Year 2019, Volume 28 , Issue 2, Pages 101 - 118 2019-10-15

HEDEF MALİYET SİSTEMİNİN ÇELİK BORU İŞLETMESİNDE UYGULANMASI

Elif N. Demircioğlu [1] , Ilgın Adıgüzel [2]


İşletmelerin günden güne artan yoğun rekabet karşısında faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve karlılıklarını arttırabilmeleri için, müşteri istek ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamaları gerekmektedir. İşletmelerin, müşterilerin bu istek ve beklentilerini karşılarken maliyetlerini de kontrol altına almaları gerekmektedir. İşletmelerin müşteri beklentileri ile maliyet yönetimi arasındaki bu ilişkiyi doğru kurabilmek için hedef maliyet sistemini kullanmaları oldukça önemli olmaktadır. Zira bu sistem ile işletmelerin maliyetlerini azaltmaları mümkün olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, hedef maliyet sisteminin çelik boru sektöründe faaliyet gösteren bir üretim işletmesinde uygulanabilirliğini araştırmaktır. Bunun için araştırma yöntemi olarak çalışmanın amacına uygun olması ve detaylı analiz imkanı tanıması bakımından olay (vaka) çalışması tercih edilmiştir. Bu doğrultuda işletmede öncelikle tanımlayıcı olay çalışması yapılmış ve bu kapsamda işletmenin mevcut üretim ve muhasebe sistemleri incelenmiştir. Daha sonra keşifsel olay çalışması yapılarak hedef maliyet sistemi ile işletmenin maliyetlerinin ve karlılıklarının nasıl değişeceği ortaya konulmuştur. 

Hedef Maliyet, Hedef Maliyet Sistemi, Geleneksel Maliyet Sistemleri
  • Kaynaklar Alagöz, A. (2006).Stratejik Maliyet ve Kar Planlama Aracı Olarak Hedef Maliyet Yönetimi (Target Cost Management), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 61-83. Altınbay, A. (2006). Etkin Bir Maliyet Yönetimi Olarak Hedef Maliyetleme Sistemi ve TMMT Uygulaması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16, 141-164. Baxter, P. ve Jack, S. (2008). Qualitative Case StudyMethodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers, The Qualitative Report, 13(4), 544-559. Bozdemir, E. ve Orhan, S. (2011). Maliyet Kontrol Aracı Olarak Hedef Maliyetleme Yönteminin Türk Otomotiv Sanayinde Uygulanabilirlik Düzeyinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(2). 163-179. Ceran, Y. (2002). Stratejik Maliyet Yönetimi Enstrümanı Olarak Pazara Dayalı Hedef Maliyet Yönetimi-PDHMY, Selçuk Üniversitesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2(4), 91-119. Civelek, M. ve Özkan, A. (2006). Maliyet ve Yönetim Muhasebesi. Ankara: Detay Yayıncılık. Çetin, A. ve Atmaca, M. (2009). Hedef ve Standart Maliyet Sistemleri’nin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, XXVI(1), 313-329. Demircioğlu, E.N. (2016). Yönetim Muhasebesinde Çağdaş Yaklaşımlar. Adana: Karahan Kitabevi. Doğan, Z. (1998). Maliyet Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Hedef Maliyetleme. Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(1-2). 197-208. Erdoğan, N. ve Saban, M. (2010). Maliyet ve Yönetim Muhasebesi. İstanbul: Beta Yayıncılık. Karahan, M. (2018). Hedef Maliyetleme: Halı İşletmesinde Bir Uygulama. Elektronik Sosyal Billimler Dergisi, 65. Kaya, G.A. (2010). Hedef Maliyetleme. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(1). 313-332. Koşan, L. ve Geçgin, E. (2011). Müşteri Beklentisi ve Maliyet Yönetimi Hedef Maliyet Sistemi ve Örnek Bir Uygulama. Mali Çözüm Dergisi. 53-67. Savaş, O. (2003). Hedef Maliyet Yönetim Sistemini Etkileyen Faktörler Üzerine Türk Hazır Giyim Sektöründe Bir Araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20. Schmelze, G. ve Geier, R. (1996). Target Costing at ITT Automotive, Management Accounting, December, 26. Tanaka, T. (1993). Target Costing At Toyota. Journal of Cost Management, Spring. 4-11. Tanış, V.N. (1997). Theoretical Background of Some Research Methods Applicable in Cost Accounting. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, 12(2), 184-196. Türk, Z. (1999). Geleceğin Maliyetlerinin Kontrolünde Yeni Bir Yaklaşım: Hedef ve Kaizen Maliyetleme. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, 14(1), 199-214. Yin, R. K. (1994). Case Study Research: Design and Methods, Second Edition, Sage Publications, USA. Yükçü, S. (1999). Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi. İzmir: Altın Nokta.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-9711-2081
Author: Elif N. Demircioğlu

Orcid: 0000-0002-3918-5028
Author: Ilgın Adıgüzel

Dates

Publication Date : October 15, 2019

Bibtex @research article { cusosbil616787, journal = {Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-8880}, eissn = {1304-8899}, address = {}, publisher = {Cukurova University}, year = {2019}, volume = {28}, pages = {101 - 118}, doi = {10.35379/cusosbil.616787}, title = {HEDEF MALİYET SİSTEMİNİN ÇELİK BORU İŞLETMESİNDE UYGULANMASI}, key = {cite}, author = {Demircioğlu, Elif N. and Adıgüzel, Ilgın} }
APA Demircioğlu, E , Adıgüzel, I . (2019). HEDEF MALİYET SİSTEMİNİN ÇELİK BORU İŞLETMESİNDE UYGULANMASI. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 28 (2) , 101-118 . DOI: 10.35379/cusosbil.616787
MLA Demircioğlu, E , Adıgüzel, I . "HEDEF MALİYET SİSTEMİNİN ÇELİK BORU İŞLETMESİNDE UYGULANMASI". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 28 (2019 ): 101-118 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cusosbil/issue/48591/616787>
Chicago Demircioğlu, E , Adıgüzel, I . "HEDEF MALİYET SİSTEMİNİN ÇELİK BORU İŞLETMESİNDE UYGULANMASI". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 28 (2019 ): 101-118
RIS TY - JOUR T1 - HEDEF MALİYET SİSTEMİNİN ÇELİK BORU İŞLETMESİNDE UYGULANMASI AU - Elif N. Demircioğlu , Ilgın Adıgüzel Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35379/cusosbil.616787 DO - 10.35379/cusosbil.616787 T2 - Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 101 EP - 118 VL - 28 IS - 2 SN - 1304-8880-1304-8899 M3 - doi: 10.35379/cusosbil.616787 UR - https://doi.org/10.35379/cusosbil.616787 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi HEDEF MALİYET SİSTEMİNİN ÇELİK BORU İŞLETMESİNDE UYGULANMASI %A Elif N. Demircioğlu , Ilgın Adıgüzel %T HEDEF MALİYET SİSTEMİNİN ÇELİK BORU İŞLETMESİNDE UYGULANMASI %D 2019 %J Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-8880-1304-8899 %V 28 %N 2 %R doi: 10.35379/cusosbil.616787 %U 10.35379/cusosbil.616787
ISNAD Demircioğlu, Elif N. , Adıgüzel, Ilgın . "HEDEF MALİYET SİSTEMİNİN ÇELİK BORU İŞLETMESİNDE UYGULANMASI". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 28 / 2 (October 2019): 101-118 . https://doi.org/10.35379/cusosbil.616787
AMA Demircioğlu E , Adıgüzel I . HEDEF MALİYET SİSTEMİNİN ÇELİK BORU İŞLETMESİNDE UYGULANMASI. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 28(2): 101-118.
Vancouver Demircioğlu E , Adıgüzel I . HEDEF MALİYET SİSTEMİNİN ÇELİK BORU İŞLETMESİNDE UYGULANMASI. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 28(2): 118-101.