Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1304-8880 | e-ISSN 1304-8899 | Period Biannually | Founded: 1987 | Publisher Cukurova University |


Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1304-8880 | e-ISSN 1304-8899 | Period Biannually | Founded: 1987 | Publisher Cukurova University |
Cover Image


Cilt:28 Sayı:3 Last Issue
Volume 28 - Issue 3 - Dec 15, 2019
 1. TARIMSAL ÜRETİMİN VE ÖLÇEK ETKİSİNİN ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
  Pages 1 - 11
  Ebru ÖZGÜR GÜLER , Ceren BÖRÜBAN
 2. DIŞA AÇIKLIK VE ÇEVRESEL KİRLİLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
  Pages 12 - 23
  Burcu YILMAZ ŞAHİN , Halit Levent ORMAN , Servet CEYLAN
 3. ULAKBİM VERİ TABANINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR VE ÇEVRECİ PAZARLAMA KONUSUNDA YAYINLANMIŞ MAKALELERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
  Pages 24 - 36
  Onur ÇELİK , Meltem CANOĞLU
 4. SÜRDÜRÜLEBİLİR MOBİLYA TASARIMINA MODEL OLARAK DÜZ-PAKETLENEBİLEN SÖKÜLEBİLİR STRÜKTÜR YAKLAŞIMI
  Pages 37 - 49
  Tülay CANBOLAT
 5. STRATEJİK YEŞİL PAZARLAMA BAĞLAMINDA YEŞİL FİYATLANDIRMA LİTERATÜRÜNÜN İNCELENMESİ
  Pages 50 - 58
  Kalender Özcan ATILGAN
 6. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MUHASEBESİNİN TEORİK AÇIDAN İNCELENMESİ
  Pages 59 - 72
  Elif Nursun DEMİRCİOĞLU , Demet EVER
 7. GIDA ÜRÜNLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİMİ BAĞLAMINDA TÜKETİCİ TİPOLOJİSİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
  Pages 73 - 90
  Zeki Atıl BULUT , Feyza TEKİNBAŞ ÖZKAYA , Ali Naci KARABULUT , Gülşah ATAĞAN
 8. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLE İLGİLİ BİR PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARACI OLARAK INSTAGRAM: EN DEĞERLİ 25 MARKA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 91 - 108
  Deniz ZEREN , Nilufer GÖKDAGLİ
 9. GELİŞMİŞ VE YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ: ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ YAKLAŞIMI
  Pages 109 - 129
  İbrahim ÖRNEK , Sena TÜRKMEN
 10. KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE MUHASEBE VE DENETİMİN ÖNEMİ
  Pages 130 - 142
  Mehmet Ünsal MEMİŞ
 11. YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANARAK ENERJİ TASARRUFLU ATÖLYE TİPİ ÇİZELGELEME
  Pages 143 - 154
  Mert DEMİRCİOĞLU
 12. TÜRKİYE’NİN İKLİM AKSİYONUNUN BUGÜNKÜ DURUMU
  Pages 155 - 169
  Semin PAKSOY
 13. MARKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM FARKINDALIĞI OLUŞTURMALARINDA SOSYAL MEDYANIN ROLÜ: INSTAGRAM ÖRNEĞİ
  Pages 170 - 182
  İsmail ERKAN
 14. SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİŞİM GÖSTERGELERİ: TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ İÇİN ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME ANALİZİ
  Pages 183 - 195
  İlter ÜNLÜKAPLAN , Ebru CANIKALP
 15. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALİTE ALGISI ve İŞ PERFORMANSI: ÇALIŞMAYA TUTKUNLUĞUN ARACI ROLÜ
  Pages 196 - 211
  Safiye ŞAHİN , Bilal ÇANKIR
 16. TÜRKİYE’DE DÖVİZ KURU POLİTİKALARININ OLASI ETKİLERİ
  Pages 212 - 223
  Sureyya YİLMAZ , Yelda BUGAY TEKGÜL
 17. TÜRK İŞLETME GRUBU İŞTİRAKLERİ ÜST YÖNETİM EKİBİNDE AİLE ÜYELERİ VARLIĞININ İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ
  Pages 224 - 239
  Azmi YALÇIN , Muzaffer AYDEMİR
 18. MAĞARA TURİZMİNİN MOTİVASYON FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ: KARACA MAĞARASI ÖRNEĞİ
  Pages 240 - 251
  Onur KIZILCIK , Hülya TAŞTAN
 19. MOBİL UYGULAMAYA SAHİP HAVAYOLU İŞLETMELERİNİN YOLCULARA YÖNELİK HİZMETLERİNİN ARAŞTIRILMASI
  Pages 252 - 265
  Nuriye GÜREŞ , Seda ARSLAN , Cevher YÜKSEL , Harun YILMAZ
 20. KULLANICI PERSPEKTİFİNDE ÇALIŞMA MEKANLARININ ERGONOMİK TASARIM KRİTERLERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ
  Pages 266 - 276
  Bilge YARAREL
 21. HEDONİK VE FAYDACI DEĞERLERİN MÜŞTERİ TATMİNİNE ETKİLERİNİN Y VE Z KUŞAKLARI AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Pages 277 - 297
  Fatma DEMİRCİ OREL , Özlem KAÇMAZ
Indexes and Platforms