  Mustafa ÖZSEVEN
 18. MAHPERİ HUAND HATUN’UN SANDUKA KİTABESİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
  Pages 301 - 314
  Hatice DEMİR
 19. PETROL FİYATLARI İLE TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ VE HARCAMA GRUPLARI ARASINDAKİ ASİMETRİK FİYAT AKTARIMI: EŞİK EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ
  Pages 315 - 330
  Elif TİRYAK, Nükhet DOĞAN, Hakan BERUMENT
 20. EXAMINING THE EFFECTS OF SMARTPHONE USE AT WORK ON WORK ATTITUDES
  Pages 331 - 353
  Sefer YILMAZ, Azmi YALÇIN, Murat TÜRK
 21. POLITICAL PARTICIPATION AND SUBJECTIVE WELL-BEING: INDIVIDUALS' E-PARTICIPATION ACTIVITIES ON TWITTER IN TERMS OF LIFE SATISFACTION
  Pages 354 - 372
  Şakir GÜLER
 22. INSTITUTIONAL STRUCTURE IN TAX INSPECTION: A CASE STUDY OF TURKEY
  Pages 373 - 388
  Mustafa Erkan ÜYÜMEZ, Ali Osman YILMAZ, Sema ÜNLÜER
 23. DÖNÜŞÜMSEL LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞINA ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL GÜVENİN ARACILIK ROLÜ
  Pages 389 - 405
  Sencer ÖZGÜR, Mehmet TURAN
 24. YAŞLILIK, MÜLTECİLİK VE SOSYAL DIŞLANMA: SURİYELİ YAŞLI MÜLTECİLERİN DENEYİMLERİ
  Pages 406 - 422
  Nilüfer KORKMAZ YAYLAGÜL, Melis ASLAN
 25. CREATING A SHARED MEANING TOWARDS ORGANIZATIONAL CHANGE INITIATIVES: YAHOO CASE STUDY
  Pages 423 - 442
  Umut UYAN
Indexes and Platforms