Year 2009, Volume 18 , Issue 1, Pages 289 - 303 2009-06-01

BELIEFS AND PRACTICES OF ELT TEACHERS ON THE USE OF GROUP WORK
BELIEFS AND PRACTICES OF ELT TEACHERS ON THE USE OF GROUP WORK

Asst. Prof. Dr. Turan PAKER [1] , İnst. Perihan KOCAMAN [2]


Bu çalışma, İngilizce öğretmenlerinin grup çalışmalarına yönelik düşünce ve inançlarını, ne sıklıkla grup çalışması yaptıklarını, ayrıca grup çalışması yaparken hangi süreçleri kullandıklarını ve bu süreçte karşılaştıkları sorunları nasıl çözdüklerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırma betimsel bir çalışma olup, verileri sormaca, gözlem ve video kayıt yoluyla toplanmıştır. Muğla Merkezindeki Yabancı Dil Ağırlıklı Liselerde çalışan 30 öğretmene verilen bir sormaca ve her okuldan bir öğretmen olmak üzere rasgele seçilen 10 öğretmeni gözlemleyerek toplanmıştır. Sormaca yoluyla toplanan verilerin bir kısmı (A Bölümü) SPSS kullanılarak t-test ile analiz edilmiş, diğer kısmı (B bölümü) ile gözlem verileri Miles and Hubbermann’ın (1994) niteliksel veri analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada yer alan İngilizce öğretmenlerinin çoğunluğu dil öğretiminde grup çalışmasının öğrencilerin akademik, zihinsel ve sosyal amaçlarını gerçekleştirmek için oldukça etkin bir teknik olduğunu düşünmektedirler. Ancak sormaca sonuçlarına ve gözlenen öğretmenlerin derslerinde öğrencilerin etkinlik sırasındaki tepkilerine göre grup çalışmasını yeterince sık ve etkin bir şekilde kullanmadıkları ortaya çıkmıştır. Grup çalışması sırasında karşılaşılan sorunlar; öğrencilerin İngilizce konuşmak yerine Türkçe konuşmaları, gürültü yapma, diğer gruptaki öğrencilere sataşma ve rahatsız etme gibi sorunların yanı sıra öğretmenin grup çalışmasını başlatma ve uygulama sürecinden kaynaklanan sorunlar olarak sıralanabilir
The study aimed at finding out the beliefs of ELT teachers regarding group work the procedures they follow in doing group work the ways that they deal with problems they come across and the frequency of their using group work in their instruction This is a descriptive study The data for the research were collected by a questionnaire given to 30 preparatory class teachers working at high schools with preparatory classes in Muğla town centre and by observation of 10 randomly selected teachers using group work during their instruction Some of the data collected through the questionnaire Part A have been analyzed by t test using SPSS Some of the data collected through the questionnaire Part B and classroom observations have been analyzed according to Miles and Hubbermann’s 1994 qualitative data analysis The results have shown that the majority of English preparatory class teachers believe that group work is an effective way of achieving academic intellectual and social goals and is advantageous in many ways Nevertheless the teachers use group work technique with low frequency and not in the most effective way The problems that they come across include over use of native language noise and some students disturbing others and some other problems which often stem from the way the teachers carry out the activities Key words: Groupwork Pairwork Communicative language teaching Task based learning ÖZET Bu çalışma İngilizce öğretmenlerinin grup çalışmalarına yönelik düşünce ve inançlarını ne sıklıkla grup çalışması yaptıklarını ayrıca grup çalışması yaparken hangi süreçleri kullandıklarını ve bu süreçte karşılaştıkları sorunları nasıl çözdüklerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır Araştırma betimsel bir çalışma olup verileri sormaca gözlem ve video kayıt yoluyla toplanmıştır Muğla Merkezindeki Yabancı Dil Ağırlıklı Liselerde çalışan 30 öğretmene verilen bir sormaca ve her okuldan bir öğretmen olmak üzere rasgele seçilen 10 öğretmeni gözlemleyerek toplanmıştır Sormaca yoluyla toplanan verilerin bir kısmı A Bölümü SPSS kullanılarak t test ile analiz edilmiş diğer kısmı B bölümü ile gözlem verileri Miles and Hubbermann’ın 1994 niteliksel veri analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir Araştırmada yer alan İngilizce öğretmenlerinin çoğunluğu dil öğretiminde grup çalışmasının öğrencilerin akademik zihinsel ve sosyal amaçlarını gerçekleştirmek için oldukça etkin bir teknik olduğunu düşünmektedirler Ancak sormaca sonuçlarına ve gözlenen öğretmenlerin derslerinde öğrencilerin etkinlik sırasındaki tepkilerine göre grup çalışmasını yeterince sık ve etkin bir şekilde kullanmadıkları ortaya çıkmıştır Grup çalışması sırasında karşılaşılan sorunlar; öğrencilerin İngilizce konuşmak yerine Türkçe konuşmaları gürültü yapma diğer gruptaki öğrencilere sataşma ve rahatsız etme gibi sorunların yanı sıra öğretmenin grup çalışmasını başlatma ve uygulama sürecinden kaynaklanan sorunlar olarak sıralanabilir Anahtar sözcükler: Grup çalışması İkili çalışma İletişimsel dil öğretimi Göreve dayalı öğrenme
 • Bassano, S. (2003). Helping ESL students remember to speak English during group work. TESOL Journal, 12(1): 35-36.
 • Bejarano, Y. (1987). A cooperative small group methodology in the language classroom. TESOL Quarterly, 2: 483-504.
 • Brown, H.D. (2001). Teaching by principles: An interactive approach to language pedagogy. Addison Wesley Longman Inc., New York.
 • Calderon, M., Hertz-Lazarovitz, R., and Slavin, R. (1998). Effects of bilingual cooperative integrated reading and composition on students making the transition from Spanish to English reading. The Elementary School Journal, 99: 153-165.
 • Carless, D. (2002). Implementing task-based learning with young learners. ELT Journal, 56 (4): 389-394.
 • Cohen, E.G. (1986). Designing group work: Strategies for the heterogeneous classroom. Teachers College Press. New York.
 • Cohen, E.G. (1994). Designing group work: Strategies for the heterogeneous classroom. Teachers College Press, New York.
 • Doughty, C. and Pica, T. (1986).Information-gap tasks: Do they facilitate second language acquisition? TESOL Quarterly, 20: 305-325.
 • Fall, R. and Webb, N. (2000). Group discussion and large-scale language arts assessment: Effects on students’ comprehension. American Educational Research Journal, 37: 911-941.
 • Harmer, J. (2001). The practice of English language teaching. Pearson Education Ltd. Essex.
 • Johnson, D. W. and Johnson, R. T. (1989). Cooperation and competition: Theory and research. Interaction Book Company, Edina MN.
 • Johnson, D.W. and Johnson, R.T.(1994). Learning together and alone: Cooperative, competitive and individualistic learning. Allyn and Bacon, Boston.
 • Johnson, D.W. and Johnson, R.T.(1999). Making cooperative learning work. Theory into Practice, 38(2): 67-74.
 • Kagan, S.(1994). Cooperative learning. Kagan, CA.
 • Klinger, J.K. (2000). The helping behaviours of fifth graders while using collaborative strategic reading during ESL content classes. TESOL Quarterly, 34: 69-98.
 • Larsen-Freeman, D. (2001). Techniques and principles in language teaching. (2nd edition). Oxford University Press, Oxford.
 • McGoarty, M. (1989). The benefits of cooperative learning arrangements in second language instruction. National Association for Bilingual Education Journal, 13: 127-143.
 • Miles, M.B. & Hubbermann, A.M. (1994). Qualitative data analysis. (2nd publication). Sage, London.
 • Pica, T. (1987). Second language acquisition, social interaction and the classroom. Applied Linguistics, 8: 3-21.
 • Porto, M. (2001). Cooperative writing response groups and self-evaluation. ELT Journal, 55 (1): 38-46.
 • Richards, J.C. and Rodgers, T.S. (1986). Approaches and methods in language teaching: A description and analysis. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Sharan, S.(ed) (1990). Co-operative learning: Theory and research. Praeger, New York.
 • Slavin, R.E.(1995). Cooperative learning: Theory, research and practice. Allyn and Bacon, London.
 • Slavin, R. E. (1987). Cooperative learning and the cooperative school. Educational Leadership, 45: 7-13.
 • Stevens, R. and Slavin, R.(1995). The cooperative elementary school. American Educational Research Journal, 32: 321-351.
 • Swain, M. (2001). Integrating language and content teaching through collaborative tasks: The Canadian Modern Language Review, 58: 44-63.
 • T.C.Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü (2002). Anadolu Lisesi (Hazırlık Sınıfı ve 9,10,11. Sınıflar) İngilizce dersi öğretim programı. Milli Eğitim Basımevi, Ankara.
 • The Internet TESL Journal, http://iteslj.org/games/.
 • Webb, N. M. (1984). Sex differences in interaction and achievement in co-operative small groups. Journal of Educational Psychology, 75: 33-44.
 • Webb, N.M. and Mastergeorge, A. (2003). Promoting effective helping behaviour in peer-directed groups. International Journal of Educational Research, 39: 73- 97.
 • Wolfe, L.B. (1993). Helping students stay in English. English Teaching Forum, 31(2): 41.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Asst. Prof. Dr. Turan PAKER

Author: İnst. Perihan KOCAMAN

Dates

Publication Date : June 1, 2009

Bibtex @research article { cusosbil60110, journal = {Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-8880}, eissn = {1304-8899}, address = {}, publisher = {Cukurova University}, year = {2009}, volume = {18}, pages = {289 - 303}, doi = {}, title = {BELIEFS AND PRACTICES OF ELT TEACHERS ON THE USE OF GROUP WORK}, key = {cite}, author = {Paker, Asst. Prof. Dr. Turan and Kocaman, İnst. Perihan} }
APA Paker, A , Kocaman, İ . (2009). BELIEFS AND PRACTICES OF ELT TEACHERS ON THE USE OF GROUP WORK . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 18 (1) , 289-303 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cusosbil/issue/4381/60110
MLA Paker, A , Kocaman, İ . "BELIEFS AND PRACTICES OF ELT TEACHERS ON THE USE OF GROUP WORK" . Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (2009 ): 289-303 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cusosbil/issue/4381/60110>
Chicago Paker, A , Kocaman, İ . "BELIEFS AND PRACTICES OF ELT TEACHERS ON THE USE OF GROUP WORK". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (2009 ): 289-303
RIS TY - JOUR T1 - BELIEFS AND PRACTICES OF ELT TEACHERS ON THE USE OF GROUP WORK AU - Asst. Prof. Dr. Turan Paker , İnst. Perihan Kocaman Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 289 EP - 303 VL - 18 IS - 1 SN - 1304-8880-1304-8899 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi BELIEFS AND PRACTICES OF ELT TEACHERS ON THE USE OF GROUP WORK %A Asst. Prof. Dr. Turan Paker , İnst. Perihan Kocaman %T BELIEFS AND PRACTICES OF ELT TEACHERS ON THE USE OF GROUP WORK %D 2009 %J Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-8880-1304-8899 %V 18 %N 1 %R %U
ISNAD Paker, Asst. Prof. Dr. Turan , Kocaman, İnst. Perihan . "BELIEFS AND PRACTICES OF ELT TEACHERS ON THE USE OF GROUP WORK". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 / 1 (June 2009): 289-303 .
AMA Paker A , Kocaman İ . BELIEFS AND PRACTICES OF ELT TEACHERS ON THE USE OF GROUP WORK. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2009; 18(1): 289-303.
Vancouver Paker A , Kocaman İ . BELIEFS AND PRACTICES OF ELT TEACHERS ON THE USE OF GROUP WORK. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2009; 18(1): 289-303.
IEEE A. Paker and İ. Kocaman , "BELIEFS AND PRACTICES OF ELT TEACHERS ON THE USE OF GROUP WORK", Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 18, no. 1, pp. 289-303, Jun. 2009

Authors of the Article
Asst. Prof. Dr. Turan PAKER [1]
İnst. Perihan KOCAMAN [2]