Year 2019, Volume 28 , Issue 2, Pages 327 - 337 2019-10-15

BORSA İSTANBUL İNŞAAT ŞİRKETLERİNİN PAY GETİRİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Ecem Özhan [1] , Serkan Yılmaz Kandır [2]


Bu çalışmanın amacı, KFE ve BİST 100 endekslerinin BİST’de işlem gören inşaat şirketlerinin pay getirileri üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Çalışmanın yöntemi olarak basit regresyon kullanılmıştır. Analiz, 2014:2 – 2018:11 döneminde BİST’de faaliyet gösteren 9 şirket üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan regresyon modelinde; İnşaat şirketlerinin pay getirileri bağımlı değişken; BİST 100 endeksi ile KFEbağımsız değişkenler olarak kullanılmıştır. Analiz sonucuna göre BİST 100 endeksinin şirketlerin pay getirileri üzerinde önemli bir etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. KFE’nin ise inşaat şirketlerinin pay getirileri üzerinde daha sınırlı bir etkisi olduğu belirlenmiştir. 

: Borsa İstanbul, inşaat sektörü, konut fiyat endeksi, regresyon analizi
 • Alper, A.(2017). İnşaat Sektörünün Ekonomik Büyümedeki Rolü: Türkiye Örneği. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(2), 239-252.
 • Bodie, Z., Kane, A. ve Marcus, A. (2014). Investment. Singapore: McGraw-HillInc.Borsa İstanbul (BİST). BİST Pay Endeksleri.
 • https://www.borsaistanbul.com/endeksler/endeks-verileriErişim Tarihi: 8 Haziran 2019.
 • Breusch, T. ve Pagan, R. (1979). A Simple Test ForHeteroscedasticityAndRandomCoefficientVariation. Econometrica, 4 (47), 1287- 1294.
 • Chang, T. ve Nieh, C.(2004). A Note On TestingTheCausal Link Between Construction Activity And Economic Growth in Taiwan. Journal Of AsianEconomics, 15(3), 591-598.
 • Çelik, Ş. (2007). Türk İnşaat Sektörü ve İnşaat Sektörünün Ülke Ekonomisine Etkilerinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Beykent Üniversitesi.
 • Çetin, G. ve Doğaner, A. (2017). İnşaat Sektörü Güven Endeksi ve Konut Fiyat Endeksi Arasındaki İlişki: Türkiye İçin Ampirik Analiz. İktisat Politikası Araştırmaları Dergisi, 4(2), 155-165.
 • Yalçın, S. (2014). Aşırı Güven ve Borç Düzeyi İlişkisi: Bist İnşaat Sektöründe Ampirik Bir İnceleme. Yüksek Lisans Tezi. Gümüşhane: Gümüşhane Üniversitesi.
 • Çınar, M. (2018). Türk İnşaat Sektörü ve Türk İnşaat Sektörünün Ülke Ekonomisine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi. Nevşehir: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi.
 • Ergeç, E. ve Taşdemir, M. (2008). Türkiye’de İnşaat Sektörü ve Para Politikaları Arasındaki Nedensellik İlişkileri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 115-132.
 • Esfahani., S. ve Ramirez, T. (2003). Institutions, Infrastructure, And Economic Growth. Journal Of Development Economics, 70(2), 443-477.
 • Ezcan, V., Müngen, U., Kuroğlu, M. ve Işıkdağ İ.(2012). İnşaat Sektöründe Performans Yönetimi Kavramının İrdelenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, 7(1), 254-262.Godfrey, G. (1978). Testing For Multiplicative Heteroscedasticity. Journal Of Econometrics, 8, 227–236.
 • Gujarati, D. (1976). Temel Ekonometri. Literatür Yayıncılık.
 • Investing Resmi Sitesi. https://tr.investing.comErişim Tarihi: 8 Haziran 2019.
 • Kargı, B. (2013). Housing Market And Economic Growth Relation: Time Series Analysis Over Turkey (2000-2012) Konut Piyasası Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Üzerine Zaman Serileri Analizi (2000-2012). Journal Of Human Sciences, 10(1), 897-924.
 • Kaya, V., Yalçınkaya, Ö. ve Hüseyni İ. (2013). Ekonomik Büyümede İnşaat Sektörünün Rolü: Türkiye Örneği (1987-2010). Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(3), 149-166.
 • Kayalıdere, K. ve Aktaş, H. (2012). Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında Risk-Getiri Etkileşimi ve Haftanın Günleri Etkisinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(3), 321-338.
 • Khan, R., Liew, S. ve Ghazali, B. (2014). Malaysian Construction SectorAndMalaysiaVision 2020: DevelopedNationStatus. Procedia-SocialAndBehavioralSciences, 109, 507-513.
 • Koç, E., Kaya, K. ve Şenel, M. (2017). Türkiye’de İnşaat Sanayi Sektörünün Gelişimi-Temel İnşaat Sanayi Göstergeleri. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(2), 643-660.
 • KPMG Sektörel Bakış- İnşaat (2018) file:///C:/Users/Grundig/Downloads/sektorel-bakis-2018-insaat.pdf.
 • Lopes, J. (1998). The Construction Industry And Macroeconomy in Sub-SaharanAfrica Post 1970. Construction Management &Economics, 16(6), 637-649.
 • Masih, A. ve Masih, R. (1996). Energy Consumption, Real Income And Temporal Causality: Results From A Multi-Country Study Based On Cointegration And Error correction Modelling Techniques. Energy Economics, 18(3), 165-183.
 • Özkan, F., Özkan, O. ve Gündüz, M. (2012). Causal Relationship Between Construction İnvestment Policy And Economic Growth İn Turkey. Technological Forecasting and Social Change, 79(2), 362-370.
 • Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD), (2019) Aylık Sektör Raporu ile:///C:/Users/Grundig/Downloads/Turkiye_IMSAD_Aylik_Sektor_Raporu_OCAK2019.pdf
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-1528-9460
Author: Ecem Özhan
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7686-1099
Author: Serkan Yılmaz Kandır (Primary Author)
Institution: CUKUROVA UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 15, 2019

Bibtex @research article { cusosbil579789, journal = {Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-8880}, eissn = {1304-8899}, address = {}, publisher = {Cukurova University}, year = {2019}, volume = {28}, pages = {327 - 337}, doi = {10.35379/cusosbil.579789}, title = {BORSA İSTANBUL İNŞAAT ŞİRKETLERİNİN PAY GETİRİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Özhan, Ecem and Kandır, Serkan Yılmaz} }
APA Özhan, E , Kandır, S . (2019). BORSA İSTANBUL İNŞAAT ŞİRKETLERİNİN PAY GETİRİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 28 (2) , 327-337 . DOI: 10.35379/cusosbil.579789
MLA Özhan, E , Kandır, S . "BORSA İSTANBUL İNŞAAT ŞİRKETLERİNİN PAY GETİRİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 28 (2019 ): 327-337 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cusosbil/issue/48591/579789>
Chicago Özhan, E , Kandır, S . "BORSA İSTANBUL İNŞAAT ŞİRKETLERİNİN PAY GETİRİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 28 (2019 ): 327-337
RIS TY - JOUR T1 - BORSA İSTANBUL İNŞAAT ŞİRKETLERİNİN PAY GETİRİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ AU - Ecem Özhan , Serkan Yılmaz Kandır Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35379/cusosbil.579789 DO - 10.35379/cusosbil.579789 T2 - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 327 EP - 337 VL - 28 IS - 2 SN - 1304-8880-1304-8899 M3 - doi: 10.35379/cusosbil.579789 UR - https://doi.org/10.35379/cusosbil.579789 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi BORSA İSTANBUL İNŞAAT ŞİRKETLERİNİN PAY GETİRİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ %A Ecem Özhan , Serkan Yılmaz Kandır %T BORSA İSTANBUL İNŞAAT ŞİRKETLERİNİN PAY GETİRİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ %D 2019 %J Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-8880-1304-8899 %V 28 %N 2 %R doi: 10.35379/cusosbil.579789 %U 10.35379/cusosbil.579789
ISNAD Özhan, Ecem , Kandır, Serkan Yılmaz . "BORSA İSTANBUL İNŞAAT ŞİRKETLERİNİN PAY GETİRİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 28 / 2 (October 2019): 327-337 . https://doi.org/10.35379/cusosbil.579789
AMA Özhan E , Kandır S . BORSA İSTANBUL İNŞAAT ŞİRKETLERİNİN PAY GETİRİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 28(2): 327-337.
Vancouver Özhan E , Kandır S . BORSA İSTANBUL İNŞAAT ŞİRKETLERİNİN PAY GETİRİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 28(2): 337-327.