Year 2016, Volume 1 , Issue 1, Pages 135 - 158 2016-12-31

TÜRKÇEDE SÖZ KALIPLARININ YENİDEN ÜRETİMİ: AFORİZMADAN LAFORİZMAYA

Muna Yüceol Özezen [1]


Bu çalışmada, deyim (idiom), atasözü (proverb), özdeyiş (aphorism), dua (prayer), beddua (damn) vb. söz kalıplarındaki söz oyunları, yeniden üretim (reproduction) terimi kullanılarak değerlendirilmektedir. Buna göre yeniden üretim, bildik ve genel görünümdeki bir söz kalıbında yapılan dizisel (paradigmatic), dizimsel (syntagmatic), sözcüksel (vocabular) ve anlambilgisel (semantic) değişikliklere gönderme yapmaktadır. Türkiye Türkçesinde, ilk ve bildik görünümünden farklı bir görünüm kazanan bu söz kalıplarına 1990’lar itibarıyla, aforizma terimine örneksemeyle laforizma denmeye başlamış, bu terim Türkçe Sözlük’te de kendisine yer bulmuştur. Söz kalıplarındaki yeniden üretimler, daha çok mizah (gülmece) alanında ve mizah amaçlı olarak yapılmaktadır. Mizahın ilk ve görünen amacı güldürmek olmakla birlikte, ikinci ve belki de daha önemli amacı toplumsal eleştiridir. Söz kalıplarındaki yeniden üretimler de bu amaçlarla yapılmaktadır. Böylelikle, söz kalıpları genel dilbilimin araştırma konusuyken, yeniden üretimler mizah ve toplumsal eleştiri özellikleriyle toplumdilbiliminin araştırma konusu olmaktadır. Bu konulardaki gözlemlerin paylaşılacağı çalışmanın örneklemi, gazateci Mustafa Balbay’ın Cumhuriyet Gazetesi’ndeki 2008-2015 tarihleri arasında çıkan köşe yazılarındaki; laforizma teriminin sahibi mizahçı Cihan Demirci’nin Laforizmalar (Papirüs Yayınları, İstanbul 1996) adlı kitabındaki, yine Cihan Demirci’nin www.cihan-demirci.blogspot.com.trr adresli bloğundaki, www.orjinalsozler.com adlı internet sitesindeki ve son olarak da Nezihan Demirci’nin Duvar Yazıları (Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Adana 2004) başlıklı lisans tezindeki seçme sözlerden oluşmaktadır.

söz kalıpları, yeniden üretim, anlık oluşum, toplumdilbilim, mizah dili
  • Aksoy, Ö. A. (1989). Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü 1-2. İistanbul: 5. Baskı, İnkılâp Kitabevi.
  • Altunöz, M. (2013). Türkiye Türkçesinde Anlatım Kalıpları. Basılmamış Doktora Tezi. (Danışman: M. Özmen) Adana: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
  • Demirci, Cihan (1996). Laforizmalar, İstanbul: Papirüs Yayınları.
  • Gökdayı, H. (2011). Türkçede Kalıp Sözler. İstanbul: Kriter yayınları.
  • Kaygılı, O. C. (2003), Argo Lugatı. İstanbul: Selis Kitaplar.
  • Sebzecioğlu, T. (2013). Anlık Oluşum ve Türkçede Anlık Sözcüklerin Oluşum Süreçleri Üzerine Bir Betimleme. Dil ve Edebiyat Dergisi / Journal of Linguistics and Literature. S. 10 / 3, 17-47.
  • Türkçe Sözlük (2011). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
  • Usta, Ç. (2009). Mizah Dilinin Gizemi. Ankara: 2. Baskı, Akçağ Yayınları.
  • Vardar, B. vd. (1998). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: 2. Baskı, ABC Kitabevi.
  • www.laforizmalar.blogspot.com.tr (erişim tarihi: 21 Kasım 2016).
Primary Language tr
Subjects Linguistics
Journal Section Linguistics
Authors

Author: Muna Yüceol Özezen
Institution: CUKUROVA UNIV
Country: Turkey


Dates

Application Date : December 8, 2016
Acceptance Date : December 21, 2016
Publication Date : December 31, 2016

Bibtex @research article { cutad285918, journal = {Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi}, issn = {2587-1900}, eissn = {2548-0979}, address = {cutam@cu.edu.tr}, publisher = {Cukurova University}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {135 - 158}, doi = {}, title = {TÜRKÇEDE SÖZ KALIPLARININ YENİDEN ÜRETİMİ: AFORİZMADAN LAFORİZMAYA}, key = {cite}, author = {Özezen, Muna Yüceol} }
APA Özezen, M . (2016). TÜRKÇEDE SÖZ KALIPLARININ YENİDEN ÜRETİMİ: AFORİZMADAN LAFORİZMAYA . Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 135-158 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cutad/issue/27176/285918
MLA Özezen, M . "TÜRKÇEDE SÖZ KALIPLARININ YENİDEN ÜRETİMİ: AFORİZMADAN LAFORİZMAYA" . Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 1 (2016 ): 135-158 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cutad/issue/27176/285918>
Chicago Özezen, M . "TÜRKÇEDE SÖZ KALIPLARININ YENİDEN ÜRETİMİ: AFORİZMADAN LAFORİZMAYA". Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 1 (2016 ): 135-158
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKÇEDE SÖZ KALIPLARININ YENİDEN ÜRETİMİ: AFORİZMADAN LAFORİZMAYA AU - Muna Yüceol Özezen Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 135 EP - 158 VL - 1 IS - 1 SN - 2587-1900-2548-0979 M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi TÜRKÇEDE SÖZ KALIPLARININ YENİDEN ÜRETİMİ: AFORİZMADAN LAFORİZMAYA %A Muna Yüceol Özezen %T TÜRKÇEDE SÖZ KALIPLARININ YENİDEN ÜRETİMİ: AFORİZMADAN LAFORİZMAYA %D 2016 %J Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi %P 2587-1900-2548-0979 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Özezen, Muna Yüceol . "TÜRKÇEDE SÖZ KALIPLARININ YENİDEN ÜRETİMİ: AFORİZMADAN LAFORİZMAYA". Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi 1 / 1 (December 2016): 135-158 .
AMA Özezen M . TÜRKÇEDE SÖZ KALIPLARININ YENİDEN ÜRETİMİ: AFORİZMADAN LAFORİZMAYA. ÇÜTAD. 2016; 1(1): 135-158.
Vancouver Özezen M . TÜRKÇEDE SÖZ KALIPLARININ YENİDEN ÜRETİMİ: AFORİZMADAN LAFORİZMAYA. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi. 2016; 1(1): 135-158.