Year 2005, Volume 14 , Issue 2, Pages 433 - 448 2005-09-01

Kısıtlar Teorisi Ve Bir Üretim işletmesinde Uygulama
KISITLAR TEORİSİ VE BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULAMA

Araş.Gör. Elif N. ÜNAL [1] , Doç.Dr. Veyis Naci TANIŞ [2] , Prof.Dr. Nihat KÜÇÜKSAVAŞ [3]


Providing goods to customers immediately and timely is a so important factor to achieve the goal of profit increases for firms To be able to achieve this theory of constraints is so important Because through determining and eliminating constraints which occur in the production process production process will become more fluent therefore products can be completed and delivered to customers on time Beside these excessive work in process inventory will decrease and so costs can be decreased As a result of these firm’s market share can increase and firm can achieve higher profits The aim of this study is exploring the importance of identification and elimination of constraints management of constraints which occur in the production process for increasing firms’ profits In this framework firstly theory of constraints will be explained theoretically after that the effect of this theory to the firm’s profit will be examined by means of descriptive and exploratory case studies applied in a manufacturing company Key Words: Constraint Bottleneck Throughput Theory of Constraints Throughput Accounting Managing Constraints
Firmaların kârlılıklarını arttırma hedeflerini gerçekleştirmesinde, ürünleri müşterilere hızlı ve zamanında sunması oldukça önemli bir unsur olup bunu başarabilmede kısıtlar teorisi oldukça önemlidir. Çünkü üretim sürecindeki kısıtların belirlenip giderilmesiyle üretim süreci daha akıcı hale gelecek, bu şekilde ürünler zamanında tamamlanıp müşteri hizmetine sunulabilecektir. Ayrıca aşırı yarı mamul stokları azalacak bu şekilde maliyetler azalabilecektir. Bunların sonucu olarak firmanın pazar payı artabilecek ve firma kârını arttırma hedefini gerçekleştirebilecektir. Bu çalışma ile, firmaların kârlılıklarının arttırılabilmesi için, üretim sürecinde ortaya çıkan kısıtların tespit edilip ortadan kaldırılmasının yani kısıtların yönetilmesinin önemine yönelik bir araştırma yapmak amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, öncelikle kısıtlar teorisi teorik olarak incelenecek, daha sonra bir imalat firmasında yapılan tanımlayıcı ve keşifsel olay çalışmaları ile teorinin firma kârına olan etkisi ortaya konulacaktır.
Kısıt, Darboğaz, Süreç, Kısıtlar Teorisi, Süreç Muhasebesi, Kısıt Yönetimi
 • ATWATER, Brian ve Margaret L. GAGNE, (1997), “ The Theory of Constraints versus Contribution Analysis for Product Mix Decisions”, Journal of Cost Management, Vol. 11, Issue 1, January/February.
 • CHASE, Richard, Nicholas J. AQUILANO, F. Robert JACOBS, (1998), Production and Operations Management: Manufacturing and Services, Eighth Edition, Irwin, McGraw-Hill Inc., USA.
 • DUGDALE, David ve Colwyn JONES, (1996), “Accounting for Throughput”, Management Accounting, Vol. 74, Issue, April.
 • DUGDALE, David ve Colwyn JONES, (1997), “ Accounting for Throughput: Techniques for Performance Measurement, Decisions and Control”, Management Accounting, Vol. 75, Issue 11, December.
 • GOLDRATT, Eliyahu M. ve Robert E. FOX, (1986), The Race, First Edition, North River Press, Inc., USA.
 • LOUDERBACK, Joseph G. ve J. Wayne PATTERSON, (1996), “Theory of Constraints versus Traditional Management Accounting”, Accounting Education, Vol.1, Issue 2.
 • RUHL, Jack M., (1997a), “Managing Constraints”, CPA Journal, Vol.67, Issue 1.
 • RUHL, Jack M., (1997b), “The Theory of Constraints within a Cost Management Framework”, Journal of Cost Management, Vol. 11, Issue 6, November/ December.
 • RYAN, Bob, Robert W. SCAPENS ve Michael THEOBALD, (1992), Research Method and Methodology in Finance and Accounting, Academic Press Lim., London.
 • SCAPENS, Robert W., (1990-22), "Researching Management Accounting Practice: The Role Of Case Study Methods", British Accounting Review, No.3.
 • TANIŞ, Veyis Naci, (1998), “Yönetim Muhasebesi Açısından Kısıtlar Teorisi ve Süreç Muhasebesi”, Çukurova Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:8, Sayı:1.
 • TOLLINGTON, Tony, (1998), “ABC v TOC”, Management Accounting, Vol. 76, Issue 4, April.
 • UMBLE, Michael ve Mokshagundam L. SRIKANTH, (1995), Synchronous Manufacturing: Principles for World-Class Excellence, First Edition, The Spectrum Publishing Company, Inc, USA.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Araş.Gör. Elif N. ÜNAL

Author: Doç.Dr. Veyis Naci TANIŞ

Author: Prof.Dr. Nihat KÜÇÜKSAVAŞ

Dates

Publication Date : September 1, 2005

Bibtex @ { cusosbil59845, journal = {Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-8880}, eissn = {1304-8899}, address = {}, publisher = {Cukurova University}, year = {2005}, volume = {14}, pages = {433 - 448}, doi = {}, title = {KISITLAR TEORİSİ VE BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Ünal, Araş.Gör. Elif N. and Tanış, Doç.Dr. Veyis Naci and Küçüksavaş, Prof.Dr. Nihat} }
APA Ünal, A , Tanış, D , Küçüksavaş, P . (2005). KISITLAR TEORİSİ VE BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULAMA . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 14 (2) , 433-448 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cusosbil/issue/4372/59845
MLA Ünal, A , Tanış, D , Küçüksavaş, P . "KISITLAR TEORİSİ VE BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULAMA" . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (2005 ): 433-448 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cusosbil/issue/4372/59845>
Chicago Ünal, A , Tanış, D , Küçüksavaş, P . "KISITLAR TEORİSİ VE BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULAMA". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 (2005 ): 433-448
RIS TY - JOUR T1 - KISITLAR TEORİSİ VE BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULAMA AU - Araş.Gör. Elif N. Ünal , Doç.Dr. Veyis Naci Tanış , Prof.Dr. Nihat Küçüksavaş Y1 - 2005 PY - 2005 N1 - DO - T2 - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 433 EP - 448 VL - 14 IS - 2 SN - 1304-8880-1304-8899 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KISITLAR TEORİSİ VE BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULAMA %A Araş.Gör. Elif N. Ünal , Doç.Dr. Veyis Naci Tanış , Prof.Dr. Nihat Küçüksavaş %T KISITLAR TEORİSİ VE BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULAMA %D 2005 %J Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-8880-1304-8899 %V 14 %N 2 %R %U
ISNAD Ünal, Araş.Gör. Elif N. , Tanış, Doç.Dr. Veyis Naci , Küçüksavaş, Prof.Dr. Nihat . "KISITLAR TEORİSİ VE BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULAMA". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 14 / 2 (September 2005): 433-448 .
AMA Ünal A , Tanış D , Küçüksavaş P . KISITLAR TEORİSİ VE BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULAMA. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2005; 14(2): 433-448.
Vancouver Ünal A , Tanış D , Küçüksavaş P . KISITLAR TEORİSİ VE BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULAMA. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2005; 14(2): 433-448.
IEEE A. Ünal , D. Tanış and P. Küçüksavaş , "KISITLAR TEORİSİ VE BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULAMA", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 14, no. 2, pp. 433-448, Sep. 2005

Authors of the Article
Araş.Gör. Elif N. ÜNAL [1]
Doç.Dr. Veyis Naci TANIŞ [2]
Prof.Dr. Nihat KÜÇÜKSAVAŞ [3]