Year 2018, Volume 27 , Issue 1, Pages 139 - 156 2018-04-15

Halka Açık Restoran İşletmelerinde Nakit Akış Profillerinin Firma Yaşam Döngüsü Açısından İncelenmesi: Uluslararası Bir Karşılaştırma

Erdinç KARADENİZ [1] , Fatih GÜNAY [2] , Selda DALAK [3] , Mehmet BEYAZGÜL [4]


Bu çalışmanın temel amacı halka açık restoran işletmelerinin nakit akış performanslarının “Nakit Akışlarının Sağlandığı Faaliyetler Yöntemine” göre uluslararası karşılaştırmalı olarak incelenmesi ve işletmelerin yöntemle elde edilen profillerinin firma yaşam döngüsü açısından durumlarının tespit edilmesidir. Bu amaçla dünyada 32 ülke borsasında işlem gören 244 adet restoran işletmesinin 2011-2016 dönemindeki nakit akışları “Nakit Akışlarının Sağlandığı Faaliyetler Yöntemine” göre incelenmiştir. Yapılan incelemeye göre işletmeler yoğun olarak esas faaliyetlerinden pozitif, yatırım ve finansman faaliyetlerinden negatif nakit akışına sahiptir. Araştırma sonuçlarına göre işletmelerin tüm yıllarda yoğun olarak başarılı işletme profiline sahip oldukları, bunun ardından en fazla görülen profilin ise büyüyen işletme olduğu yönündedir. Bu sonuçlardan hareketle, incelenen restoran işletmelerinin nakit akış profillerine göre firma yaşam döngüsünde yoğunluklu olarak olgunluk ve büyüme evresinde oldukları tespit edilmiştir. Özellikle 2014 ve 2015 yıllarında olgunluk evresinde görülen azalma eğilimine karşın büyüme evresindeki artış eğilimi birbirini dengeler niteliktedir.

Halka Açık Restoranlar, Nakit Akışı, Nakit Akışlarının Sağlandığı Faaliyetler Yöntemi, Nakit Akış Profilleri, Firma Yaşam Döngüsü
  • Aktaş, R.,Karğın, S. ve Karğın, M. (2012). Nakit akışlarının sağlandığı faaliyetler yöntemi ile işletmelerin nakit akış profillerinin incelenmesi.Muhasebe ve Finansman Dergisi;(56):101-118. Amerikan Restoranları Birliği (2017), Industryimpact. http://www.restaurant.org/Industry-Impact Erişim Tarihi: 27.02.2017. Başar, B. ve Azgın, N. (2016). İşletme performansının ölçülmesinde nakit akış analizlerinin esasları ve borsa istanbul perakende sektöründe bir araştırma.Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi;8(23): 779-804. Bhandari, S. B. ve Iyer, R. (2013). Predicting business failure using cash flow statement based measures.Managerial Finance;39(7): 667-676. Black, E. (1998). Life-cycle impacts on the incremental value-relevance of earningsand cash flow measures. Journal of Financial Statement Analysis;4(1): 40-46. Brealey, R. A.,Myers, S. C. ve Marcus, A. J. (1995). İşletme Finansının Temelleri, çev. Bozkurt, Ü., Arıkan, T. ve Doğukanlı, H. (2007). (5. Basım),Literatür Yayıncılık, İstanbul. Dickinson, V. (2011). Cash flow patterns as a proxy for firm life cycle. The Accounting Review;86(6): 1969-1994. Fawzi, N. S.,Kamaluddin, A. ve Sanusi, Z. M. (2015). Monitoringdistressedcompaniesthrough cash flow analysis. ProcediaEconomicsand Finance;(28):136-144. Gup, B. E.,Samson, W. D., Dugan, M. T, Kim, M. J. ve Jittrapanun, T. (1993). An analysis of patterns from the statement of cash flows.Financial PracticeandEducation;3(2): 73-79. Karadeniz, E. (2017). Halka açık konaklama işletmelerinin nakit akış profillerinin analizi: uluslararası bir karşılaştırma. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi;14(3): 167-185. Karapınar, A. ve AyıkoğluZaif, F. (2013). Finansal Analiz (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile Uyumlu), (3. Baskı),Gazi Kitabevi,Ankara Karğın, M. ve Aktaş, R. (2011). Türkiye muhasebe standartlarına göre raporlanmış nakit akış tablosu ve analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi; (52): 1-24. Largay, J. A. ve Stickney, C. P. (1980). Cash flows, ratio analysis and the W.T. grant company bankruptcy.Financial AnalystsJournal; 36(4):51-54. Moyer, R. C.,McGuigan, J. R. ve Kretlow, W. J. (2006). Contemporary Financial Management, (10th Edt.), Thomson Corporation, South Western,USA Mulford, C. W. ve Comiskey, E. E. (2001). Financial Warnings, John Wiley, New York. Orhan, A. ve Başar, A. B. (2015). İşletmelerde nakit akış profilleri ve analizi: bist 100 işletmeleri üzerine bir uygulama. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi;8(2):107-122. Örten, R., Kaval, H. ve Karapınar, A. (2012). Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları (Uygulama ve Yorumları),(6. Baskı), Gazi Kitabevi, Ankara. Resmi Gazete, (2005). Nakit akış tablolarına ilişkin Türkiye muhasebe standardı (TMS 7) hakkında tebliğ, Yayın Tarihi: 18.01.2005 Sıra No: 4.http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/01/20050118-16.htm#_ftnref1 Erişim Tarihi: 27.02.2017. Sakarya, Ş. ve Akkuş, H. T. (2015). Finansal performansın ölçülmesinde geleneksel oranlar ile nakit akım oranlarının karşılaştırmalı analizi: BIST çimento şirketleri üzerine TOPSIS yöntemi ile bir uygulama. AKÜ İİBF Dergisi; 17(1):109-123. Sayari, N. ve Mugan, F. N. C. S. (2013). Cash flow statement as an evidence for financial distress. Universal Journal of Accounting and Finance; 1(3): 95-103. Shamsudin, A. ve Kamaluddin, A. (2015). Impending Bankruptcy: Examining Cash Flow Pattern of Distress and Healty Firms. Procedia Economics and Finance;(31): 766-774. SteynBruwer, B. W. ve Hamman, W.D. (2005). Cash flow patterns in listed South African ındustrial companies. MeditariAccountancyResearch; 13(1): 1-17.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Erdinç KARADENİZ

Author: Fatih GÜNAY

Author: Selda DALAK

Author: Mehmet BEYAZGÜL

Dates

Publication Date : April 15, 2018

Bibtex @research article { cusosbil415461, journal = {Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-8880}, eissn = {1304-8899}, address = {}, publisher = {Cukurova University}, year = {2018}, volume = {27}, pages = {139 - 156}, doi = {}, title = {Halka Açık Restoran İşletmelerinde Nakit Akış Profillerinin Firma Yaşam Döngüsü Açısından İncelenmesi: Uluslararası Bir Karşılaştırma}, key = {cite}, author = {Karadeni̇z, Erdinç and Günay, Fatih and Dalak, Selda and Beyazgül, Mehmet} }
APA Karadeni̇z, E , Günay, F , Dalak, S , Beyazgül, M . (2018). Halka Açık Restoran İşletmelerinde Nakit Akış Profillerinin Firma Yaşam Döngüsü Açısından İncelenmesi: Uluslararası Bir Karşılaştırma . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 27 (1) , 139-156 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cusosbil/issue/36563/415461
MLA Karadeni̇z, E , Günay, F , Dalak, S , Beyazgül, M . "Halka Açık Restoran İşletmelerinde Nakit Akış Profillerinin Firma Yaşam Döngüsü Açısından İncelenmesi: Uluslararası Bir Karşılaştırma" . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 27 (2018 ): 139-156 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cusosbil/issue/36563/415461>
Chicago Karadeni̇z, E , Günay, F , Dalak, S , Beyazgül, M . "Halka Açık Restoran İşletmelerinde Nakit Akış Profillerinin Firma Yaşam Döngüsü Açısından İncelenmesi: Uluslararası Bir Karşılaştırma". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 27 (2018 ): 139-156
RIS TY - JOUR T1 - Halka Açık Restoran İşletmelerinde Nakit Akış Profillerinin Firma Yaşam Döngüsü Açısından İncelenmesi: Uluslararası Bir Karşılaştırma AU - Erdinç Karadeni̇z , Fatih Günay , Selda Dalak , Mehmet Beyazgül Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 139 EP - 156 VL - 27 IS - 1 SN - 1304-8880-1304-8899 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Halka Açık Restoran İşletmelerinde Nakit Akış Profillerinin Firma Yaşam Döngüsü Açısından İncelenmesi: Uluslararası Bir Karşılaştırma %A Erdinç Karadeni̇z , Fatih Günay , Selda Dalak , Mehmet Beyazgül %T Halka Açık Restoran İşletmelerinde Nakit Akış Profillerinin Firma Yaşam Döngüsü Açısından İncelenmesi: Uluslararası Bir Karşılaştırma %D 2018 %J Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-8880-1304-8899 %V 27 %N 1 %R %U
ISNAD Karadeni̇z, Erdinç , Günay, Fatih , Dalak, Selda , Beyazgül, Mehmet . "Halka Açık Restoran İşletmelerinde Nakit Akış Profillerinin Firma Yaşam Döngüsü Açısından İncelenmesi: Uluslararası Bir Karşılaştırma". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 27 / 1 (April 2018): 139-156 .
AMA Karadeni̇z E , Günay F , Dalak S , Beyazgül M . Halka Açık Restoran İşletmelerinde Nakit Akış Profillerinin Firma Yaşam Döngüsü Açısından İncelenmesi: Uluslararası Bir Karşılaştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 27(1): 139-156.
Vancouver Karadeni̇z E , Günay F , Dalak S , Beyazgül M . Halka Açık Restoran İşletmelerinde Nakit Akış Profillerinin Firma Yaşam Döngüsü Açısından İncelenmesi: Uluslararası Bir Karşılaştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 27(1): 139-156.